Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu

Aktuality

  • Journal of Competitiveness posílil svoji pozici mezi vědeckými časopisy - Journal of Competitiveness zvýšil za rok 2020 svůj impakt faktor z 3,649 na 4,725. Tímto úspěchem došlo k potvrzení pozice JOC i v jednotlivých oborech, a to Economics (Q1), Business (Q2) a Management (Q2). V databázi Web of Science jsou indexovány světově uznávané vědecké časopisy, jejichž mezinárodní dopad se stále zvyšuje, o čemž svědčí i to, že oproti minulému […]
  • CAEV se prostřednictvím prof. Ing. Beáty Gavurové, PhD., MBA zapojilo do 5. veřejné soutěže ÉTA TAČR podáním dvou projektů - První projekt má název: „Interdisciplinární aplikovaný ekonomický výzkum ochrany společnosti využitím technologie studené binární plazmy při ochraně veřejného zdraví před COVID-19 v letecké dopravě“. Hlavním cílem projektu je realizace aplikovaného ekonomického výzkumu ochrany společnosti s využitím technického zařízení na bázi technologie studené binární plazmy a nové specifické chemické pracovní látky při ochraně veřejného zdraví před COVID-19 v letecké […]
  • Projekt podaný v rámci TAČR ÉTA zaměřený na podporu exportu minipivovarů - Pracovníci CAEV podali projekt s názvem „Vývoj specifického aplikačního modelu exportní podpory ohroženého COVID-19 odvětví českých minipivovarů na italském trhu“. Za UTB projekt podala jako hlavní řešitelka Ing. Zuzana Virglerová, Ph.D. a byl zpracován ve spolupráci s Vysokou školou podnikání a práva, a.s. a zahraničním účastníkem University of Salerno. Hlavní výstupy projektu významně podpoří digitalizaci procesů pro […]
  • Journal of Competitiveness získal impakt faktor - Journal of Competitiveness poprvé za svoji existenci získal od společnosti Clarivate Analytics (Web of Science) impakt faktor, čímž se potvrdil jeho mezinárodní význam. Za rok 2019 činí impakt faktor 3,649. V oblasti Economics se umístil dle výše impakt faktoru v Q1 na 38. místě v porovnání s vědeckými časopisy celého světa. V kategoriích Business obsadil 48. místo (Q2) a Management 64. místo (Q2).
  • Projekt podaný v rámci Technologické agentury ČR v programu ÉTA COVID-19 - Pracovníci CAEV podali projekt s názvem „Interdisciplinární aplikovaný ekonomický výzkum ochrany společnosti využitím technologie studené binární plazmy při ochraně veřejného zdraví před COVID-19 v letecké dopravě“. Projekt podala hlavní řešitelka prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD. MBA. a byl zpracován ve spolupráci s Vysokou školou podnikání a práva, a.s., Vysokou školou obchodní v Praze, o.p.s. a Technickou univerzitou v Košiciach. Hlavním […]
  • Faktultní časopis Journal of Competitiveness ve databázi SCOPUS - Fakultní časopis Journal of Competitiveness (JOC) byl indexován v databázi SCOPUS. Časopis splnil přísná kritéria a prokázal svůj vědecký charakter a mezinárodní potenciál.
  • CAEV má novou profesorku - doc. Ing. Beáta Gavurová, PhD., která působí na CAEV si dne 18. prosince 2019 převezme ve Velké aule Karolina Univerzity Karlovy dekret profesora pro obor: Management a ekonomika podniku. Blahopřejeme a přejeme paní profesorce mnoho pracovních úspěchů.
  • Projekt podaný v rámci Technologické agentury ČR v programu ZÉTA - Pracovníci CAEV podali projekt s názvem “Model hodnocení efektivity podpory inovační infrastruktury a MSP v ČR z veřejných zdrojů”. Projekt podala hlavní řešitelka Ing. Zuzana Virglerová, Ph.D. a byl zpracován ve spolupráci s Vysokou školou finanční a správní, a.s. a Vysokou školou podnikání a práva, a.s. Hlavní výstupy projektu deklarovalo využívat Ministerstvo průmyslu a obchodu, které vystupuje v roli aplikačního […]
  • Fakultní časopis Journal of Competitiveness indexován v SSCI - Fakultní časopis Journal of Competitiveness dosáhl významného milníku. Společností Clarivate Analytics byla potvrzena jeho kvalita a místo mezi vědeckými časopisy mezinárodního formátu. JOC byl povýšen z dosavadního Emerging Sources Citation Index do citačního indexu společenských věd – Social Sciences Citation Index® a také zařazen do Journal Citation Reports/Social Sciences Edition a Current Contents®/Social and Behavioral Sciences. […]
  • Podané projekty v rámci Grantové agentury České republiky - Pracovníci CAEV podali dva vědecké projekty v rámci Grantové agentury České republiky. Doc. Ing. Beáta Gavurová, PhD. připravila návrh standardního projektu s názvem „Determinanty procesů zadávání veřejných zakázek ve zdravotním systému a jejich vliv na kvantifikaci a hodnocení sektorové efektivnosti. Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD. ve spolupráci s Vysokou školou finanční a správní Praha podal projekt s názvem „ICT […]

Fakulty a součásti

Zavřít