Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Úřední deska

Sdělení o uložení písemností

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná děkanem Fakulty managementu a ekonomiky si může adresát vyzvednout v budově U2, Mostní 5139, 760 01 Zlín u příslušné studijní referentky ve 2. patře.


Sdělení o uložení zásilky dne 26. 10. 2020
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2020-271968-BAR ve věci: přijímací řízení Stefanie Sládková, korespondenční adresa Přerov 2,  byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 26. 10. 2020
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2020-270318-BAR ve věci: přijímací řízení Michaela Lednický, korespondenční adresa Hukvaldy,  byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 26. 10. 2020
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2020-269902-BAR a FAM-PR-2020-269903-BAR ve věci: přijímací řízení David Kurjan, korespondenční adresa Havířov 1,  byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 26. 10. 2020
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2020-262933-BAR a FAM-PR-2020-262934-BAR ve věci: přijímací řízení Klára Kiliánová, korespondenční adresa Hustopeče u Brna,  byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 26. 10. 2020
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2020-271816-BAR ve věci: přijímací řízení Iva Karpianusová, korespondenční adresa Brno 37,  byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 26. 10. 2020
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2020-269497-BAR ve věci: přijímací řízení Zaid Al-Dailami, korespondenční adresa Brno 12,  byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 14. 10. 2020
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2020-269779-BAR ve věci: přijímací řízení Alžběta Hanáková, korespondenční adresa Postřelmov,  byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

 

 

 

 

Sdělení o uložení zásilky dne 12. 8. 2020
Zásilka Č.j.: UTB/20/011912 ve věci: přijímací řízení Anton Usachov, korespondenční adresa Bruntál, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 12. 8. 2020
Zásilka Č.j.: UTB/20/011911 ve věci: přijímací řízení Olga Schemelynets, korespondenční adresa Praha, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

 

 

 

 

 

 

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 10. 2019
Zásilka Č.j.:85/RPP/19/MD ve věci: studia Ing. Adam Hrozínek, korespondenční adresa Břeclav, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 10. 2019
Zásilka Č.j.:84/RPP/19/MD ve věci: studia Ing. Lucie Mikelová, korespondenční adresa Březolupy, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 10. 2019
Zásilka Č.j.:70/RPP/19/MD ve věci: studia Ing. Lenka Gabčová, korespondenční adresa Praha, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 10. 2019
Zásilka Č.j.:51/VKR/19/MD ve věci: studia Bawa Abu Jato, korespondenční adresa Obříství, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 9. 2019
Zásilka Č.j.:45/VKR/19/MD ve věci: studia Ing. Katarína Flaková, korespondenční adresa Zlín, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Fakulty a součásti

Zavřít