Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu

Aktuality

  • Journal of Competitiveness získal impakt faktor - Journal of Competitiveness poprvé za svoji existenci získal od společnosti Clarivate Analytics (Web of Science) impakt faktor, čímž se potvrdil jeho mezinárodní význam. Za rok 2019 činí impakt faktor 3,649. V oblasti Economics se umístil dle výše impakt faktoru v Q1 na 38. místě v porovnání s vědeckými časopisy celého světa. V kategoriích Business obsadil […]
  • Projekt podaný v rámci Technologické agentury ČR v programu ÉTA COVID-19 - Pracovníci CAEV podali projekt s názvem „Interdisciplinární aplikovaný ekonomický výzkum ochrany společnosti využitím technologie studené binární plazmy při ochraně veřejného zdraví před COVID-19 v letecké dopravě“. Projekt podala hlavní řešitelka prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD. MBA. a byl zpracován ve spolupráci s Vysokou školou podnikání a práva, a.s., Vysokou školou obchodní v Praze, o.p.s. a Technickou […]
  • Faktultní časopis Journal of Competitiveness ve databázi SCOPUS - Fakultní časopis Journal of Competitiveness (JOC) byl indexován v databázi SCOPUS. Časopis splnil přísná kritéria a prokázal svůj vědecký charakter a mezinárodní potenciál.
  • CAEV má novou profesorku - doc. Ing. Beáta Gavurová, PhD., která působí na CAEV si dne 18. prosince 2019 převezme ve Velké aule Karolina Univerzity Karlovy dekret profesora pro obor: Management a ekonomika podniku. Blahopřejeme a přejeme paní profesorce mnoho pracovních úspěchů.
  • Projekt podaný v rámci Technologické agentury ČR v programu ZÉTA - Pracovníci CAEV podali projekt s názvem „Model hodnocení efektivity podpory inovační infrastruktury a MSP v ČR z veřejných zdrojů“. Projekt podala hlavní řešitelka Ing. Zuzana Virglerová, Ph.D. a byl zpracován ve spolupráci s Vysokou školou finanční a správní, a.s. a Vysokou školou podnikání a práva, a.s. Hlavní výstupy projektu deklarovalo využívat Ministerstvo průmyslu a obchodu, […]
  • Fakultní časopis Journal of Competitiveness indexován v SSCI - Fakultní časopis Journal of Competitiveness dosáhl významného milníku. Společností Clarivate Analytics byla potvrzena jeho kvalita a místo mezi vědeckými časopisy mezinárodního formátu. JOC byl povýšen z dosavadního Emerging Sources Citation Index do citačního indexu společenských věd – Social Sciences Citation Index® a také zařazen do Journal Citation Reports/Social Sciences Edition a Current Contents®/Social and Behavioral Sciences. […]
  • Podané projekty v rámci Grantové agentury České republiky - Pracovníci CAEV podali dva vědecké projekty v rámci Grantové agentury České republiky. Doc. Ing. Beáta Gavurová, PhD. připravila návrh standardního projektu s názvem „Determinanty procesů zadávání veřejných zakázek ve zdravotním systému a jejich vliv na kvantifikaci a hodnocení sektorové efektivnosti. Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD. ve spolupráci s Vysokou školou finanční a správní Praha podal projekt s názvem […]
  • Mezinárodní vědecká konference Ekonomika Management Finance (EMF 2018) - CAEV ve spolupráci s vedením FaME, PEVŠ Bratislava, firmou Benzinol Slovakia s.r.o. a Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice zorganizovalo v říjnu 2018 mezinárodní vědeckou konferenci Ekonomika Management Finance (EMF 2018), jejímž cílem byla vzájemná výměna nových teoretických a praktických poznatků z oblasti ekonomiky, managementu a financí a navazování vědeckých kontaktů. Specifickým znakem této konference byla skutečnost, že se mohli […]
  • Fakultní časopis Journal of Competitiveness (JOC) - Fakultní časopis Journal of Competitiveness (JOC), jehož chod CAEV zabezpečuje, má své místo mezi vědeckými časopisy již 10 let. Za tuto dobu prošel mnoha změnami a významně rozšířil oblast svých čtenářů. V roce 2018 se citace článků vydaných v JOC objevily ve 245 článcích v rámci databáze Web of Science (WoS) a 275 článcích databáze Scopus. Citace byly […]
  • Spolupráce na projektu „Manažerský model hodnoty designu pro konkurenceschopnost MSP v ČR“ - CAEV od února 2019 spolupracuje s týmem složeným z FaME, FMK a Akademiíí STING na řešení projektu „Manažerský model hodnoty designu pro konkurenceschopnost MSP v ČR“, který je financován Technologickou Agenturou České Republiky v rámci programu experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Cílem projektu je vytvořit metodiku pro měření přínosu designu pro management MSP v ČR. […]

Fakulty a součásti

Zavřít