Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Akreditované programy a obory

Aktuálně se lze přihlásit ke studiu na Fakultě managementu a ekonomiky ve studijních programech Ekonomika a Management, Finance a Průmyslové inženýrství

Studijní program: P0413D050012 Ekonomika a management

Standardní doba studia: 4 roky
Forma studia: prezenční i kombinovaná

Studijní program: P0412D050010 Finance

Standardní doba studia: 4 roky
Forma studia: prezenční i kombinovaná

Studijní program: P0488D050004 Průmyslové inženýrství

Standardní doba studia: 4 roky
Forma studia: prezenční i kombinovaná

Studijní program:P1015D050014 Ekonomika cestovního ruchu

Standardní doba studia: 4 roky
Forma studia: prezenční i kombinovaná

Aktuálně se na Fakultě managementu a ekonomiky studuje v oborech ve studijních programech Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management a Průmyslové inženýrství.

Studijní program: Hospodářská politika a správa

Studijní obor: Finance 

Studijní program: Ekonomika a management

Studijní obor: Management a ekonomika

Fakulty a součásti

Zavřít