UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studium

Naše obory

Na FaME UTB lze studovat v prezenční nebo kombinované formě

Prezenční studium

Dříve se mu říkalo také denní studium. Jedná se o typ studia, kdy převážná část výuky je organizována formou přednášek, cvičení, seminářů, kurzů, praxí a projektů, během nichž je student v přímém kontaktu s učitelem a své poznatky získává přímo po většinu pracovního týdne. Tuto variantu volí většina studentů. Na FaME je velkou výhodou to, že si můžete poskládat svůj vlastní rozvrh hodin tak, aby vám vyhovoval a měli jste efektivně svůj čas rozvržený mezi vše, co potřebujete stihnout.

Kombinované studium

Dříve se používal název dálkové. Tento typ výuky kombinuje prvky prezenčního studia a samostudia (je kombinací prezenčního a distančního studia). Výuka probíhá zpravidla 1 x za 14 dnů v pátek a v sobotu, abyste měli dostatek času věnovat se práci.

Zavřít

Fakulty a součásti