Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kontakty

Kontakty

Ředitel ústavu

Ing. Jiří Bejtkovský, Ph.D.

Ředitel ústavu TEL:+420 576 032 410 Mobil:+420 603 566 643 E-mail: bejtkovsky@utb.cz Kancelář:U2/202B

Tajemník

Ing. Janka Vydrová, Ph.D.

odborný asistent TEL:+420 576 032 271 E-mail: jvydrova@utb.cz Kancelář:U2/312A

Sekretariát

Sekretariát Ústavu managementu a marketingu TEL:+420 576 032 232 E-mail: umm@fame.utb.cz Kancelář:U2/304

Profesoři

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

profesor TEL:+420 576 038 009 Mobil:+421 905 312 634 E-mail: slany@utb.cz Kancelář:U2/312B

Docenti

doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.

docent TEL:+420 576 032 227 Mobil:+420 608 147 393 E-mail: gregar@utb.cz Kancelář:U2/308

doc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc.

Docent TEL:+420 576 032 303 Mobil:+420 734 873 742 E-mail: chovancova@utb.cz Kancelář:U2/426

doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.

docent TEL:+420 576 038 009 E-mail: klapalova@utb.cz Kancelář:U2/312B

doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D.

docent TEL:+420 576 032 282 Mobil:+420 606 777 268 E-mail: kozak@utb.cz Kancelář:U2/306

doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.

děkan TEL:+420 576 032 302 Mobil:+420 734 222 016 E-mail: pilik@utb.cz Kancelář:U2/230

doc. Ing. Michael Adu Kwarteng, Ph.D.

Docent TEL:+420 576 032 227 E-mail: kwarteng@utb.cz Kancelář:U2/308

doc. Ing. Jana Matošková, Ph.D.

Proděkan pro vnitřní vztahy a kvalitu TEL:+420 576 032 410 Mobil:+420 733 690 430 E-mail: matoskova@utb.cz Kancelář:U2/329

Odborní asistenti

Ing. Petra Barešová, Ph.D.

TEL:+420 576 032 356 E-mail: baresova@utb.cz Kancelář:U2/328

Ing. Martina Sasínková, Ph.D.

TEL:+420 576 032 272 E-mail: sasinkova@utb.cz Kancelář:U2/307

Asistenti

Ing. Michael Fafílek

Asistent TEL:+420 576 032 272 E-mail: m_fafilek@utb.cz Kancelář:U2/307

Mgr. Lukáš Koutný

TEL:+420 576 032 517 Mobil:+420 735 150 597 E-mail: koutny@utb.cz Kancelář:U2/210B

Externí spolupracovníci

prof. Ing. Ján Porvazník, CSc.

Profesor TEL:+420 576 032 263 E-mail: porvaznik@utb.cz Kancelář:U2/306

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Zavřít
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně