Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Studium

V akademickém roce 2023/24 bude výuka povinných a povinně volitelných předmětů probíhat v následujících termínech (bude probíhat prezenčně v uvedených učebnách):

První ročník:

 • 4MAK3 – Makroekonomie 3 (doc. Švarcová) vždy od 13  do 18h učebna na U2 bude upřesněna:
  • 5.10.2023
  • 19. 10. 2023
  • 2. 11. 2023
  • 30. 11. 2023
 • 4MIK3 – Mikroekonomie 3  doc. Dohnalová, vždy od 13 – 18h v učebně 413/U2 násedující dny:
  • 5. 3. 2024
  • 19. 3. 2024
  • 2. 4. 2024
  • 16. 4. 2024
 • 4MVP – Metodologie vědecké a výzkumné práce
 • Část Informační zdroje pro vědu a výzkum, PhDr. Ondřej Fabián, 4. NP Knihovna U13
  • 2. 11. 2023 od 8h – 12h
  • 16.11.2023 od 8 – 12h
  • 30.11.2023 od 8 – 12h
 • Část Matematické a statistické metody ve společenských vědách, Ing. Lubor Homolka, Ph.D.:
  •  1.2.2024 od 9 – 13h v 411/U2
  • 8.2.2024 od 13 – 17h v 411/U2
  • 22.2.2024 od 9 – 13h v 411/U2
  • 4. 3. 2024 od 14 – 18h v 411/U2
 • Část Metodika vědecké práce, prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková:
  • 26.10.2023 od 9 – 13h ve 411/U2
  • 25.1.2024 od 9 – 3h ve 411/U2
  • 7.3.2024 od 8-12h ve 411/U2
  • 30.5.2024 od 9 – 13h ve 411/U2
 • 4BC – Angličtina 1 s Mgr. Hanou Atcheson,  v 501/U18 od 10 do 12 hodin ve dnech:
  • každé pondělí od 18.9.2023 – 11.12.2023
 • 4ENG – Angličitna 2 s PhDr. Katarínou Němčokovou, Ph.D., v 401/U18 od 9 do 11 hodin ve dnech:
  •  každé pondělí od 5.2.2024 – 26.2.2024 a poté:
  • 4. 3. 2024 od 8 -12h
  • 18. 3. 2024 od 8 – 12h
  • 8. 4. 2024 od 8 – 12h
  • 22. 4. 2024 od 8 – 12h
  • 29. 4. 2024 od 9 -11h
 • 4 SIN – Systémové inženýrství (st. program Průmyslové inženýrství) s prof. Chromjakovou a doc. Sedlákem
  • 12.2.2024 13-17 h v 411/U2 prof. Chromjaková
  • 11.3.2024 13-18 h v 535/U2 prof. Chromjaková
  • 13.5.2024 13-19 h v 411/U2 doc. Sedlák
 • 4PPI – Projektování v průmyslovém inženýrství (st. program Průmyslové inženýrství) s prof. Tučkem a prof. Chromjakovou
  • 18.4.2024 13-18 h v 237/U2
  • 9.5.2024 v 13-17h v 237/U2
  • 3.6.2024 v 13-19h 505/U2
 •  4MNG – Management (st. program Ekonomika a management) 
  • 7.2.2024 13,30-17,30h 237/U2 prof. Tuček
  • 9.2.2024 8-10h 411/U2 prof. Gavurová
  • 14.2.2024 13-18h prof. Tuček
  • 15.2.2024 14-16h prof. Popesko
  • 15.3.2024 13 – 16h v 237/U2 prof. Tuček
  • 12.3.2024 14-16h 535/U2 doc. Gregar
 •  4EPO – Ekonomika podniku (st. program Ekonomika a management)  s prof. Popeskem
  • 19.2.2024 od 12-17h v 411/U2
  • 8.3.2024 od 9-14h v 411/U2
  • 8.4.2024 od 12-17h v 411/U2
  • 6.5.2024 od 12-17h v 411/U2
 •  4MFI – Manažerské finance (st. program Finance) s prof. Pavelkovou, doc. Knápkovou
  •  v letním semestru

Volitelné předměty:

Povinně volitelné předměty pro st. program Ekonomika a management

 • 4MFI – Manažerské finance (prof. Pavelková, doc. Knápková)
  •  individuální konzultace v LS
 • 4MCHS – Marketing a chování spotřebitele (doc. Pilík, doc. Chovancová)
  •  13.2.2024 od 9 – 14 h v 535/U2
  • 2.4.2024 od 9  v 535/U2
  • 30.4.2024 od 9 – 14h v 535/U2
 • 4ZMN – Znalostní management (doc. Tučková)
  •  probíhá v LS

Povinně volitelné předměty pro st. program Finance

 •  4DASY – Daňové systémy (doc. Janoušková)
  • probíhá v LS individuálně
 • 4EPO – Ekonomika podniku s prof. Popeskem
  • 19.2.2024 od 12-17h v 411/U2
  • 8.3.2024 od 9-14h v 411/U2
  • 8.4.2024 od 12-17h v 411/U2
  • 6.5.2024 od 12-17h v 411/U2
 • 4HAUC – Harmonizace účetnictví s doc. Pasekovou
  • probíhá  v LS individuálně
 • 4FBMP – Finanční systém, banky a měnová politika s prof. Sipkem a dr. Hamplem
  • probíhá v LS individuálně

Povinně volitelné předměty pro st. program Průmyslové inženýrství

  • 4PII – PI a inovativní výrobní koncepty – prof. Chromjaková, prof. Molnár
   • 26.3.2024 v 8-12 h v 411/U2, prof. Molnár
   • 15.4.2024 v 13-19 h v 411/U2 prof. Chromjaková
   • 17.6.2024 v 12 – 17 h v 411/U2 prof. Chromjaková
  • 4PMP – Pokročilé metody plánování a řízení výroby – prof. Tuček, doc. Sedlák
   •  18.4.2024 od 8 – 12h v 237/U2 prof. Tuček
   • 9.5.2024 od 8 – 13h v 237/U2 prof. Tuček
   • 17.5. od 8 – 14h v 505/U2 doc. Sedlák
 • 4LOG – Logistické koncepty (probíhá ve 2. ročníku)
 •  v ZS
 • 4MNK – Management kvality (probíhá ve 2. ročníku)
 •  v LS

Druhý ročník:

 • 4AW– Angličtina 3 s PhDr. Katarínou Nemčokovou, Ph.D. v 509/U2 od 9 do 11h každé úterý:
  • od 19.9.2023 – 12.12.2023
 • 4AP – Angličtina 4 s Mgr. Hanou Atcheson v 322/U18 od 12 do 14 h
 • každou středu od 7.2.2024 do 1.5.2024

Zkoušky:

 • Zkoušku z předmětu Metodologie vědecké a výzkumné práce je možné si splnit v akademickém roce 2023/2024 ve dnech 1. 12. 2023, 16. 2. 2024, 12. 4. 2024 a 21. 6. 2024. Přihlášení se ke zkoušce musí být provedeno min. 14 dnů před konáním zkoušky na Referátu výzkumu a kvalifikačních řízení (mdrabkova@utb.cz) spolu s odevzdáním kompletní seminární práce v elektronické podobě.

Informace ke studiu:

Fakulty a součásti

Zavřít