Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecko-výzkumná činnost

Fakulta klade mimořádný význam svým výzkumným aktivitám, které jsou realizovány v úzké spolupráci s firemní sférou a institucemi v rámci regionu i celého světa.

Fakulta se podílí na řešení celé řady výzkumných projektů, financovaných Evropskou komisí (Horizon 2020), Grantovou agenturou České Republiky, Technologickou agenturou České republiky, Ministerstvem zdravotnictví České Republiky, Evropským sociálním fondem, Fondem rozvoje vysokých škol a řadou dalších. V rámci řešených projektů je mimořádná pozornost věnována mezinárodní výzkumné spolupráci.

FaME je unikátním místem setkávání akademických a výzkumných pracovníků, kde mohou diskutovat o svých myšlenkách a současných trendech v jejich profesních oblastech a take kde mohou komunikovat s profesionály z praxe a se studenty.

Fakulta pravidelně organizuje mezinárodní vědecké konference v různých oblastech:

  • Finance a výkonnost firem ve vědě, vzdělávaní a praxi
  • Ekonomika, Management a Finance EMF
  • International Conference on Finance and Economics ve spolupráci Ton Duc Thang University in Vietnam.
  • Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky.

Fakulta vydává vědecký časopis –  Journal of Competitiveness – v kterém jsou publikovány výsledky základního a aplikovaného výzkumu tuzemských a zahraničních autorů v anglickém jazyce. Časopis Journal of Competitiveness se především zaměřuje na inovativní přístupy, metody a nástroje řízení firem a institucí v kontextu zvyšování jejich výkonnosti, zlepšování konkurenční schopnosti a získávání konkurenčních výhod v klíčových procesech. The Journal of Competitiveness je indexován v Social Sciences Citation Index® (SSCI) database Web of Science™ s IF: 4.725. Další informace o časopisu jsou dostupné na webové stránce – www.cjournal.cz.

Fakulta také organizuje každoroční Studentskou odbornou a vědeckou činnost – SVOČ (Studentská soutěž o nejlepší vědeckou či odbornou práci), která dává studentům příležitost k objevování světa vědy, s cílem umožnit jim rozvoj jejich inovativních myšlenek v oblasti managementu a ekonomiky. V neposlední řade Fakulta rozběhla projekty na monitorování výkonnosti talentovaných studentů a práci s nimi.

 

Fakulty a součásti

Zavřít