Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Habilitační a jmenovací řízení

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem je podrobně vymezeno zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít