Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Studium

V akademickém roce 2020/21 bude výuka povinných a povinně volitelných předmětů probíhat v následujících termínech (vzhledem k epidemiologické situaci vše probíhá do odvolání online):

První ročník:

 • DMA3 a 4MAK3 – Makroekonomie 3 (doc. Švarcová) vždy od 13  do 18h v učebně 311/U2:
  • 22.10.2020
  • 5. 11. 2020
  • 19. 11. 2020
  • 3. 12. 2020
 • DMI3 a 4MIK3 – Mikroekonomie 3 od 8 – 12h v 0132/U2 (doc. Dohnalová):
  • 9.2.2021
  • 23.2.2021
  • 16.3.2021
  • 13.4.2021
 • DMVVP a 4MVP – Metodologie vědecké a výzkumné práce
 • Část Informační zdroje pro vědu a výzkum, PhDr. Ondřej Fabián, 4. NP Knihovna U13 od 8 do 12h
  • 7. 10. 2020
  • 14. 10. 2020
  • 15. 10. 2020
 • Část Matematické a statistické metody ve společenských vědách, Ing. Lubor Homolka, Ph.D. vždy 9-13h v 411/U2:
  •  15.1.2021
  • 22.1.2021
  • 26.2.2021
  • 5.3.2021
 • Část Metodika vědecké práce, prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková v 411/U2 od 9 – 13h (pokud není uvedeno jinak):
  • 20.11.2020
  • 8.1.2021
  • 9.4.2021
  • 11.6.2021
 • DEJA1 a 4BC – Angličtina 1 s Mgr. Janou Orsavovou, Ph.D. v 329/U18 od 8 do 12 hodin ve dnech
  • 24. 9. 2020
  • 8. 10. 2020
  • 22. 10. 2020
  • 5. 11. 2020
  • 19. 11. 2020
  • 3. 12. 2020
  • 17. 12. 2020
 • DEJA2 a 4ENG – Angličitna 2 s PhDr. Katarínou Němčokovou, Ph.D. od 8. 2. 2021  1. skupina od 9 – 11h v 401/U18, 2. skupina od 12 – 14h. Rozdělení do skupin viz. IS Stag.
  •  každé pondělí v LS
 • 4 SIN – Systémové inženýrství s prof. Chromjakovou a doc. Sedlákem
  • 22.2.2021 v 14 – 18h v 535/U2
  • 8.3.2021 v 14 – 19h v 535/U2
 • 4PPI – Projektování v průmyslovém inženýrství s doc. Tučkem a prof. Chromjakovou
  • 25. 3. 2021 v 12 – 16h v 338/U2
  • 1. 4. 2021 v 12 – 17h v 338/U2
  • 26.4.2021 od 14 – 20h v 535/U2
 •  4MNG – Management 
  • 23.3.2021 v 9-11h prof. Gavurová v 511/U2
  •  13.4.2021 v 14-16h prof. Rajnoha v 511/U2
  • 27.4.2021 14 – 16h doc. Gregar v 309/U2
  • 13.5.2021 v 13 – 19h doc. Tuček
  • 27.5.2021 v 13 – 19h doc. Tuček
  • 11.6.2021 od 14 – 16h prof. Popesko v 309/U2
 •  4EPO – Ekonomika podniku s prof. Popeskem od 14 – 19h
  •  9.4.2021
  • 26.5.2021
  • 10.6.2021
  • 16.6.2021
 •  4MFI – Manažerské finance (pro st. program Finance) s prof. Pavelkovou, doc. Knápkovou
  •  formou konzultací

Volitelné předměty:

Povinně volitelné předměty pro st. program Ekonomika a management

 • 4MFI – Manažerské finance (prof. Pavelková, doc. Knápková)
  •  formou konzultací
 • 4MCHS – Marketing a chování spotřebitele (doc. Pilík, doc. Chovancová)
  •  26.5.2021 od 9 – 14h doc. Pilík
  • 28. 5. 2021 od 9 – 14h doc. Chovancová
 • 4ZMN – Znalostní management (doc. Tučková)
  •  formou  konzultací

Povinně volitelné předměty pro st. program Finance

 •  4DASY – Daňové systémy (doc. Janoušková)
  • probíhá v LS
 • 4EPO – Ekonomika podniku s prof. Popeskem od 14 – 19h v 309/U2
  •  9.4.2021
  • 30.4.2021
  • 14.5.2021
  • 21.5.2021 v 310/U2
 • 4HAUC – Harmonizace účetnictví s doc. Pasekovou
  •  v LS formou individuálních konzultací
 • 4FBMP – Finanční systém, banky a měnová politika s prof. Belásem
  • v LS

Povinně volitelné předměty pro st. program Průmyslové inženýrství

 • 4PII – PI a inovativní výrobní koncepty – prof. Chromjaková, prof. Molnár
  • 22.3.2021 v 14 – 18h v 535/U2
  • 29.3.2021 v 14 – 18h v 535/U2
  • 12.4.2021 v 14 -17h v 535/U2
 • 4PMP – Pokročilé metody plánování a řízení výroby – doc. Tuček, doc. Sedlák
  •  11.2. 2021 v 12 – 16h v 505/U2
  • 25. 2. 2021 v 12 – 17h v 505/U2
  • 26.2. 2021 v 14 – 20h v 430/U2
 • 4ITP – Informační technologie v PI – prof. Rajnoha, dr. Pivnička
  • 9.2.2021 v 509/U2 od 14 – 17h
  •  16.2.2021 v 509/U2 od 14 – 17h
  • 23.2.2021 v 505/U2 od 14 – 18h
  • 27. 4. 2021 v 505/U2 od 14 – 18h
 • 4LOG – Logistické koncepty (probíhá ve 2. ročníku)
 •  v ZS formou individuálních konzultací
 • 4MNK – Management kvality (probíhá ve 2. ročníku)
 •  v LS formou individuálních konzultací

Druhý ročník:

 • DEAW – Angličtina 3 s Mgr. Janou Orsavovou v 303/U18 od 8 do 12h v následujících termínech:
  • 23. 9. 2020
  • 7. 10. 2020
  • 21. 10. 2020
  • 4. 11. 2020
  • 18. 11. 2020
  • 2. 12. 2020
  • 16. 12. 2020
 • DEAP – Angličtina 4 s Mgr. Hanou Atcheson od 10. 2. 2021 1. skupina od 12 – 14h, 2. skupina od 14 – 16h v učebně 335/U2
  • každá středa v LS

Zkoušky:

 • Zkoušku z předmětu Metodologie vědecké a výzkumné práce je možné si splnit v akademickém roce 2020/2021 ve dnech 6. 11. 2020, 18. 2. 2021, 19. 2. 2021, 5. 5. 2021 a 18. 6. 2021. Přihlášení se ke zkoušce musí být provedeno nejpozději 30 dnů před konáním zkoušky na Referát výzkumu a kvalifikačních řízení (studium-phd@fame.utb.cz). Seminární práce musí být zaslány na Referát výzkumu a kvalifikačních řízení (studium-phd@fame.utb.cz) nejpozději 10 dnů před konáním zkoušky.

Informace ke studiu:

Fakulty a součásti

Zavřít