Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav tělesné výchovy

Výuka

Podmínky pro splnění zápočtu Sportovní aktivity (SA) v LS 2020/2021

Pokud sledujete současnou epidemiologickou situaci, tak je vám asi jasné, stejně jako nám, že se bohužel k normální výuce SA v LS asi nedostaneme. Přesto uvádíme varianty, které mohou nastat:

1/Varianta bez omezení: vyberete si SA dle vašeho zájmu a rozvrhových dispozic a tu si zapíšete do STAGU, tuto aktivitu budete v průběhu semestru aktivně navštěvovat, tak aby na konci semestru jste dosáhli 10 aktivních účastí. Vše budete řešit s vyučujícím dané SA.

2/Varianta s omezením výuky ve vnitřních prostorách: zapište si aktivitu, kterou budete chtít navštěvovat stejně jako u předešlé varianty. Budeme se snažit SA situovat do venkovních prostor tam, kde to provozně a prostorově půjde zrealizovat. Bude realizována výuka v blocích, můžete po dohodě s vyučujícím absolvovat více hodin v kuse. Povinnost zdokumentovat 10 aktivních hodin zůstává stejná !!!Možnost nahradit výuku absolvováním vypsaných outdoorových (jednodenních, případně dle možností vícedenních) kurzů, i když na ně nejste zapsáni. Nabídky kurzů sledujte na webu UTV v aktualitách.

3/ Varianta, kdy organizovaná výuka SA bude úplně zakázána: zde přichází v potaz opětovné doložení Vašich aktivit. Abychom se vyvarovali situací ze ZS – záměrně jsme nespecifikovali, jak doložení absolvovaných SA má vypadat. Výsledek zjištěného hodnocení: 60 % v pořádku, 20 % s lehkými opravami přijatelné, 20 % nedostačující – sáhněte si do svědomí a můžete doložit opravy. Nic neříkající fotky krajiny, fotky z procházky  se psíkem, aktuální screeny z aplikace zachycující celodenní pohyb tzn. veškerou chůzi – to není sportovní výkon, domácí práce, práce na zahradě.

Zde jsou jasná pravidla pro získání zápočtu ze SA za LS v AR 2020/2021

  • Musíte být zapsáni v některé SA ve STAGU, náhradu můžete absolvovat jakoukoliv z níže uvedených variant, případně kombinací daných variant do požadovaného počtu kilometrů ke splnění SA
  • Doložit na screenech z různých aplikací absolvování některé z uvedených variant:

6 km plavání

60 km – běh, chůze, lyžování (běh i sjezd)

120km – kolo terén

180 km – kolo silnice

Přepočet: 1km plavání = 10km běhu – chůze – lyže = 20km kolo terén = 30km kolo silnice

Splnění doložit v jednom souboru stejným způsobem jako v ZS do 14.5.2021. Na pozdější doložení a další odkazy nebude brán zřetel !!!

Formulář pro zadávání sportovních aktivit

  • Ti z vás, kteří se nekamarádíte s mobilními aplikacemi, můžete doložit vaši SA – turistiku fotkami a popisem absolvované turistické trasy. Např. výstup na Sněžku = vaše selfie foto u směrovníku odkud vycházíte s cílem vašeho pochodu, další foto v průběhu pochodu, někde v půli trasy a na konci pochodu. Celkem musí daná aktivita dát dohromady 60 km (dle směrovníku v ČR, na Slovensku 12 hodin dle směrovníku ).
  • Ti z vás, kteří jste výkonnostní nebo vrcholoví sportovci – doložení vašich tréninků, zápasů, závodů atd.
  • Rektorský den sportu se pro LS ak.roku 2020/21 ruší

Ve Zlíně 10.1.2021

Ředitel  UTV  Mgr. Zdeněk Melichárek

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít