Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav tělesné výchovy

Výuka

Pokyny pro organizaci povinných sportovních aktivit 2023/2024 –  letní semestr

Výuka Sportovních aktivit probíhá 12 týdnů – 5.2. – 26.4.2024

1/ Studenti se přihlásí do sportovní aktivity ( dále jen SA ), kterou si vyberou na základě svého zájmu, rozvrhových dispozic a zdravotního stavu.

2/ Studenti se zapisují v době, kdy si tvoří svůj rozvrh.

Zapsání na SA musí být tedy konečné a neměnné. Studenti se mohou zapsat pouze do jedné SA a tu navštěvovat.

Předzápis do SA pro letní semestr 2023/2024 bude probíhat od 19.1. – 21.1.2024 (od7:00 hod do 24:00 hod)

V závěrečných dnech předzápisu si studenti zkontrolují platnost dané rozvrhové aktivity a v případě zrušení se přehlásí na jinou.

3/ Alespoň v jednom ze čtyř semestrů musí studenti splnit plavání:

– aktivní docházkou po zapsání do STAGu,

– nebo splněním předepsaného limitu na 100m – platí pro studenty, kteří chtějí navštěvovat jinou sportovní aktivitu a tuto mají zapsanou ve STAGu. Pro LS 2023/24 je možno limit odplavat v prvních dvou týdnech začátku semestru v době výuky vždy na začátku hodiny (8,15  9,15  10,15  11,15).

Limit muži 2:20 min. Limit ženy 2:30 min.,

– studenti osvobození z plavání musí doložit na začátku semestru potvrzení od odborného lékaře na tiskopise OSVOBOZENÍ Z PLAVÁNÍ  spolu s indexem osobně Mgr. Marceli Kubalčíkové na bazén v hodinách výuky plavání. Ve STAGu se přihlásí do sportovní aktivity, kterou budou skutečně navštěvovat. Osvobození lze uznat pouze ze závažných zdravotních důvodů. Pokud lékař plavání pouze nedoporučuje, student musí odplavat 100m bez limitu a přihlásí se na jinou SA.

Omluvenky nutno doložit do měsíce od začátku semestru spolu s průkazem studenta.

Omluvenky na jiných tiskopisech nebudou akceptovány. Tiskopis OSVOBOZENÍ Z PLAVÁNÍ.

4/ Studenti, kteří si chtějí nahradit SA mohou toto učinit až po domluvě s vyučujícím, ale pouze v zapsané SA.

SA si mohou nahradit i ve sportech nabízených VŠSK , kde je přítomen vyučující – podmínka vyřízený průkaz VŠSK.

Náhrada SA bude studentům zapsána pouze do kartičky náhrad, kterou si vyzvednou na UTV – na U5 v konzultačních hodinách.

5/ Studenti jsou povinni pro získání zápočtu absolvovat 10 aktivních účastí ve vybrané SA a zúčastnit se Rektorského dne sportu 24.4.2024. Výuka bude probíhat od 5.2. – do 26.4.2024. Student si musí nahradit všechny státní svátky a volna v případě, že mu zasahují do výuky SA.

6/ Studenti  osvobozeni ze SA musí doložit potvrzení od odborného lékaře na tiskopise ÚTV a doručit jej osobně na ÚTV (budova U5 Zlín) na začátku každého semestru.

Pro získání zápočtu musí mít nahrazenou výuku v rozsahu 15 hodin zapsaných v kartičce náhrad SA, kterou si vyzvednou na UTV – na U5. Studenti si sami zabezpečují možnosti náhrad, tak aby měli nahrazeno k zápočtu požadované množství hodin – rozhodčí, organizátoři sportovních akcí –  osobní domluva na ÚTV.

Omluvenky na jiných tiskopisech nebudou akceptovány. Tiskopis OSVOBOZENÍ ZE SPORTOVNÍCH AKTIVIT.

7/ Studenti, kteří nejsou ve STAGU do dané SA zapsáni nebudou na SA z kapacitních důvodů vpuštěni.

8/ Studenti „sportuchtiví“, kteří si budou chtít zasportovat v rámci výuky nebo VŠSK si musejí vyřídit průkaz VŠSK ( ÚTV budova U5 Jižní svahy ).

Bez tohoto průkazu a zaplacených příspěvků na kalendářní rok studentům nebude umožněna účast na daných SA.

9/ Pokud nebude ve stagu na danou sportovní aktivitu přihlášeno minimální počet studentů, to je 15, bude SA zrušena a studenti jsou povinni se přihlásit do jiné SA. Výjimkou jsou indoor cycling, squash, florbal, tenis a stolní tenis. Poslední den zápisu si zkontrolujte počty studentů na jednotlivých aktivitách, v případě zrušení Vámi vybrané SA se zapište na jinou.

10/Studenti jsou povinni si získaný zápočet zkontrolovat ve STAGU do 14 dnů po ukončení semestru.

11/ Studenti se musí řídit pokyny zásad bezpečnosti.

Ve Zlíně 3.1.2024

Mgr. Zdeněk Melichárek, Ph.D., ředitel ÚTV

Fakulty a součásti

Zavřít