UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Úřední deska

Sdělení o uložení písemností

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná děkanem Fakulty managementu a ekonomiky si může adresát vyzvednout v budově U2, Mostní 5139, 760 01 Zlín u příslušné studijní referentky ve 2. patře.


Sdělení o uložení zásilky dne 16. 9. 2019
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2019-259896-BAR a FAM-PR-2019-259897-BAR ve věci: přijímací řízení Šárka Hopjanová, korespondenční adresa Brno 13, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 13. 9. 2019
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2019-259641-BAR ve věci: přijímací řízení Martin Jastrzembski, korespondenční adresa Břidličná, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 12. 9. 2019
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2019-259496-BAR ve věci: přijímací řízení Zdeněk Petera, korespondenční adresa Votice, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 9. 2019
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2019-259436-BAR ve věci: přijímací řízení Barbora Vítková, korespondenční adresa Přerov 4, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 9. 2019
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2019-260296-BAR ve věci: přijímací řízení Petr Kantor, korespondenční adresa Šumvald u Uničova, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 9. 2019
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2019-252548-BAR ve věci: přijímací řízení Alena Anna Kaločová, korespondenční adresa Žilina, Slovenská republika, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 9. 2019
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2019-259428-BAR a FAM-PR-2019-259429-BAR ve věci: přijímací řízení Simona Halaburková, korespondenční adresa Otrokovice 2, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 9. 2019
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2019-260272-BAR ve věci: přijímací řízení Jozef Gonda, korespondenční adresa Brno 16, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 9. 2019
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2019-260299-BAR ve věci: přijímací řízení Dinh Thi Hong Anh, korespondenční adresa Ostrava 2, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavřít

Fakulty a součásti