Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav managementu a marketingu

O ústavu

Ústav managementu a marketingu garantuje výuku ve stěžejních marketingových, manažerských a psychologických oblastech. Kromě stálého odborného týmu interních pracovníků u nás vyučují odborníci z praxe, kteří nezbytnou teorii propojují s praxí. Absolventi našich oborů jsou tak plně připraveni uspět na trhu práce. Kromě odborných znalostí jsou zaměstnavateli velmi ceněny jazykové znalosti, proto si u nás mohou studenti vybrat předměty přímo v angličtině, jako například Principles of Marketing, Advanced Marketing, Brand Management, Consumer Behaviour, Applied Marketing Research, Human Resource Management, Business Ethics, Business to Business Marketing a mnoho dalších. Díky své profesní specializaci nabízíme kromě základních oblastí výuky managementu a marketingu také specializace a zajímavé předměty, které reagují na potřeby dnešní doby. Uspět na trhu práce je možné také tím, když se odlišíte od ostatních.

A to je možné například studiem specializace Design management, který nabízíme jako jedni z mála v České republice, nebo oborem Management ve zdravotnictví. Svou jedinečnost můžete stejně jako Tomáš Baťa objevit v předmětech Systém řízení Baťa nebo Historie podnikání firmy Baťa, které předávají moudrost tohoto velkého a úspěšného podnikatele.

Naším cílem je připravit studenty na praxi, proto se můžou zapojit do konkrétních praktických projektů, a to nejen v rámci předmětu Projektové řízení, a aktivně tvořit již v průběhu studia. Mezi velmi zajímavé projekty patří například praktická kampaň crowdfundingu, příprava a realizace event marketingové události, fundraisingová kampaň pro neziskovou organizaci, firemní projekty a podobně.

Fakulty a součásti

Zavřít