Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Mezinárodní vztahy

Členství v mezinárodních organizacích

SPACE

Fakulta managementu a ekonomiky je členem SPACE Network (Space European Network For Business Studies and Languages), jehož členství sdružuje přibližně 90 vysokoškolských institucí z 30 zemí Evropy. Velký důraz vzájemné spolupráce je kladen na obchodní a jazykovou oblast, mezikulturní komunikaci a řízení v oblasti pohostinství a cestovního ruchu. V rámci SPACE je činnost zaměřena především na bakalářské a magisterské vzdělávání s cílem rozvíjet ducha kvalitní výuky a nadšení pro výzkum.
www.space-eu.info

NICE

Fakulta managementu a ekonomiky je také členem Nice Network (New Initiatives and Challenges in Europe), jež zahrnuje 35 partnerských institucí z Evropy, severní Afriky a Asie. Fakulta je velmi oddaná Boloňské a Lisabonské dohodě a podpisem Quality Charter se zavazuje, že spolu s ostatními členy Nice přijmou a budou ve svých institucích implementovat kritéria hodnocení podle stupnice ECTS. Členství v Nice poskytuje podmínky jak pro mobilitu vyučujících a studentů, tak pro společné projekty a programy.
www.nice-network.eu

CRANET NETWORK

Další sítí, které je Fakulta managementu a ekonomiky členem, je Cranet Network (Cranfield Network on International Human Resource Management) sestávající ze 40 spolupracujících univerzit a obchodních škol. Cranet Network je uznávaným lídrem v teoretické i praktické oblasti všech aspektů mezinárodního řízení lidských zdrojů s úctyhodným celosvětovým renomé. Výzkumné poznatky jsou prezentovány prostřednictvím denního tisku, odborného tisku, akademických časopisů a knih, konferencí, seminářů i výuky.
www.cranet.org

Fakulty a součásti

Zavřít