Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Studium

V akademickém roce 2022/23 bude výuka povinných a povinně volitelných předmětů probíhat v následujících termínech (bude probíhat prezenčně v uvedených učebnách):

První ročník:

 • 4MAK3 – Makroekonomie 3 (doc. Švarcová) vždy od 13  do 18h v učebně 309/U2:
  • 13.10.2022
  • 10. 11. 2022
  • 24. 11. 2022
  • 8. 12. 2022
 • 4MIK3 – Mikroekonomie 3  doc. Dohnalová:
  • 3. 4. 2023 od 13 – 18h v 505/U2
  • 17. 4. 2023 od 13 – 18h v 505/U2
  • 24. 4. 2023 od 13 – 18h v 505/U2
  • 2. 5. 2023 od 13 – 18h v 431/U2
 • 4MVP – Metodologie vědecké a výzkumné práce
 • Část Informační zdroje pro vědu a výzkum, PhDr. Ondřej Fabián, 4. NP Knihovna U13
  • 7. 11. 2022 od 8h – 12h
  • 14.11.2022 od 8 – 12h
  • 24.11.2022 od 8 – 12h
 • Část Matematické a statistické metody ve společenských vědách, Ing. Lubor Homolka, Ph.D.:
  •  16. 2. 2023 od 9 – 13h v 535/U2
  • 2. 3. 2023 od 9 – 13h v 411/U2
  • 9. 3. 2023 od 9 – 13h v 411/U2
  • 30. 3. 2023 od 13 do 17h v 411/U2
 • Část Metodika vědecké práce, prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková:
  • 21.11.2022 od 8 – 12h ve 411/U2
  • 26. 1. 2023 od 9 – 13h v 411/U2
  • 16. 3. 2023 od 9 – 13h v 411/U2
  • 24. 5. 2023 od 9 – 13h v 411/U2
 • DEJA1 a 4BC – Angličtina 1 s Petrou Hanáčkovou, M.A M.St.,  v 337/U2 od 12 do 14 hodin ve dnech:
  • každé pondělí od 19.9.2022 – 12.12.2022
 • DEJA2 a 4ENG – Angličitna 2 s PhDr. Katarínou Němčokovou, Ph.D.
  •  každé pondělí 6. 2. 2023 – 1. 5. 2023 od 10 – 12h v 0135/U2
 • 4 SIN – Systémové inženýrství (st. program Průmyslové inženýrství)s prof. Chromjakovou a doc. Sedlákem
  • 13. 2. 2023 od 13 – 18h v 535/U2
  • 27. 2. 2023  od 13 – 18h v 535/U2
  • 13. 3. 2023 od 13 – 18h v 535/U2
 • 4PPI – Projektování v průmyslovém inženýrství (st. program Průmyslové inženýrství) s prof. Tučkem a prof. Chromjakovou
  • 13. 4. 2023 v 9 – 13h v 237/U2 prof. Tuček
  • 4. 5. 2023 v 9 – 14h v 237/U2 prof. Tuček
  • 15. 5. 2023 v 13 – 19h v 411/U2 prof. Chromjaková
 •  4MNG – Management (st. program Ekonomika a management) 
  • 16. 3. 2023 14 – 16h v 335/U2 doc. Gregar
  • 27. 3. 2023 13 – 15h v 505/U2 prof. Popesko
  • 12. 5. 2023 9 – 14h v 237/U2 prof. Tuček
  • 10. 5. 2023 15 – 17h v 335/U2 prof. Gavurová
  • 18.5.2023 9 – 14h v 237/U2 prof. Tuček
  • 8. 6. 2023 9 – 13h v 237/U2 prof. Tuček
 •  4EPO – Ekonomika podniku (st. program Ekonomika a management)  s prof. Popeskem v čase 13 – 18h, místnost 509/U2
  •  15. 2. 2023
  • 15. 3. 2023
  • 12. 4. 2023
  • 3. 5. 2023
 •  4MFI – Manažerské finance (st. program Finance) s prof. Pavelkovou, doc. Knápkovou
  •  individuální konzultace v LS

Volitelné předměty:

Povinně volitelné předměty pro st. program Ekonomika a management

 • 4MFI – Manažerské finance (prof. Pavelková, doc. Knápková)
  •  individuální konzultace v LS
 • 4MCHS – Marketing a chování spotřebitele (doc. Pilík, doc. Chovancová)
  •  probíhá v LS
 • 4ZMN – Znalostní management (doc. Tučková)
  •  probíhá v LS

Povinně volitelné předměty pro st. program Finance

 •  4DASY – Daňové systémy (doc. Janoušková)
  • probíhá v LS
 • 4EPO – Ekonomika podniku s prof. Popeskem v čase 13 – 18h v 509/U2
  •  15. 2. 2023
  • 15. 3. 2023
  • 12. 4. 2023
  • 3. 5. 2023
 • 4HAUC – Harmonizace účetnictví s doc. Pasekovou
  •  v LS
 • 4FBMP – Finanční systém, banky a měnová politika s prof. Sipkem a dr. Hamplem
  • formou individuálních konzultací

Povinně volitelné předměty pro st. program Průmyslové inženýrství

  • 4PII – PI a inovativní výrobní koncepty – prof. Chromjaková, prof. Molnár
   • 20. 2. 2023 od 13h – 18h v 411/U2
   • 6. 3. 2023 od 13h – 18h v 411/U2
   • 28. 3. 2023 od 13h – 18h
  • 4PMP – Pokročilé metody plánování a řízení výroby – prof. Tuček, doc. Sedlák
   •  2. 3. 2023 od 14 – 18h v 237/U2 prof. Tuček
   • 23. 3. 2023 od 9 – 14h v 237/U2 prof. Tuček
   • 28. 4. 2023 od 12 – 18h v 505/U2 doc. Sedlák
 • 4LOG – Logistické koncepty (probíhá ve 2. ročníku)
 •  23. 9. 2022 od 9 -12h doc. Bobák
 • 3.10. 2022 od 15 – 19h prof, Molnár
 • 4. 11. 2022 od 9 – 12h doc. Bobák
 • 25. 11. 2022 od 9 – 12h doc. Bobák
 • 2. 12. 2022 od 9 – 11h doc. Bobák
 • 4MNK – Management kvality (probíhá ve 2. ročníku)
 •  10. 2. 2023 od 9 – 14h doc. Briš
 • 24. 3. 2023 od 9 -14h doc. Briš
 • 14. 4. 2023 od 9-14h doc. Briš

Druhý ročník:

 • DEAW a 4AW– Angličtina 3 s PhDr. Katarínou Nemčokovou, Ph.D. v 309/U2 od 9 do 11h každé úterý:
  • od 20.9.2022 – 13.12.2022
 • DEAP – Angličtina 4 s Mgr. Hanou Atcheson
  • každou středu od 8. 2. 2023 – 3. 5. 2023 v čase 12 – 14h v 501/U18

Zkoušky:

 • Zkoušku z předmětu Metodologie vědecké a výzkumné práce je možné si splnit v akademickém roce 2022/2023 ve dnech 8. 12. 2022, 23. 2. 2023, 28. 4. 2023 a 22. 6. 2023. Přihlášení se ke zkoušce musí být provedeno nejpozději 30 dnů před konáním zkoušky na Referát výzkumu a kvalifikačních řízení (studium-phd@fame.utb.cz). Seminární práce musí být zaslány na Referát výzkumu a kvalifikačních řízení (studium-phd@fame.utb.cz) nejpozději 10 dnů před konáním zkoušky.

Informace ke studiu:

Fakulty a součásti

Zavřít