UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Aktuality

  • Na FaME využíváme ve výuce simulační hru JA Titan -   Simulační hra JA Titan je využívána ve výuce předmětu Controlling ve druhém ročníku NMSP. Smyslem hry je vyzkoušet si důsledky různých oblastí rozhodnutí ve firmě v simulovaném tržním prostředí konkrétního odvětví.
  • Jsme nejlepší českou vysokou školou v ekonomických oborech - Kdo hledá nejlepší vysokou školu v Česku v ekonomických oborech, měl by zamířit na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). V žebříčku kvality vysokých škol v oborech zaměřených na obchod a ekonomii, který v říjnu letošního roku vydala respektovaná britská společnost Times Higher Education, se zlínská univerzita umístila nejlépe z českých vysokých škol. V celosvětovém srovnání jí patří příčka 401-500. Kromě UTB se […]
  • Projekt „Pilot project: Entrepreneurship Education for University Students - Projekt „Pilot project: Entrepreneurship Education for University Students (2016-1-CZ01-KA203-023873) financovaný z programu Erasmus +, který se realizoval na Fakultě managementu a ekonomiky během let 2016-2018 byl ukončen. Jeho hlavním cílem bylo posílit a rozvíjet podnikatelské dovednosti vysokoškolských studentů. V rámci projektu byly definovány tři základní výstupy: metodika pro výuku podnikání, případová studie implementace výuky podnikání, sebehodnotící nástroj […]
  • Startuje 12. ročník projektu Můj první milion -   Soutěž o nejlepší podnikatelský záměr. Tento pomyslný podtitul si s sebou nesl projekt Můj první milion určený pro ty, kteří chtějí začít podnikat. Aktuálně odstartovaný 12. ročník ale přichází s podstatnou změnou konceptu – ubere se na soutěžení, přidá na vzdělávání, mentoringu a předávání know-how. Cíl projektu, za nímž stojí Technologické inovační centrum Zlín, je ale stále […]
  • Školení BOZP pro studenty - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – POVINNOSTI Studenti jsou povinni: dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásady bezpečného chování na učebně/v laboratoři, aby neohrožovali zdraví a život svůj nebo svých kolegů, dodržovat při činnostech pokyny svých vyučujících a podle potřeby si bližší pokyny k prováděné činnosti vyžádat, řídit se […]
  • Zimní výcvikový kurz - Francie 2019 Serre Chevalier – největší lyžařská oblast jižních alp Termín: 4. – 13. 1. 2019 Přihláška na kurz
  • Poslední volná místa na Seznamováku UTB - Pozor! První dva turnusy Seznamováku Univerzity Tomáše Bati jsou už vyprodané. Zaregistruj se na 3. turnus, který se bude konat od 11. do 14. září a nepromarni příležitost najít si nové kamarády ještě před začátkem zimního semestru.
  • Přihlaste se do předmětu Podnikatelská akademie - Buďte u toho! Předmět „Podnikatelská akademie“ je určen pro studenty jak bakalářských, tak magisterských studijních oborů všech fakult UTB! Nečeká Vás žádná písemka ani zkoušení. Rezervujte si prostor ve svém rozvrhu. Předmět je určen pro ty, co přemýšlí o podnikání, sami již podnikají nebo chtějí podnikat. Předmět můžete absolvovat buď v jednosemestrální formě (zimní semestr […]
  • Používání univerzitního e-mailu - Pro studijní komunikaci se zaměstnanci Univerzity Tomáše Bati jste povinni používat svůj univerzitní e-mail.
  • Výuka sportovních aktivit na UTB - Povinná (volitelná) výuka umožňuje studentům možnost výběru ze 30 druhů sportovních aktivit včetně sportovních kurzů jako je zahraniční lyžování, letní kurz či cyklokurz. V nabídce jsou tradiční i méně tradiční sportovní aktivity. Sportuchtiví studenti se mohou navíc také stát členem Vysokoškolského sportovního klubu. Získaným členstvím ve VŠSK Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně si otvírají cestu […]

Zavřít

Fakulty a součásti