UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Habilitační a jmenovací řízení

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

FaME UTB ve Zlíně má udělenou akreditaci habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Management a ekonomika podniku na dobu platnosti do 30. července 2019.

Směrnice:

Zavřít

Fakulty a součásti