Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Habilitační a jmenovací řízení

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

FaME UTB ve Zlíně má udělenou akreditaci habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Management a ekonomika podniku na dobu platnosti do července 2029.

Směrnice:

Fakulty a součásti

Zavřít