Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Habilitační a jmenovací řízení

Habilitační řízení

Habilitace

Do roku 2003 se akademičtí pracovníci přihlašovali k habilitačnímu řízení na ekonomicko-manažerských fakultách ostatních vysokých škol.

JménoNázev habilitační práceOborJmenován naDatum jmenování
doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.Personální řízení podniku – teorie a praxeOdvětvová ekonomika a managementFP, VUT v Brně1. června 2001
doc. Dr. Ing. Drahomíra PavelkováRole nákladů kapitálu ve finančním řízení podnikuPodniková ekonomika a managementHF, TU v Liberci15. června 2002
doc. Ing. Petr Briš, CScMateriálové aspekty při ochraně člověka před působením vibrací a rázůŘízení průmyslových systémůFMMI, VSB Tu v Ostravě1. října 2004

Na základě rozhodnutí MŠMT ze dne 1.8.2007 má FaME akreditováno habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Managament a ekonomika podniku

Ukončené habilitační řízení

JménoNázev habilitační práceDatum obhajobyDatum jmenování
doc. Ing. Roman Bobák, Ph.DLogistická podpora konkurenceschopných procesů u českých průmyslových výrobců2. dubna 20041. května 2004
doc. Ing. Jitka Kloudová, Ph.D.Marketingový kontrolní systém ve formě marketingového auditu jako součást managementu podniku15. října 20041. listopadu 2004
doc. Ing. Miloš Král´, CSc. Devizová rizika a jejich efektivní řízení ve firmě11. února 20051. března 2005
doc. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D. Kulturní aspekty evropské a české reklamy6. května 20051. června 2005
doc. PhDr. Milan Mikuláštík, Ph.D.Rozvoj tvůrčích a inovačních dovedností u manažerů a jejich pracovních týmů4. listopadu 20051. prosince 2005
doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.Veletrh-multimediální nástroj firemní komunikace v konkurenčním prostředí17. února 20061. března 2006
doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D. Měření kvalitativních faktorů v řízení lidských zdrojů a aplikace pro využití v praxi19. května 20061. června 2006
doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D.Využívání kontaktních center a řízení vztahů se zákazníky (CRM) pro zvýšení konkurenceschopnosti na stagnujících trzích3. listopadu 20061. prosince 2006
doc. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.Proces implementace poznatků informační bezpečnosti do informační bezpečnosti podniku a vysokoškolské výuky3. listopadu 20061. prosince 2006
doc. Ing. Renáta Myšková, Ph.D.Informace v rozhodování managera16. února 20071. března 2007
doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D.Informační systémy v podnikové praxi18. května 20071. června 2007
doc. Ing. David Tuček, Ph.D.Aspekty procesního řízení a koncepty řízení výroby českých průmyslových podniků9. listopadu 20071. prosince 2007
doc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc.Marketingové kooperace malých a středních podniků21. března 20081. dubna 2008
doc. Ing. Roman Zámečník, Ph.D.Hodnocení výkonnosti a optimalizace podnikového controllingu23. června 20081. července 2008
doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D.Řízení virtuálních týmů18. května 20091. června 2009
doc. Ing. Zuzana Dohnalová, Ph.D.Řízení vztahů podniku se stakeholdery9. října 20091. listopadu 2009
doc. Ing. Petr Klímek, Ph.D.Využití metod a softwarových nástrojů statistiky a data miningu v praxi a ve výuce na UTB ve Zlíně4. prosince 20091. ledna 2010
doc. Ing. Jena Švarcová, Ph.D.Sdílení chytrých praktik firem4. prosince 20091. ledna 2010
doc. Ing. Jaroslav Belás, PhD.Vybrané aspekty systému riadenia komerčnej banky a možnosti jeho optimalizácie vo vzťahu k výkonnosti komerčnej banky5. března 20101. dubna 2010
doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D.Model vývoje maloobchodu s oděvním zbožím z hlediska teorie a praxe5. března 20101. dubna 2010
doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D.Komparace metodologie účetních systémů a jejich praktických aplikací14. května 20101. června 2010
doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D.Řízení nákladů metodou Activity-Based Costing v praxi průmyslových firem14. května 20101. června 2010
doc. Ing. Vladimír Dostál, CSc.Funkce a funkční analýza v pojetí Hodnotového inženýrství4. března 20111. dubna 2011
Ing. Hana Mohelská, Ph.D.Vliv technologické inovace na změnu vnitřního prostředí organizace25. listopadu 20111. prosince 2011
Ing. Lenka Branská, Ph.D.Uplatnění metody Quick Response v dodavatelsko-odběratelských řetězcích s chemicko-technologickými výrobními procesy25. listopadu 20111. prosince 2011
doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D. Ekonomika znalostních služeb 5. dubna 2013 1. května 2013
doc. Ing. Pavla Staňková, Ph.D.Marketingové řízení nemocnic29. listopadu 20131. ledna 2014
Ing. Adriana Knápková, Ph.D.Využití vybraných strategických konceptů pro měření a řízení výkonnosti podniků v ČR a jejich vliv na finanční výkonnost podniků7. března 20141. dubna 2014
Ing. Michal Pilík, Ph.D.Internet a jeho vliv na online nákupní chování zákazníků na B2C e-commerce trzích27. března 20151. dubna 2015
Ing. Adriana Grenčíková, PhD.Trendy v podnikovej politike zamestnávania ľudí5. února 20161. března 2016
Yuriy Valentynovych Bilan, Ph.D.The significant social and economic factors of business development in the segment of SMEs30. června 20161. srpna 2016
Ing. Adam Pawliczek, Ph.D.Manažerské metody, nástroje a systémy v praxi podniků s důrazem na strategii, trvalé zlepšování a výkonnost4. listopadu 20161. prosince 2016
Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.Financial management in the segment of SMEs16. října 20171. listopadu 2017
Ing. Petr Novák, Ph.D.Řízení režijních nákladů z pohledu chování nákladů a variability nákladových skupin ve výrobních firmách25. ledna 20191. února 2019
Adam Przemysław Balcerzak, Ph.D.Institutional determinants of entrepreneurship conditions and productivity growth in the European Union12. června 20201. července 2020
Ing. Jana Matošková, Ph.D.Personální činnosti pro podporu sdílení znalostí zaměstnanců9. června 20211. července 2021
Ing. Michaela Kotková-Stříteská, Ph.D.Podniková kultura jako klíčový faktor efektivního fungování systému měření a řízení výkonnosti15. října 20211. listopadu 2021
Ing. Ján Dvorský, PhD.Vplyv riadenia podnikateľských rizík na budúcnosť malých a stredných podnikov v podnikateľskom prostredí3. prosince 20211. ledna 2022
Mgr. Jan Kramoliš, Ph.D.Design management jako významná součást firemního řízení2. srpna 20211. června 2022
Ing. Katarína Havierniková, PhD.Manažment rizík malých a stredných podnikov a klastrová spolupráca11. listopadu 20221. prosince 2022

Zahájená habilitační řízení

JménoNázev habilitační práceDatum podání žádosti
Ing. Eva Šviráková, Ph.D.Ekonomický model hodnoty designu28. března 2023

Fakulty a součásti

Zavřít