UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Úřední deska

Sdělení o uložení písemností

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná děkanem Fakulty managementu a ekonomiky si může adresát vyzvednout v budově U2, Mostní 5139, 760 01 Zlín u příslušné studijní referentky ve 2. patře.


Sdělení o uložení zásilky dne 19. 7. 2018
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2018-148605-BAR ve věci: přijímací řízení Katarína Štefániková, korespondenční adresa Považská Bystrica, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 16. 7. 2018
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2018-148826-BAR ve věci: přijímací řízení Kateřina Sarvašová, korespondenční adresa Vlašim, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 13. 7. 2018
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2018-88551-BAR ve věci: přijímací řízení Jiří Vošahlík, korespondenční adresa Valašské Klobouky, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 13. 7. 2018
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2018-146061-BAR ve věci: přijímací řízení Joyce Chepngetich Tallam, korespondenční adresa Poděbrady 1, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 13. 7. 2018
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2018-118956-BAR ve věci: přijímací řízení Zdeňka Sáblíková, korespondenční adresa Valašské Klobouky, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 12. 7. 2018
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2018-112255-BAR ve věci: přijímací řízení Lenka Vodičková, korespondenční adresa Tursko, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 12. 7. 2018
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2018-133000-BAR ve věci: přijímací řízení Kateřina Tomanová, korespondenční adresa Bílovice nad Svitavou, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 12. 7. 2018
Zásilka Č.j.: 148835/st/2018/AB ve věci: přijímací řízení Pavlína Petržílková, korespondenční adresa Měšice u Prahy, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 12. 7. 2018
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2018-148991-BAR ve věci: přijímací řízení Gabriela Hrdličková, korespondenční adresa Písek 1, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 12. 7. 2018
Zásilka Č.j.: FAM-2018-233-BAR ve věci: poplatek za studium Michal Přikryl, korespondenční adresa Olomouc 9, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 7. 2018
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2018-148866-BAR ve věci: přijímací řízení Annette Truxová, korespondenční adresa Nový Bydžov, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 7. 2018
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2018-148631-BAR ve věci: přijímací řízení Robert Trávníček, korespondenční adresa Drnovice, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 7. 2018
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2018-145737-BAR ve věci: přijímací řízení Michaela Šulová, korespondenční adresa Brno 12, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 7. 2018
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2018-148752-BAR ve věci: přijímací řízení Šárka Šplíchalová, korespondenční adresa Brno 18, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 7. 2018
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2018-147958-BAR ve věci: přijímací řízení Adéla Sukalovská, korespondenční adresa Lučina, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 7. 2018
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2018-148772-BAR ve věci: přijímací řízení Veronika Straková, korespondenční adresa Prostějov 4, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 7. 2018
Zásilka Č.j.: 149021/st/2018/AB ve věci: přijímací řízení Barbora Smutná, korespondenční adresa Brno 2, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 7. 2018
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2018-60084-BAR ve věci: přijímací řízení Viktorie Sládková, korespondenční adresa Přerov 2, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 7. 2018
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2018-131449-BAR ve věci: přijímací řízení Karolína Samková, korespondenční adresa Ostrava 30, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 7. 2018
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2018-148495-BAR ve věci: přijímací řízení Lukáš Sajvera, korespondenční adresa Praha 47, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 7. 2018
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2018-131753-BAR ve věci: přijímací řízení Martina Přívratská, korespondenční adresa Ústí nad Orlicí 1, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 7. 2018
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2018-148926-BAR ve věci: přijímací řízení Nikola Palivcová, korespondenční adresa Praha 69, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 7. 2018
Zásilka Č.j.: 128739/st/2018/AB ve věci: přijímací řízení Veronika Nováková, korespondenční adresa Kyjov 1, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 7. 2018
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2018-145853-BAR ve věci: přijímací řízení Julián Andrés Morales Cruz, korespondenční adresa Plzeň 1, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 7. 2018
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2018-146985-BAR ve věci: přijímací řízení Kvanďúchová Anna, korespondenční adresa Zastávka u Brna, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 7. 2018
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2018-137908-BAR ve věci: přijímací řízení Michal Křiva, korespondenční adresa Týnec u Břeclavě, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 7. 2018
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2018-52566-BAR ve věci: přijímací řízení Silvie Křapová, korespondenční adresa Vlčnov, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 7. 2018
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2018-148913-BAR ve věci: přijímací řízení Veronika Hronková, korespondenční adresa Frýdek-Místek 1, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 7. 2018
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2018-84273-BAR ve věci: přijímací řízení Jana Homolková, korespondenční adresa Luhačovice, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 7. 2018
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2018-132375-BAR ve věci: přijímací řízení Markéta Holčáková, korespondenční adresa Radslavice, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 7. 2018
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2018-148818-BAR ve věci: přijímací řízení David Fiala, korespondenční adresa Polná, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 7. 2018
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2018-148729-BAR ve věci: přijímací řízení Hana Čuboňová, korespondenční adresa Ostrava 12, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 7. 2018
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2018-147934-BAR ve věci: přijímací řízení Daniela Byrtusová, korespondenční adresa Bruntál 1, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 7. 2018
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2018-117989-BAR ve věci: přijímací řízení Soňa Bolfová, korespondenční adresa Nesovice, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 7. 2018
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2018-147409-BAR ve věci: přijímací řízení Marie Bendová, korespondenční adresa Olomouc 9, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 7. 2018
Zásilka Č.j.: FAM-2018-224-BAR ve věci: poplatek za studium Blanka Toboláková, korespondenční adresa Kojetín, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 7. 2018
Zásilka Č.j.: FAM-2018-215-BAR ve věci: poplatek za studium Patrik Kršák, korespondenční adresa Karviná 4, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 7. 2018
Zásilka Č.j.: FAM-2018-230-BAR ve věci: poplatek za studium Jiří Janulík, korespondenční adresa Starý Hrozenkov, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 7. 2018
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2018-118830-BAR ve věci: přijímací řízení Ladislav Macháč, korespondenční adresa Šternberk 1, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 10. 7. 2018
Zásilka Č.j.: FAM-PR-2018-118830-BAR ve věci: přijímací řízení Ladislav Macháč, korespondenční adresa Šternberk 1, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

 

 

Zavřít

Fakulty a součásti