Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu

Spolupráce s institucemi a průmyslem

Spolupráce s praxí (= podniky a organizacemi komerčního a veřejného sektoru) může zahrnovat:

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – nabízíme školení našimi odborníky, kdy v každé oblasti je demonstrativně uvedeno, na co by školení mohlo být případně zacíleno. Objednatel si tak může vybrat oblast zájmu a problematiku školení. Vždy záleží na konkrétním, individuálním případu/požadavku zákazníka, aby školení bylo skutečně „šité na míru“ a pro klienta co nejvíce přínosné. Školení v případě zájmu může probíhat jak u nás, tak v provozovně objednatele či na jiném místě.

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V EKONOMICKO-MANAŽERSKÉM STUDIU – jedná se o ucelený typ dlouhodobějšího firemního vzdělávání, které jsme úspěšně již několikrát zrealizovali. V případě zájmu můžeme pro skupinu navržených pracovníků některou oblast více akcentovat nebo naopak potlačit, přidat nějaký blok atd. Tento typ vzdělávání byl v minulosti objednatelem i účastníky velmi pozitivně hodnocen.

Dalším velmi zajímavým typem vzdělávání je FINANČNÍ GRAMOTNOST ZAMĚSTNANCE. Účastníci si osvojí základní dovednosti zaměřené na optimalizaci hospodaření jednotlivce i domácnosti a naučí se rozeznat nástrahy a triky finančního světa a účinně se proti tomu bránit. Uvedený kurz Finanční gramotnost zaměstnance velmi vhodně doplňuje kurz ETIKY A ETIKETY ZAMĚSTNANCE.

Spolupráci při analýzách a řešení vybraných konkrétních problémů – JobCentrum UTB.

Realizaci specifických workshopů a vzdělávacích aktivit ve vybraných oblastech.

Zapojení a partnerskou spolupráci ve výzkumných nebo aplikačních projektech financovaných v rámci strukturální pomoci EU z národních a evropských zdrojů a to OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST. V rámci podpory transferu znalostí mezi podnikovou a výzkumnou sférou do partnerských projektů nabízíme spolupráci ve vybraných aktivitách.

 

Fakulty a součásti

Zavřít