Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Bakalářské studium

FaME přijímá pro akademický rok 2024/2025 do 1. ročníků BSP Ekonomika a management, Účetnictví a daně a Finance a finančních technologie do prezenční a kombinované formy studia nejvýše 310 studentů.

FaME přijímá pro akademický rok 2024/2025 do 1. ročníku BSP Průmyslové inženýrství do prezenční a kombinované formy studia nejvýše 50 studentů.

FaME přijímá pro akademický rok 2024/2025 do 1. ročníku BSP Sportovní management do prezenční a kombinované formy studia nejvýše 70 studentů.

1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÉHO STUDIA 2024/2025

Přihláška spuštěna od 3. 1. do 30. 4. 2024 na odkaze:: eprihlaska.utb.cz

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÉHO STUDIA 2024/2025

Přihláška spuštěna od 3. 6. do 12. 7. 2024 na odkaze:: eprihlaska.utb.cz.

Potřebujete maturitu

K tomu, abyste mohli studovat na FaME, potřebujete mít ukončenou střední školu maturitní zkouškou.

JAK SE PŘIHLÁSÍM?

1. POŘIĎTE SI E-PŘIHLÁŠKU V DANÉM TERMÍNU: od 3.1. do 30. 4. 2024
Stačí následovat postup, který je uveden na odkaze: eprihlaska.utb.cz.

Přihlásíte se. Vyberete si, co chcete studovat a zadáte všechny osobní údaje. Na odkaze „Přehled“ si nejdříve zkontrolujte, že jste všechno zadali tak, jak si přejete a informace k platbě administrativního poplatku. Zaregistrováním e-přihlášky se vygeneruje jedinečné oborové číslo, které se při platbě administrativního poplatku udává jako specifický symbol. Po registraci přihlášky je ještě možné dělat případné opravy, takže žádný stres, kruh se uzavře až zaplacením a přijetím poplatku.

Uchazeči ke studiu na FaME se specifickými potřebami uvedou tuto skutečnost při vyplňování přihlášky v sekci osobní údaje – zohlednění zdravotních specifik, kde vybere typ postižení: zrakové, sluchové, pohybové postižení, specifické poruchy učení, poruchy autistického spektra, jiné obtíže (psychické, somatické onemocnění, logopedické obtíže).

Nahoru

KOLIK TO STOJÍ?

Poplatek za úkony spojené přijímacím řízením ve výši 460,- Kč je třeba poukázat na bankovní účet:

  • Komerční banka Zlín, číslo účtu 000027-1925270277/0100
  • variabilní symbol: 5903602990
  • specifický symbol: vygenerované oborové číslo z e-přihlášky
  • IBAN (pro platbu ze zahraničí): CZ75 0100 0000 2719 2527 0277, SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
  • tento poplatek se v žádném případě nevrací.


Uchazeč si musí v režimu pořizování e-přihlášky sledovat potvrzení platby administrativního poplatku. Do 10 dnů po jeho uhrazení by měla být přihláška v systému vedena jako „Přijatá“. Takto označenou přihlášku již nelze měnit ani rušit; toto označení znamená, že přihláška splňuje všechny požadované náležitosti. Pokud se potvrzení o přijetí platby v e-přihlášce do 10 dnů od provedení platby neobjeví, kontaktujte nás na studium@fame.utb.cz

Nahoru

KDY A JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK?

O přijetí uchazečů rozhoduje děkan fakulty na základě doporučení přijímací komise. Uchazeči, kteří vyhověli podmínkám přijímacího řízení, obdrží e-mailem, který uvedli v přihlášce, informaci o tom, že jsou navrženi k přijetí, a zároveň budou pozváni k zápisu. Tam také přinesou úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a doloží potvrzený studijní průměr za 3. ročník střední školy.

Uchazeči, kteří nevyhoví podmínkám přijímacího řízení, obdrží dopis na adresu trvalého bydliště do vlastních rukou s informací o nepřijetí ke studiu. Mají pak 30denní lhůtu na odvolání.

Nahoru

KDY SE MŮŽU ZAPSAT KE STUDIU?

Termíny zápisů obdrží uchazeči společně s návrhem na přijetí na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Na základě ověřené plné moci může být proveden zápis ke studiu i třetí osobou.

JAK JE TO S POŽADAVKY NA MATURITU A UKONČENÍ SŠ?

Pro přijetí do bakalářských studijních programů na FaME stačí ukončené středoškolské vzdělání. Tedy předložení maturitního vysvědčení dokládajícího absolvovanou maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka a zároveň doložení potvrzeného studijního průměru za 3. ročník střední školy.

UCHAZEČI SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Uchazečům se specifickými potřebami nabízíme možnost konzultovat vhodnost zvoleného studijního programu v Centru pro studenty se specifickými potřebami ještě před podáním přihlášky. Přístupnost konkrétního programu (s ohledem na typ postižení uchazeče) lze nalézt v dokumentu níže:

Bakalářské programy FAME – Přístupnost studijních programů pro studenty se specifickými potřebami

NĚCO NENÍ JASNÉ?

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adrese studium@fame.utb.cz nebo telefonicky na 576 032 352.

SMĚRNICE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

  • SD 05/2023
    Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných bakalářských studijních programů pro akademický rok 2024/25

Nahoru

Fakulty a součásti

Zavřít