UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Studium

 • Výuka:

V akademickém roce 2018/19 bude výuka povinných a povinně  volitelných předmětů probíhat v následujících termínech:

První ročník:

 • DMA3 – Makroekonomie 3 (doc. Švarcová):
  • 11. 10. 2018 od 13 do 18 h v učebně 505/U2 – začátek výuky posunut na 15,30 h z důvodu vyhlášeného rektorského volna
  • 25. 10. 2018 od 13 do 18 h v učebně 505/U2 – výuka odpadá
  • 8. 11. 2018 od 13 do 18 h v učebně 505/U2
  • 22. 11. 2018 od 13 do 18 h v učebně 505/U2
  • 6. 12. 2018 od 13 do 18 h v učebně 505/U2
 • DMI3 – Mikroekonomie 3 (doc. Dohnalová)
  • výuka probíhá v LS
 • DMVVP – Metodologie vědecké a výzkumné práce
 • Část Informační zdroje pro vědu a výzkum, PhDr. Ondřej Fabián, 4. NP Knihovna U13 od 8 do 12h
  • 24. 10. 2018
  • 26. 10. 2018
  • 31. 10. 2018
 • Část Matematické a statistické metody ve společenských vědách, Ing. Lubor Homolka, Ph.D. od 9 do 13h v 411/U2
  • 22. 2. 2019
  • 15. 3. 2019
  • 22. 3. 2019
  • 29. 3. 2019
 • Část Metodika vědecké práce, prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková od 9 do 13 h v 411/U2
 • 23. 11. 2018
 • 11. 1. 2019
 • 24. 4. 2019
 • 26. 4. 2019
 • 13. 9. 2019
 • DEJA1 – Angličtina 1 s Ing. Dagmar Svobodovou, MSc. v 410/U10 od 8 do 12 hodin ve dnech (studenti si volí skupinu  přes IS STAG do 31.8.2018)
 • 1. skupina 
  • 27. 9. 2018
  • 11. 10. 2018
  • 25. 10. 2018
  • 8. 11. 2018
  • 22. 11. 2018
  • 6. 12. 2018
  • 20. 12. 2018
  • 2. skupina
  • 4. 10. 2018
  • 18. 10. 2018
  • 1.11. 2018
  • 15. 11. 2018
  • 29. 11. 2018
  • 13. 12. 2018
 • DEJA2 – Angličitna 2 s Mgr. Hanou Atcheson
 • výuka probíhá v LS

Volitelné předměty:

 • DMAG – Management (část s prof. Zeleným)
  • bude upřesněno
 • DMAG – Management (část s prof. Porvazníkem)
  • probíhá v LS
 • DMAG – Management (část s doc. Gregarem)
  • probíhá v LS
 • DROVY – Řízení a organizace výroby
  • probíhá v LS
 • DEKPO – Ekonomika podniku
  • probíhá v LS
 • DHU – Harmonizace účetnictví s doc. Pasekovou
  • probíhá v LS
 • DMFI – Manažerské finance s prof. Pavelkovou:
  • probíhá v LS
 • DKBP – Kapitálové trhy, bankovnictví a pojišťovnictví s prof. Belásem
  • probíhá v LS

Druhý ročník:

 • DEAW – Angličtina 3 s Mgr. Janou Orsavovou v 310/U2 od 8 do 12h v následujících termínech:
 • 26. 9. 2018
  10. 10. 2018 – odpadá
  24. 10. 2018
  7. 11. 2018
  21. 11. 2018
  5. 12. 2018
  19. 12. 2018
 • DEAP – Angličtina 4 s Mgr. Hanou Atcheson
  • probíhá v LS

Zkoušky:

 • Zkoušku z předmětu Metodologie vědecké a výzkumné práce je možné si splnit v akademickém roce 2018/2019 ve dnech 14. 9. 2018, 9. 11. 2018, 5. 4. 2019, 14. 6. 2019. Přihlášení se ke zkoušce musí být provedeno nejpozději 30 dnů před konáním zkoušky na Referát výzkumu a kvalifikačních řízení (studium-phd@fame.utb.cz). Seminární práce musí být zaslány na Referát výzkumu a kvalifikačních řízení (studium-phd@fame.utb.cz) nejpozději 10 dnů před konáním zkoušky.
 • Zkouška z Managementu s prof. Porvazníkem se bude konat 25. 6. 2018 od 9 hod v místnosti 535/U2. Všichni zájemci o tuto zkoušku odevzdají do 31. 5. 2018 na referát výzkumu a kval. řízení (místnost 209b) dvě tištěné kopie projektu a zároveň jej odešlou elektronicky na  studium-phd@fame.utb.cz – to samé platí i pro referáty za neúčast na výuce dle pokynů prof. Porvazníka:  DMAG_pozadavky

Informace ke studiu:

Zavřít

Fakulty a součásti