UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Úřední deska

Sdělení o uložení písemností

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná děkanem Fakulty managementu a ekonomiky si může adresát vyzvednout v budově U2, Mostní 5139, 760 01 Zlín u příslušné studijní referentky ve 2. patře.


Sdělení o uložení zásilky dne 14. 11. 2019
Zásilka Č.j.: UTB/19/000794 ve věci: poplatek za studium Bc. Jan Holoubek, korespondenční adresa Morávka, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 13. 11. 2019
Zásilka Č.j.: 2019/ST/LV/M18847 ve věci: studium Magdalena Všetičková, korespondenční adresa Mostkovice, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 13. 11. 2019
Zásilka Č.j.: 2019/ST/LV/M19429 ve věci: studium Aneta Tománková, korespondenční adresa Zlín, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 13. 11. 2019
Zásilka Č.j.: 2019/ST/LV/M19490 ve věci: studium Lenka Krestová, korespondenční adresa Ostrava Vítkovice, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 13. 11. 2019
Zásilka Č.j.: UTB/19/000803 ve věci: poplatek za studium Bc. Karolína Rybová, korespondenční adresa Slušovice, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 13. 11. 2019
Zásilka Č.j.: UTB/19/000787 ve věci: poplatek za studium Bc. Iryna Barkouskaya, korespondenční adresa Zlín, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 12. 11. 2019
Zásilka Č.j.: 2019/ST/LV/M16249 ve věci: studium Martin Laub, korespondenční adresa Sedlec u Mikulova, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 12. 11. 2019
Zásilka Č.j.: 2019/ST/LV/M18538 ve věci: studium Barbora Kučerová, korespondenční adresa Spytihněv, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 7. 11. 2019
Zásilka Č.j.: 2019/ST/LV/M18718 ve věci: studium Marie Poliánová, korespondenční adresa Hranice 1, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 7. 11. 2019
Zásilka Č.j.: 2019/US/LN/22 ve věci: studium Daniel Martínez Puche, korespondenční adresa Pustiměř, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 7. 11. 2019
Zásilka Č.j.: 2019/US/LN/37 ve věci: studium Antonín Chrbját, korespondenční adresa Osvětimany, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 11. 2019
Zásilka Č.j.: 2019/ST/LV/M18855 ve věci: studium Jan Minařík, korespondenční adresa Zlín, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 11. 2019
Zásilka Č.j.: 2019/ST/LV/M180089 ve věci: studium Tomáš Helma, korespondenční adresa Velké Němčice, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 11. 2019
Zásilka Č.j.: 2019/US/LN/50 ve věci: studium Pavel Mrug, korespondenční adresa Náměšť na Hané, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 11. 2019
Zásilka Č.j.: 2019/US/LN/8 ve věci: studium Pavel Mrtvý, korespondenční adresa Brodek u Přerova, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 11. 2019
Zásilka Č.j.: 2019/US/LN/1 ve věci: studium Vojtěch Bednář, korespondenční adresa Štěpánov, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 11. 2019
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2019-259581-BAR ve věci: přijímací řízení Barbora Manová, korespondenční adresa Uherský Ostroh, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 5. 11. 2019
Zásilka Č.j.: 2019/US/LN/43 ve věci: studium Andrea Ptáčková, korespondenční adresa Valašské Klobouky, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 5. 11. 2019
Zásilka Č.j.: 2019/US/LN/24 ve věci: studium Sabina Neoralová, korespondenční adresa Kroměříž, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 5. 11. 2019
Zásilka Č.j.: 2019/US/LN/16 ve věci: studium Tomáš Jančařík, korespondenční adresa Slavičín, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 5. 11. 2019
Zásilka Č.j.: 2019/US/LN/36 ve věci: studium Natálie Chovancová, korespondenční adresa Vsetín, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 5. 11. 2019
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2019-259370-BAR ve věci: přijímací řízení Tereza Šimíčková, korespondenční adresa Nový Jičín 1, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 5. 11. 2019
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2019-260312-BAR ve věci: přijímací řízení Vojtěch Růta, korespondenční adresa Janov nad Nisou, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 5. 11. 2019
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2019-254953-BAR ve věci: přijímací řízení Marek Pumprla, korespondenční adresa Domaželice u Přerova, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 5. 11. 2019
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2019-259881-BAR ve věci: přijímací řízení Veronika Pazourová, korespondenční adresa Křelov-Břuchotín, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 5. 11. 2019
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2019-259578-BAR ve věci: přijímací řízení David Chýla, korespondenční adresa Klenovice na Hané, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 11. 2019
Zásilka Č.j.: 2019/ST/LV/M18640 ve věci: studium Jan Plátek, korespondenční adresa Zlín, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 11. 2019
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2019-259446-BAR ve věci: přijímací řízení Petr Víteček, korespondenční adresa Opava 6, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 11. 2019
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2019-253593-BAR ve věci: přijímací řízení Tereza Stará, korespondenční adresa Bílovec 1, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 11. 2019
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2019-260237-BAR ve věci: přijímací řízení Štěpán Slovák, korespondenční adresa Luhačovice, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 11. 2019
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2019-260049-BAR ve věci: přijímací řízení Eva Richterová, korespondenční adresa Vizovice, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 11. 2019
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2019-259950-BAR ve věci: přijímací řízení Matěj Paclík, korespondenční adresa Havlíčkův Brod 1, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 11. 2019
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2019-259457-BAR ve věci: přijímací řízení Alina Mykhalchenko, korespondenční adresa Brno 15, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 11. 2019
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2019-260155-BAR ve věci: přijímací řízení Lucie Horenská, korespondenční adresa Velký Ořechov, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 11. 2019
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2019-259363-BAR ve věci: přijímací řízení Tereza Bártková, korespondenční adresa Staré Město pod Sněžníkem, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 11. 2019
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2019-254878-BAR ve věci: přijímací řízení Aigerim Alibekova, korespondenční adresa Brno 15, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 11. 2019
Zásilka Č.j.: UTB/19/000796 ve věci: studium Georgii Ivanov, korespondenční adresa Zlín, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 31. 10. 2019
Zásilka Č.j.: UTB/19/000065 ve věci: poplatek za studium Lubomír Slanec, korespondenční adresa Adamov, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 31. 10. 2019
Zásilka Č.j.: UTB/19/000103 ve věci: poplatek za studium Tamara Přidalová, korespondenční adresa Prostějov, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 10. 2019
Zásilka Č.j.:85/RPP/19/MD ve věci: studia Ing. Adam Hrozínek, korespondenční adresa Břeclav, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 10. 2019
Zásilka Č.j.:84/RPP/19/MD ve věci: studia Ing. Lucie Mikelová, korespondenční adresa Březolupy, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 29. 10. 2019
Zásilka Č.j.: 2019/ST/LV/M18829 ve věci: studium Hana Ančincová, korespondenční adresa Hulín, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 10. 2019
Zásilka Č.j.:70/RPP/19/MD ve věci: studia Ing. Lenka Gabčová, korespondenční adresa Praha, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 10. 2019
Zásilka Č.j.:51/VKR/19/MD ve věci: studia Bawa Abu Jato, korespondenční adresa Obříství, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 9. 2019
Zásilka Č.j.:45/VKR/19/MD ve věci: studia Ing. Katarína Flaková, korespondenční adresa Zlín, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavřít

Fakulty a součásti