Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Habilitační a jmenovací řízení

Habilitační řízení

Habilitace

Do roku 2003 se akademičtí pracovníci přihlašovali k habilitačnímu řízení na ekonomicko-manažerských fakultách ostatních vysokých škol.

Jméno Název habilitační práce Obor Jmenován na Datum jmenování
doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc. Personální řízení podniku – teorie a praxe Odvětvová ekonomika a management FP, VUT v Brně 1. června 2001
doc. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková Role nákladů kapitálu ve finančním řízení podniku Podniková ekonomika a management HF, TU v Liberci 15. června 2002
doc. Ing. Petr Briš, CSc Materiálové aspekty při ochraně člověka před působením vibrací a rázů Řízení průmyslových systémů FMMI, VSB Tu v Ostravě 1. října 2004

Na základě rozhodnutí MŠMT ze dne 1.8.2007 má FaME akreditováno habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Managament a ekonomika podniku

Ukončené habilitační řízení

Jméno Název habilitační práce Datum obhajoby Datum jmenování
doc. Ing. Roman Bobák, Ph.D Logistická podpora konkurenceschopných procesů u českých průmyslových výrobců 2. dubna 2004 1. května 2004
doc. Ing. Jitka Kloudová, Ph.D. Marketingový kontrolní systém ve formě marketingového auditu jako součást managementu podniku 15. října 2004 1. listopadu 2004
doc. Ing. Miloš Král´, CSc.  Devizová rizika a jejich efektivní řízení ve firmě 11. února 2005 1. března 2005
doc. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.  Kulturní aspekty evropské a české reklamy 6. května 2005 1. června 2005
doc. PhDr. Milan Mikuláštík, Ph.D. Rozvoj tvůrčích a inovačních dovedností u manažerů a jejich pracovních týmů 4. listopadu 2005 1. prosince 2005
doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Veletrh-multimediální nástroj firemní komunikace v konkurenčním prostředí 17. února 2006 1. března 2006
doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.  Měření kvalitativních faktorů v řízení lidských zdrojů a aplikace pro využití v praxi 19. května 2006 1. června 2006
doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. Využívání kontaktních center a řízení vztahů se zákazníky (CRM) pro zvýšení konkurenceschopnosti na stagnujících trzích 3. listopadu 2006 1. prosince 2006
doc. Mgr. Roman Jašek, Ph.D. Proces implementace poznatků informační bezpečnosti do informační bezpečnosti podniku a vysokoškolské výuky 3. listopadu 2006 1. prosince 2006
doc. Ing. Renáta Myšková, Ph.D. Informace v rozhodování managera 16. února 2007 1. března 2007
doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D. Informační systémy v podnikové praxi 18. května 2007 1. června 2007
doc. Ing. David Tuček, Ph.D. Aspekty procesního řízení a koncepty řízení výroby českých průmyslových podniků 9. listopadu 2007 1. prosince 2007
doc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc. Marketingové kooperace malých a středních podniků 21. března 2008 1. dubna 2008
doc. Ing. Roman Zámečník, Ph.D. Hodnocení výkonnosti a optimalizace podnikového controllingu 23. června 2008 1. července 2008
doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. Řízení virtuálních týmů 18. května 2009 1. června 2009
doc. Ing. Zuzana Dohnalová, Ph.D. Řízení vztahů podniku se stakeholdery 9. října 2009 1. listopadu 2009
doc. Ing. Petr Klímek, Ph.D. Využití metod a softwarových nástrojů statistiky a data miningu v praxi a ve výuce na UTB ve Zlíně 4. prosince 2009 1. ledna 2010
doc. Ing. Jena Švarcová, Ph.D. Sdílení chytrých praktik firem 4. prosince 2009 1. ledna 2010
doc. Ing. Jaroslav Belás, PhD. Vybrané aspekty systému riadenia komerčnej banky a možnosti jeho optimalizácie vo vzťahu k výkonnosti komerčnej banky 5. března 2010 1. dubna 2010
doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D. Model vývoje maloobchodu s oděvním zbožím z hlediska teorie a praxe 5. března 2010 1. dubna 2010
doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D. Komparace metodologie účetních systémů a jejich praktických aplikací 14. května 2010 1. června 2010
doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D. Řízení nákladů metodou Activity-Based Costing v praxi průmyslových firem 14. května 2010 1. června 2010
doc. Ing. Vladimír Dostál, CSc. Funkce a funkční analýza v pojetí Hodnotového inženýrství 4. března 2011 1. dubna 2011
Ing. Hana Mohelská, Ph.D. Vliv technologické inovace na změnu vnitřního prostředí organizace 25. listopadu 2011 1. prosince 2011
Ing. Lenka Branská, Ph.D. Uplatnění metody Quick Response v dodavatelsko-odběratelských řetězcích s chemicko-technologickými výrobními procesy 25. listopadu 2011 1. prosince 2011
doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.  Ekonomika znalostních služeb  5. dubna 2013  1. května 2013
doc. Ing. Pavla Staňková, Ph.D. Marketingové řízení nemocnic 29. listopadu 2013 1. ledna 2014
Ing. Adriana Knápková, Ph.D. Využití vybraných strategických konceptů pro měření a řízení výkonnosti podniků v ČR a jejich vliv na finanční výkonnost podniků 7. března 2014 1. dubna 2014
Ing. Michal Pilík, Ph.D. Internet a jeho vliv na online nákupní chování zákazníků na B2C e-commerce trzích 27. března 2015 1. dubna 2015
Ing. Adriana Grenčíková, PhD. Trendy v podnikovej politike zamestnávania ľudí 5. února 2016 1. března 2016
Yuriy Valentynovych Bilan, Ph.D. The significant social and economic factors of business development in the segment of SMEs 30. června 2016 1. srpna 2016
Ing. Adam Pawliczek, Ph.D. Manažerské metody, nástroje a systémy v praxi podniků s důrazem na strategii, trvalé zlepšování a výkonnost 4. listopadu 2016 1. prosince 2016
Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D. Financial management in the segment of SMEs 16. října 2017 1. listopadu 2017
Ing. Petr Novák, Ph.D. Řízení režijních nákladů z pohledu chování nákladů a variability nákladových skupin ve výrobních firmách 25. ledna 2019 1. února 2019
Adam Przemysław Balcerzak, Ph.D. Institutional determinants of entrepreneurship conditions and productivity growth in the European Union 12. června 2020 1. července 2020
Ing. Jana Matošková, Ph.D. Personální činnosti pro podporu sdílení znalostí zaměstnanců 9. června 2021 1. července 2021
Ing. Michaela Kotková-Stříteská, Ph.D. Podniková kultura jako klíčový faktor efektivního fungování systému měření a řízení výkonnosti 15. října 2021 1. listopadu 2021
Ing. Ján Dvorský, PhD. Vplyv riadenia podnikateľských rizík na budúcnosť malých a stredných podnikov v podnikateľskom prostredí 3. prosince 2021 1. ledna 2022
Mgr. Jan Kramoliš, Ph.D. Design management jako významná součást firemního řízení 2. srpna 2021 1. června 2022
Ing. Katarína Havierniková, PhD. Manažment rizík malých a stredných podnikov a klastrová spolupráca 11. listopadu 2022 1. prosince 2022
Ing. Michael Adu Kwarteng, Ph.D. Do I really need to digitalize at all?“: Contextualizing the debate about owner-managers’ intentions towards digitalization adoption for SMEs in two European nations 23. června 2023 1. července 2023
Ing. Eva Šviráková, Ph.D. Ekonomický model hodnoty designu 5. dubna 2024 1. května 2024
Ing. Veronika Svatošová, Ph.D. Modelování online nákupního chování na B2C e-commerce trzích 5. dubna 2024 1. května 2024

Zahájená habilitační řízení

 

Jméno Název habilitační práce Datum podání žádosti
Ing. Milan Damborský, Ph.D. Lokalizace a zakořenění přímých zahraničních investic v České republice 15. března 2024
Ing. Roman Fiala, Ph.D. Gibratův zákon a faktory, které ovlivňují jeho platnost 18. března 2024

Fakulty a součásti

Zavřít