UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Aktuality

  • Seznamovací pobyt FaME 2018 - Ústav tělesné výchovy spolu se studijním oddělením připravili pro první ročníky Fakulty managementu a ekonomiky fakultní seznamovací pobyt, který se úspěšně koná již devátý rok. Seznamovák se koná v rekreačním centru Pohoda, Sidonii, Brumov-Bylnice, oblast Bílé Karpaty (nedaleko jsou města Valašské Klobouky a Trenčín). Cena: 950,- (úhrada na místě) Cena zahrnuje: ubytování na budovách i v […]
  • Výuka sportovních aktivit na UTB - Povinná (volitelná) výuka umožňuje studentům možnost výběru ze 30 druhů sportovních aktivit včetně sportovních kurzů jako je zahraniční lyžování, letní kurz či cyklokurz. V nabídce jsou tradiční i méně tradiční sportovní aktivity. Sportuchtiví studenti se mohou navíc také stát členem Vysokoškolského sportovního klubu. Získaným členstvím ve VŠSK Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně si otvírají cestu […]
  • Zástupci vedení FaME jednali na univerzitách v Číně o budoucí spolupráci - V polovině května vyjela delegace zástupců VŠ z ČR na cestu po univerzitách v Číně, aby jednala o vzájemné spolupráci. Naší fakultu zastupovali děkan FaME David Tuček a proděkan pro mezinárodní vztahy Bedřich Zimola. V delegaci byla za ČR také zastoupena Univerzita Karlova a Západočeská univerzita v Plzni. Česká delegace navštívila například Beijing Town hall, […]
  • Studenti UTB mohou podnikat, vše potřebné najdou v UPPERu - UPPER je Centrum kreativních průmyslů a podnikání, které za rok 2017 připravilo na 64 nekomerčních akcí s více než 1500 účastníky. Několikrát za měsíc jsou v UPPERu pořádány zajímavé přednášky, diskuze a workshopy s lidmi z praxe, kteří mohou začínajícím podnikatelům a kreativcům velmi pomoci s předáním svých zkušeností. Tyto akce jsou samozřejmě přístupné pro […]
  • Workshop SHAPE-ENERGY ve Valašském Meziříčí - Ve středu 23. května 2018 se v sídle valašskomeziříčské radnice uskutečnil workshop s názvem Vize energetické strategie 2030 ve Zlínském kraji. V souvislosti s tvorbou Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030 a potřebou začlenit široké spektrum zájmových skupin do tohoto procesu si workshop kladl za cíl nabídnout platformu pro diskusi zmíněných otázek mezi širokou skupinou zainteresovaných […]
  • Prodloužení platnosti průkazu studenta s licencí ISIC - Studenti UTB ve Zlíně, kteří mají průkaz studenta s licencí ISIC a budou pokračovat v prezenční formě studia v akademickém roce 2018/2019, mohou požádat o prodloužení platnosti svého průkazu. Průkaz se prodlužuje revalidační známkou v ceně 250,- Kč. Žádost o prodloužení platnosti průkazů s licencí ISIC včetně potřebných informací najdete zde – https://prukaz.utb.cz/, nově je rozšířena o udělení souhlasu […]
  • Smart Region Tour 2018: Vědecký tým z FaME představil potenciál inovací ve veřejné správě - V Olomouci proběhla další ze série konferencí Smart Region Tour 2018, která se koná pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Svazu měst a obcí České republiky a dalších partnerů. Na konferenci se potkali zástupci veřejné správy i dodavatelé moderních technologií. Na úvod představil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek nově zpracovávaný strategický dokument kraje, který […]
  • 59. ročník mezinárodní soutěže ŠVOČ ZVOLEN - 2. místo – Eliška Zapletalíková a Lucie Mikelová (sekce Ekonomika a manažment podnikov) Dne 10. května 2018 se studentky Eliška Zapletalíková a Lucie Mikelová zúčastnily 59. ročníku mezinárodní soutěže o nejlepší studentskou práci ŠVOČ na Drevárské fakultě TU vo Zvolene v sekci ekonomika a management. V tomto roce se této sekce zúčastnili pouze studenti DF […]
  • Zlínský barcamp 2018 - Ve dnech 20. a 21. dubna se uskutečnila dvoudenní akce zaměřená na podnikání pořádaná Fakultou managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně. V rámci prvního dne se uskutečnily dva kulaté stoly, kde byla diskutována témata „Vzdělávání k podnikání a propojení s praxí, příklady dobré praxe“ a „Vzdělávání k podnikání jako metoda inkluze migrantů“. K prvnímu stolu byli pozváni […]
  • Slavnostní promoce FaME 2018 - Slavnostní promoce Fakulty managementu a ekonomiky se budou konat  28. 6. 2018 v Kongresovém centru ve Zlíně. Více informací: Rozhodnutí děkana FAME č. 8/2018 Promoce FaME 2018

Zavřít

Fakulty a součásti