UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Úřední deska

Sdělení o uložení písemností

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná děkanem Fakulty managementu a ekonomiky si může adresát vyzvednout v budově U2, Mostní 5139, 760 01 Zlín u příslušné studijní referentky ve 2. patře.

——————————————————————————————–
Sdělení o uložení zásilky dne 23. 5. 2018
Zásilka Č.j.: FAM-2018-134-BAR ve věci: přijímací řízení Nina Škarbalová, korespondenční adresa Nitra 1, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 16. 5. 2018
Zásilka Č.j.: FAM-2018-160-BAR ve věci: poplatek za studium Lucie Červenková, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11.5.2018
Zásilka Č.j.: FAM-2018-156-BAR ve věci: přijímací řízení Renata Rýglová, korespondenční adresa Praha 9, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11.5.2018
Zásilka Č.j.: FAM-2018-138-BAR a FAM-2018-139-BAR ve věci: přijímací řízení Kryštof Malušek, korespondenční adresa Uherský Ostroh, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 10.5.2018
Zásilka Č.j.: FAM-2018-136-BAR ve věci: přijímací řízení Jiří Vyoral, korespondenční adresa Bílovice u Uherského Hradiště, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 10.5.2018
Zásilka Č.j.: FAM-2018-132-BAR ve věci: přijímací řízení Taťána Šenkýřová, korespondenční adresa Zlín 4, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 10.5.2018
Zásilka Č.j.: FAM-2018-130-BAR ve věci: přijímací řízení Mariia Shibaeva, korespondenční adresa Brno 3, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 10.5.2018
Zásilka Č.j.: FAM-2018-127-BAR ve věci: přijímací řízení Jiří Pěkný, korespondenční adresa Olomouc 9, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 10.5.2018
Zásilka Č.j.: FAM-2018-140-BAR, FAM-2018-141-BAR a FAM-2018-142-BAR ve věci: přijímací řízení Petra Obdržálková, korespondenční adresa Břest, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 10.5.2018
Zásilka Č.j.: FAM-2018-157-BAR ve věci: přijímací řízení Irena Ledvoňová, korespondenční adresa Kroměříž 1, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 10.5.2018
Zásilka Č.j.: FAM-2018-153-BAR ve věci: přijímací řízení Šárka Kupčíková, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 10.5.2018
Zásilka Č.j.: FAM-2018-152-BAR ve věci: přijímací řízení Monika Kratochvílová, korespondenční adresa Jevišovice, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 10.5.2018
Zásilka Č.j.: FAM-2018-117-BAR ve věci: přijímací řízení Viktoriia Chernokur, korespondenční adresa Praha 9, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 10.5.2018
Zásilka Č.j.: FAM-2018-116-BAR ve věci: přijímací řízení Michal Hübl, korespondenční adresa Břeclav 2, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 10.5.2018
Zásilka Č.j.: FAM-2018-137-BAR ve věci: přijímací řízení Tomáš Hanzl, korespondenční adresa Loděnice u Moravského Krumlova, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 10.5.2018
Zásilka Č.j.: FAM-2018-112-BAR ve věci: přijímací řízení Lukáš Gabryš, korespondenční adresa Jablůnka nad Bečvou, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 10.5.2018
Zásilka Č.j.: FAM-2018-110-BAR ve věci: přijímací řízení Dominika Cendelínová, korespondenční adresa Nesovice, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 9.5.2018
Zásilka Č.j.: FAM-2018-108-BAR ve věci: přijímací řízení Aneta Andrýsková, korespondenční adresa Uherské Hradiště 1, byla uložena v budově U2 – FaME, Mostní 5139, 760 01, Zlín.

Zavřít

Fakulty a součásti