UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Úřední deska

Sdělení o uložení písemností

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná děkanem Fakulty managementu a ekonomiky si může adresát vyzvednout v budově U2, Mostní 5139, 760 01 Zlín u příslušné studijní referentky ve 2. patře.


Sdělení o uložení zásilky dne 12. 9. 2018
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2018-128719-BAR ve věci: přijímací řízení Kondrlová Monika, korespondenční adresa Trenčín 8, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 5. 9. 2018
Zásilka Č.j.: FAM-2018-264-BAR ve věci: poplatek za studium Válek Martin, korespondenční adresa Sviadnov, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 5. 9. 2018
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2018-149586-BAR ve věci: přijímací řízení Ryšánková Kristýna, korespondenční adresa Domašov u Brna, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 9. 2018
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2018-144224-BAR ve věci: přijímací řízení Maléř René, korespondenční adresa Dolní Bečva, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 9. 2018
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2018-108923-BAR ve věci: přijímací řízení Malušek Kryštof, korespondenční adresa Uherský Ostroh, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

 

 

 

 

Zavřít

Fakulty a součásti