UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Studium

 • Výuka:

V akademickém roce 2017/18 bude výuka povinných a povinně  volitelných předmětů probíhat v následujících termínech:

První ročník:

 • DMA3 – Makroekonomie 3 (doc. Švarcová):
  • 12. 10. 2017 od 13 do 18 h v učebně 505/U2
  • 9. 11. 2017 od 13 do 18 h v učebně 505/U2
  • 23. 11. 2017 od 13 do 18 h v učebně 505/U2
  • 7. 12. 2017 od 13 do 18 h v učebně 505/U2
 • DMI3 – Mikroekonomie 3 (doc. Dohnalová)
  • 8. 2. 2018 od 9 do 14h v učebně 337/U2
  • 22. 2. 2018 od 9 do 14h v učebně 337/U2
  • 22. 3. 2018 od 9 do 14h v učebně 337/U2
  • 5. 4. 2018 od 9 do 14h v učebně 337/U2
 • DMVVP – Metodologie vědecké a výzkumné práce
 • Část Informační zdroje pro vědu a výzkum, PhDr. Ondřej Fabián, 4. NP Knihovna U13
  • 11. 10. 2017 od 8 do 12h
  • 18. 10. 2017 od 8 do 12h
  • 19. 10. 2017 od 8 do 12h
 • Část Matematické a statistické metody ve společenských vědách, Ing. Lubor Homolka, Ph.D.
  • 23. 2. 2018 – 411/U2 od 9 do 13h
  • 16. 3. 2018 – 411/U2 od 9 do 13h
  • 23. 3. 2018 – 411/U2 od 9 do 13h
  • 29. 3. 2018 – 411/U2 od 13 do 17h
 • Část Metodika vědecké práce, prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková, v 411/U2 od 9 do 13h ve dnech
  • 3.11. 2017 (náhrada za 27.10.)
  • 8. 12. 2017
  • 27. 4. 2018
  • 27. 6. 2018
 • DEJA1 – Angličtina 1 s Ing. Dagmar Svobodovou, MSc. v 161/U13 od 8 do 12 hodin ve dnech
  • 12. 10. 2017
  • 26. 10. 2017
  • 9. 11. 2017
  • 23. 11. 2017
  • 7. 12. 2017
  • 21. 12. 2017
 • DEJA2 – Angličitna 2 s Mgr. Hanou Atcheson v 0128/U2 od 8 do 12 hodin liché úterý ve dnech
  • 13. 2. 2018
  • 27. 2. 2018
  • 13. 3. 2018
  • 27. 3. 2018
  • 10. 4. 2018
  • 24. 4. 2018

Volitelné předměty:

 • DMAG – Management (část s prof. Zeleným)
  • 2. 12. 2017
 • DMAG – Management (část s prof. Porvazníkem)
  • 6. 4. 2018 od 13 do 18h v učebně 427/U2
 • DMAG – Management (část s doc. Gregarem)
  • 10. 4. 2018 od 14 do 17h v učebně 335/U2
  • 24. 4. 2018 od 14 do 17 h v učebně 335/U2
 • DROVY – Řízení a organizace výroby
  • individuální konzultace
 • DEKPO – Ekonomika podniku
  • individuální konzultace
 • DHU – Harmonizace účetnictví s doc. Pasekovou
  • individuální konzultace
 • DMFI – Manažerské finance s prof. Pavelkovou:
  • individuální konzultace
 • DKBP – Kapitálové trhy, bankovnictví a pojišťovnictví s prof. Belásem
  • individuální konzultace

Druhý ročník:

 • DEAW – Angličtina 3 s Mgr. Hanou Atcheson každé úterý od 16 do 18h v 334/U11 v období od 26. 9. 2017 do 19. 12. 2017 včetně
 • DEAP – Angličtina 4 s Mgr. Hanou Atcheson v 0128/U2 od 8 do 12h sudé úterý ve dnech
  • 6. 2. 2018
  • 20. 2. 2018
  • 6. 3. 2018
  • 20. 3. 2018
  • 3. 4. 2018
  • 17. 4. 2018
  • 1. 5. 2018
 • DMVVP – Metodologie vědecké a výzkumné práce doplňující seminář 6. 10. 2017 od 9 do 13 h v 535/U2

Zkoušky:

 • Zkoušku z předmětu Metodologie vědecké a výzkumné práce je možné si splnit v akademickém roce 2017/2018 ve dnech 24. 11. 2017, 9. 3. 2018,  15. 6. 2018. Přihlášení se ke zkoušce musí být provedeno nejpozději 30 dnů před konáním zkoušky na Referát výzkumu a kvalifikačních řízení (phd-studium@fame.utb.cz). Seminární práce musí být zaslány na Referát výzkumu a kvalifikačních řízení (phd-studium@fame.utb.cz) nejpozději 10 dnů před konáním zkoušky.
 • Zkouška z Managementu s prof. Porvazníkem se bude konat 25. 6. 2018 od 10 hod v kanceláři 535/U2. ichni zájemci o tuto zkoušku odevzdají do 31. 5. 2018 na referát výzkumu a kval. řízení (místnost 532) dvě tištěné kopie projektu a zároveň jej odešlou elektronicky na phd-studium@fame.utb.cz  – to samé platí i pro referáty za neúčast na výuce dle pokynů prof. Porvazníka:  DMAG_pozadavky

Informace ke studiu:

Zavřít

Fakulty a součásti