UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Aktuality

  • NAVRHNĚTE KANDIDÁTA DO AKADEMICKÉHO SENÁTU UTB  - NAVRHNĚTE SVÉHO KANDIDÁTA DO AKADEMICKÉHO SENÁTU UTB VE ZLÍNĚ ZA FAKULTU MANAGEMENTU A EKONOMIKY Od úterý 29. 1. 2019 od 12:00 do úterý 5. 2. 2019 do 12:00 hodin vhoďte vyplněné návrhové lístky do urny v kanceláři Mgr. Lenky Kolenovské (U2/201).
  • Reprezentační ples UTB -   Reprezentační ples Univerzity Tomáše Bati se koná 15. 2. 2019 v Kongresovém centru na nám. T. G. Masaryka ve Zlíně. Sledujte web ples.utb.cz, kde se postupně dozvíte více informací.
  • FaME je jediným zástupcem českých institucí v síti MOC (Harvard Business School) - V polovině prosince se děkan FaME David Tuček zúčastnil osobně kurzu Microeconomics of Competitiveness (MOC) přímo na Harvard Business School (HBS). Tento kurz byl ukázkou toho, jakým stylem a jak poskytují vzdělávání právě na HBS a zároveň návodem, jakým způsobem vzdělávací kurz dále nabízet studentům FaME. Naše fakulta nabízí možnost absolvovat kurz Microeconomics of Competitiveness […]
  • FaME v projektu SHAPE Horizon 2020 - FaME na Univerzitě v Cambridge Projekt SHAPE, do jehož řešení je FaME aktivně zapojena, zdůrazňuje a zkoumá postavení společenských a humanitních věd v procesu tvorby energetických strategií a politik. Jedná se o velmi interdisciplinární projekt, kde mezi klíčové oblasti patří témata jako například energetická chudoba, energetická spravedlnost, politická ekologie, genderová spravedlnost a rovnoprávnost v energetice […]
  • Go UPPER / Eva Klabalová / Ze Zlína do světa a zpět / 21. 11. - Zveme vás na přednášku, tentokrát s úspěšnou absolventkou ateliéru Design obuvi Evou Klabalovou. Eva Klabalová je návrhářka obuvi z České republiky. Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně ukončila magisterský titul na ateliéru Design obuvi. Poté studovala Shoe Innovation Program v Nizozemsku. Jejím cílem je spojit design s technologií a vytvořit obuv udržitelné kvality.
  • Na FaME využíváme ve výuce simulační hru JA Titan -   Simulační hra JA Titan je využívána ve výuce předmětu Controlling ve druhém ročníku NMSP. Smyslem hry je vyzkoušet si důsledky různých oblastí rozhodnutí ve firmě v simulovaném tržním prostředí konkrétního odvětví.
  • Den otevřených dveří - Ve čtvrtek 7. února 2019 od 8 do 16 hodin, můžete přijít na naší fakultu na Den otevřených dveří. Program: • Prezentace o studiu, oborech a životě na FaME v 8, 10, 12 a ve 14 hod. v posluchárně A • Interaktivní hry 8 – 15 hod. posluchárna B – zajišťuje Ústav průmyslového inženýrství a […]
  • Jsme nejlepší českou vysokou školou v ekonomických oborech - Kdo hledá nejlepší vysokou školu v Česku v ekonomických oborech, měl by zamířit na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). V žebříčku kvality vysokých škol v oborech zaměřených na obchod a ekonomii, který v říjnu letošního roku vydala respektovaná britská společnost Times Higher Education, se zlínská univerzita umístila nejlépe z českých vysokých škol. V celosvětovém srovnání jí patří příčka 401-500. Kromě UTB se […]
  • Projekt „Pilot project: Entrepreneurship Education for University Students - Projekt „Pilot project: Entrepreneurship Education for University Students (2016-1-CZ01-KA203-023873) financovaný z programu Erasmus +, který se realizoval na Fakultě managementu a ekonomiky během let 2016-2018 byl ukončen. Jeho hlavním cílem bylo posílit a rozvíjet podnikatelské dovednosti vysokoškolských studentů. V rámci projektu byly definovány tři základní výstupy: metodika pro výuku podnikání, případová studie implementace výuky podnikání, sebehodnotící nástroj […]
  • Startuje 12. ročník projektu Můj první milion -   Soutěž o nejlepší podnikatelský záměr. Tento pomyslný podtitul si s sebou nesl projekt Můj první milion určený pro ty, kteří chtějí začít podnikat. Aktuálně odstartovaný 12. ročník ale přichází s podstatnou změnou konceptu – ubere se na soutěžení, přidá na vzdělávání, mentoringu a předávání know-how. Cíl projektu, za nímž stojí Technologické inovační centrum Zlín, je ale stále […]

Zavřít

Fakulty a součásti