Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Podané projekty v rámci Grantové agentury České republiky

Pracovníci CAEV podali dva vědecké projekty v rámci Grantové agentury České republiky.

Doc. Ing. Beáta Gavurová, PhD. připravila návrh standardního projektu s názvem „Determinanty procesů zadávání veřejných zakázek ve zdravotním systému a jejich vliv na kvantifikaci a hodnocení sektorové efektivnosti.

Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD. ve spolupráci s Vysokou školou finanční a správní Praha podal projekt s názvem „ICT inovace detekované pomocí Start-upového chování“

Fakulty a součásti

Zavřít