Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kontakty

Kontakty

Ředitel ústavu

Ing. Eva Juřičková, Ph.D.

Ředitelka ústavu TEL:+420 576 032 151 Mobil:+420 604 229 588 E-mail: jurickova@utb.cz Kancelář:U2/501

Tajemník ústavu

Ing. Lucie Hrbáčková, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 032 430 E-mail: lhrbackova@utb.cz Kancelář:U2/506

Sekretariát

Sekretariát Ústavu průmyslového inženýrství a informačních systémů TEL:+420 576 032 820 E-mail: upi@fame.utb.cz Kancelář:U2/502

Profesoři

prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.

profesor TEL:+420 576 032 819 Mobil:+421 907 858 465 E-mail: chromjakova@utb.cz Kancelář:U2/501A

prof. Ing. David Tuček, Ph.D.

Děkan TEL:+420 576 032 670 Mobil:+420 733 690 583 E-mail: tucek@utb.cz Kancelář:U2/236

Docenti

doc. Ing. Roman Bobák, Ph.D.

docent, člen rady pro vnitřní hodnocení TEL:+420 576 032 673 Mobil:+420 606 777 237 E-mail: bobak@utb.cz Kancelář:U2/209A

doc. Ing. Petr Briš, CSc.

docent TEL:+420 576 032 362 E-mail: bris@utb.cz Kancelář:U2/507

doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D.

docent TEL:+420 576 032 430 E-mail: sedlak@utb.cz Kancelář:U2/506

Odborní asistenti

Ing. Denisa Hrušecká, Ph.D.

odborný asistent TEL:+420 576 032 822 Mobil:+420 730 847 233 E-mail: hrusecka@utb.cz Kancelář:U2/503

Ing. Michal Pivnička, Ph.D.

odborný asistent TEL:+420 576 032 822 E-mail: pivnicka@utb.cz Kancelář:U2/503

Ing. Lucie Macurová, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 032 510 Mobil:+420 604 722 069 E-mail: macurova@utb.cz Kancelář:U2/508

Ing. Peter Poór, PhD.

TEL:+420 576 032 362 E-mail: poor@utb.cz Kancelář:U2/507

Asistenti

Ing. Pavel Ondra

Asistent TEL:+420 576 032 022 E-mail: ondra@utb.cz Kancelář:U2/504A

Mgr. Anastasia Efimova

Akademický pracovník E-mail: efimova@utb.cz Kancelář:U2/504B

Interní spolupracovníci

doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.

docent TEL:+420 576 032 227 Mobil:+420 608 147 393 E-mail: gregar@utb.cz Kancelář:U2/308

Externí vědecko-výzkumní pracovníci

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Zavřít
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně