Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Studium

V akademickém roce 2021/22 bude výuka povinných a povinně volitelných předmětů probíhat v následujících termínech (bude probíhat prezenčně v uvedených učebnách):

První ročník:

 • DMA3 a 4MAK3 – Makroekonomie 3 (doc. Švarcová) vždy od 13  do 18h v učebně 0135/U2:
  • 21.10.2021
  • 4. 11. 2021
  • 18. 11. 2021
  • 2. 12. 2021
 • DMI3 a 4MIK3 – Mikroekonomie 3 od 8 – 12h v 0132/U2 (doc. Dohnalová):
  • probíhá v LS
 • DMVVP a 4MVP – Metodologie vědecké a výzkumné práce
 • Část Informační zdroje pro vědu a výzkum, PhDr. Ondřej Fabián, 4. NP Knihovna U13 od 8 do 12h
  • 14.10.2021
  • 19.10.2021
  • 21.10.2021
 • Část Matematické a statistické metody ve společenských vědách, Ing. Lubor Homolka, Ph.D. vždy 9-13h v 411/U2:
  •  v LS
 • Část Metodika vědecké práce, prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková v 411/U2 od 9 – 13h (pokud není uvedeno jinak):
  • 5. 11. 2021
  • další termíny budou včas upřesněny
 • DEJA1 a 4BC – Angličtina 1 s Mgr. Janou Orsavovou, Ph.D. v 335/U2 od 8 do 12 hodin ve dnech
  • 20. 9. 2021
  • 4. 10. 2021
  • 18. 10. 2021
  • 1. 11. 2021
  • 15. 11. 2021
  • 29. 11. 2021
  • 13. 12. 2021
 • DEJA2 a 4ENG – Angličitna 2 s PhDr. Katarínou Němčokovou, Ph.D.
  •  probíhá v LS
 • 4 SIN – Systémové inženýrství s prof. Chromjakovou a doc. Sedlákem
  • probíhá v LS
 • 4PPI – Projektování v průmyslovém inženýrství s prof. Tučkem a prof. Chromjakovou
  • probíhá v LS
 •  4MNG – Management 
  • probíhá v LS
 •  4EPO – Ekonomika podniku s prof. Popeskem
  •  probíhá v LS
 •  4MFI – Manažerské finance (pro st. program Finance) s prof. Pavelkovou, doc. Knápkovou
  •  probíhá v LS

Volitelné předměty:

Povinně volitelné předměty pro st. program Ekonomika a management

 • 4MFI – Manažerské finance (prof. Pavelková, doc. Knápková)
  •  probíhá v LS
 • 4MCHS – Marketing a chování spotřebitele (doc. Pilík, doc. Chovancová)
  •  probíhá v LS
 • 4ZMN – Znalostní management (doc. Tučková)
  •  probíhá v LS

Povinně volitelné předměty pro st. program Finance

 •  4DASY – Daňové systémy (doc. Janoušková)
  • probíhá v LS
 • 4EPO – Ekonomika podniku s prof. Popeskem od 14 – 19h v 309/U2
  •  probíhá v LS
 • 4HAUC – Harmonizace účetnictví s doc. Pasekovou
  •  v LS
 • 4FBMP – Finanční systém, banky a měnová politika s prof. Belásem
  • v LS

Povinně volitelné předměty pro st. program Průmyslové inženýrství

 • 4PII – PI a inovativní výrobní koncepty – prof. Chromjaková, prof. Molnár
  • probíhá v LS
 • 4PMP – Pokročilé metody plánování a řízení výroby – prof. Tuček, doc. Sedlák
  •  probíhá v LS
 • 4ITP – Informační technologie v PI – prof. Rajnoha, dr. Pivnička
  • probíhá v LS
 • 4LOG – Logistické koncepty (probíhá ve 2. ročníku)
 •  v ZS formou individuálních konzultací
 • 4MNK – Management kvality (probíhá ve 2. ročníku)
 •  v LS formou individuálních konzultací

Druhý ročník:

 • DEAW a 4AW– Angličtina 3 s Mgr. Janou Orsavovou v 335/U2 od 8 do 12h každý lichý týden v následujících termínech:
  • 27. 9. 2021
  • 11. 10. 2021
  • 25. 10. 2021
  • 8. 11. 2021
  • 22. 11. 2021
  • 6. 12. 2021
 • DEAP – Angličtina 4 s Mgr. Hanou Atcheson
  • probíhá v LS

Zkoušky:

 • Zkoušku z předmětu Metodologie vědecké a výzkumné práce je možné si splnit v akademickém roce 2020/2021 ve dnech 12. 11. 2021, 25. 2. 2022, 22. 4. 2022 a 17. 6. 2022. Přihlášení se ke zkoušce musí být provedeno nejpozději 30 dnů před konáním zkoušky na Referát výzkumu a kvalifikačních řízení (studium-phd@fame.utb.cz). Seminární práce musí být zaslány na Referát výzkumu a kvalifikačních řízení (studium-phd@fame.utb.cz) nejpozději 10 dnů před konáním zkoušky.

Informace ke studiu:

Fakulty a součásti

Zavřít