Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Projekt podaný v rámci Technologické agentury ČR v programu ÉTA COVID-19

Pracovníci CAEV podali projekt s názvem „Interdisciplinární aplikovaný ekonomický výzkum ochrany společnosti využitím technologie studené binární plazmy při ochraně veřejného zdraví před COVID-19 v letecké dopravě“. Projekt podala hlavní řešitelka prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD. MBA. a byl zpracován ve spolupráci s Vysokou školou podnikání a práva, a.s., Vysokou školou obchodní v Praze, o.p.s. a Technickou univerzitou v Košiciach. Hlavním výstupem bude užitný vzor univerzálního mobilního dezinfekčního zařízení využitím technologie studené binární plazmy s širokým uplatněním v rámci veřejné dopravy

Fakulty a součásti

Zavřít