Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav ekonomie

O ústavu

Být profesionálem, úplným a připraveným ekonomem pro praxi znamená mít dobrý teoretický základ speciálních ekonomických disciplín. Ústav ekonomie je znám zejména výukou Mikroekonomie a Makroekonomie. Absolvováním ekonomické teorie získáte potřebný obecný rámec pro další studium odborných ekonomických disciplín, jako je Podniková ekonomika nebo Management. Další předměty, které by vás mohly zajímat, jsou třeba Dějiny ekonomických teorií a Evropská integrace. Zajímáte-li se o makroekonomické a mikroekonomické souvislostí vývoje české ekonomiky a faktorů zvyšování konkurenceschopnosti českých výrobců, budete u nás vítáni.

Fakulty a součásti

Zavřít