Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Spolupráce

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku neboli U3V je soubor zájmových hodin určených pro seniory. Výuka je realizována ve formě přednášek či seminářů, které jsou pod taktovkou jednotlivých fakult UTB vypisovány každý akademický rok. Zapsat se do programu může kdokoli, kdo pobírá starobní nebo invalidní důchod, a po udělení výjimky tak mohou učinit i lidé mladší 50 let. Standardní délka studia pro získání Osvědčení o absolvování U3V je dva roky.

První ročník studia se můžete těšit na společný Základní kurz U3V, kde si přičichnete ke všem oborům, které se na univerzitě vyučují. V druhém roce si už posluchači sami volí studijní obor podle svých preferencí. Výuka probíhá nejčastěji formou dvouhodinových lekcí, které se konají každých 14 dní. Když je to možné, obohacujeme hodiny i o tématicky propojené exkurze (třeba v planetáriu). Jednotlivé cykly studia jsou členěny na semestry, které obsahují zpravidla 7 těchto dvouhodinových lekcí. U3V je pro všechny, kteří nechtějí prosedět svůj důchod nad křížovkami a seriály, pro ty, kteří se rádi setkávají s novými lidmi a i na stará kolena se rádi dozvídají nové věci.

Aktuální nabídku U3V najdete zde.

Fakulty a součásti

Zavřít