Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kontakty

Kontakty

Ředitel ústavu

Ing. Kamil Dobeš, Ph.D.

Ředitel ústavu TEL:+420 576 032 092 Mobil:+420 777 064 150 E-mail: dobes@utb.cz Kancelář:U2/300A

Tajemník ústavu

Ing. Monika Horáková, Ph.D.

Tajemnice ústavu TEL:+420 576 032 412 E-mail: mhorakova@utb.cz Kancelář:U2/302

Sekretariát

Sekretariát Ústavu ekonomie TEL:+420 576 032 226 E-mail: ue@fame.utb.cz Kancelář:U2/300B

Docenti

doc. Ing. Zuzana Dohnalová, Ph.D.

Docent TEL:+420 576 032 230 Mobil:+420 724 646 714 E-mail: zdohnalova@utb.cz Kancelář:U2/301

doc. Ing. Jitka Kloudová, Ph.D.

Docent TEL:+420 576 032 530 E-mail: kloudova@utb.cz Kancelář:U2/303

doc. Mgr. Jan Kramoliš, Ph.D.

docent TEL:+420 576 032 428 Mobil:+420 576 032 428 E-mail: kramolis@utb.cz Kancelář:U2/301

doc. PhDr. Vnislav Nováček, CSc.

docent TEL:+420 576 032 530 Mobil:+420 606 777 221 E-mail: novacek@utb.cz Kancelář:U2/303

doc. Ing. Jena Švarcová, Ph.D.

Docent TEL:+420 576 032 530 E-mail: svarcova@utb.cz Kancelář:U2/303

Odborní asistenti

Ing. Milan Damborský, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 032 530 E-mail: damborsky@utb.cz Kancelář:U2/303

Ing. Martin Mikeska, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 032 412 E-mail: mikeska@utb.cz Kancelář:U2/302

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Zavřít
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně