Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů

Věda a výzkum

Tvůrčí činnosti

Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů

Tvůrčí činnosti

Výzkumné oblasti Ústavu průmyslového inženýrství a informačních systémů AR

  1. Modelování procesních parametrů a vývoj metodiky pro optimalizace komplexních systémů řízení firemních procesů v globální ekonomice

Anotace: Cílem výzkumného záměru je formulovat klíčové parametry vybraných podnikových procesů ve vybrané oblasti (průmyslová výroba, administrativa, veřejná správa, zdravotnictví), které jsou rozhodující pro oblast zvyšování jejich výkonnosti, efektivnosti. Následně budou hledány klíčové korelace uvedených parametrů, což následně umožní vytvoření flexibilní metodiky pro kontinuální optimalizaci procesního systému jako kompaktního celku. Součástí vyvíjené metodiky bude propojení dosavadních znalostí a zkušeností z různých typů procesů (kombinace evropských, japonských, amerických procesů), aby bylo uvedenou metodiku využít pro adekvátní plánování a rozvrhování podnikových procesů.

  1. Zvyšování výkonnosti a produktivity podnikových procesů využitím business inteligence a informačních technologií v propojení na tvorbu štíhlých podnikových informačních systémů

Anotace: Základem výzkumného záměru je detailní analýza pojmu business inteligence, vymezení oblasti působnosti a klíčových parametrů z hlediska komplexního zvyšování výkonnosti a produktivity podnikových procesů. Následuje identifikace procesního modelu business inteligence, komparativní analýza stávajících informačních technologií a možností jejich využití v oblasti tvorby návrhu štíhlého podnikového informačního systému. Výsledkem je vyvinutý model business inteligence pro oblasti výrobních a administrativních procesů v průmyslové firmě, propojený na strategické a operativní řízení podnikových procesů jako celku.

  1. Produktové a procesní inovace podporující zvyšování přidané hodnoty podnikových procesů s dopadem na kontinuální zvyšování konkurenceschopnosti firmy

Anotace: Podstatou výzkumného záměru je identifikace potenciálů vybraných podnikových procesů v propojení na stávající znalosti a zkušenosti z implementace metod a nástrojů průmyslového inženýrství pro vytvoření metodiky, orientované na kontinuální inovační proces v oblasti výrobních a administrativních procesů, přičemž tyto inovace mají zásadní vliv i na inovace produktů, procházejících vybranými výrobními a administrativními procesy. Cílem výzkumného záměru je vytvoření metodiky pro plynulé dosahování optimální přidané hodnoty disponibilních podnikových procesů.

 

  1. Vývoj metodiky výkonově a nákladově orientovaného řízení e-business procesů s využitím principů znalostního managementu.

Anotace: Výzkumný záměr sleduje vytvoření souboru návrhů pro efektivnější zapojování e-technologií do plánovacích, řídících a zlepšovacích procesů v průmyslových firmách, s přímým dosahem na optimalizaci přidané hodnoty cestou vyššího zapojení znalostního managementu a dosavadních zkušeností z implementace e-technologií. Cílem je vytvořit procesní model, který umožní průmyslovým firmám flexibilní využívaní resp. implementaci vybraných e-technologií, podporujících funkční a produktivní e-business, který přispěje k radikální změně myšlení o plánování, řízení a zlepšování podnikových výkonů a dosahování optimální nákladové struktury podnikových procesů a produktů.

 

Publikační činnost 2010 – 2018

doc. Ing. Roman Bobák, Ph.D.

[1]BOBÁK, Roman. Hodnocení výrobní a logistické výkonnosti zpracovatelů plastů a podniků plastikářského klastru ve Zlínském kraji. In Sborník přednášek a příspěvků mezinárodní vědecké konference Logistika v teorii a praxi. Zlín : UTB, 2010, s. 178-186. ISBN 978-80-7318-939-6.

[2]BOBÁK, Roman. Výrobní a logistická výkonnost českých a slovenských podniků. In Sborník přednášek a příspěvků Logistika v teorii a praxi. Zlín : UTB, 2010, s. 156-167. ISBN 978-80-7318-988-4.

[3]BOBÁK, Roman. Výrobní a logistická výkonnost podniků gumárenského a plastikářského průmyslu v České republice. 1 Zlín : Česká společnost průmyslové chemie, 2011. 159s. 1. ISBN 978-80-02-02354-8.

[4]PIVODOVÁ, Pavlína, BOBÁK, Roman. The Application of the Industrial Engineering by Means of the Project Management in the Environment of the Manufacturing Companies. Transport&Logistics, 2011, roč. 2011, č. 9, s. 797-802. ISSN 1451-107X.

[5]DYTRT, Zdenek, BOBÁK, Roman, DIESSL, Josef, GREGAR, Aleš, MÁLEK, Ondřej, PŘIBYL, Milan, SEIDLER, Jiří, ŠEREK, Radomír, TOMANCOVÁ, Lucie, VANĚK, Jiří, STŘÍTESKÁ, Michaela. Manažerská etika v otázkách a odpovědích. 1 Brno : Computer Press, a.s., 2011. 208s. ISBN 978-80-251-3344-6.

[6]BOBÁK, Roman, PIVODOVÁ, Pavlína. Výrobní a logistická výkonnost českých a slovenských podniků. In Sborník přednášek a příspěvků Logistika v teorii a praxi II.. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011, s. 164-169. ISBN 978-80-7454-021-9.

[7]BOBÁK, Roman, PIVODOVÁ, Pavlína, ŠIŠKOVÁ, Veronika, DVOŘÁKOVÁ, Iva. Inovační procesy a průmyslové inženýrství v českých a slovenských podnicích. In Národní tandemová konference Průmyslové inženýrství – procesní inovace. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2012, s. 5-17. ISBN 978-80-7454-153-7.

[8]BOBÁK, Roman, POLÁKOVÁ, Veronika. Rating of Production and Logistics Performance of Rubber and Plastics Product Manufacters in the Zlin Region and Enterprises of the Plastics Cluster. In Carpatian Logistics Congress 2012. Ostrava : Tanger Ltd., 2012, s. 1-7. ISBN 978-80-87294-33-8.

[9]BOBÁK, Roman, PIVODOVÁ, Pavlína, POLÁKOVÁ, Veronika. Production and Logistics Performance of Czech and Slovak Companies. Journal of Competitiveness, 2013, roč. 5, č. 1, s. 97-107. ISSN 1804-171X.

[10]POLÁKOVÁ, Veronika, BOBÁK, Roman. Priemyselné inžinierstvo ako faktor konkurencie schopnosti výrobných podnikov. 1 Žilina : GEORG, 2013. 120s. Neuveden. ISBN 978-80-8154-051-6.

[11]BOBÁK, Roman, PIVODOVÁ, Pavlína. Rating of Production and Logistics Performance of Rubber and Plastics Product Manufacturers in the Zlin Region and Enterprises of the Plasstics Cluster. In Proceedings of the 1st International Conference on Finance and Economics 2014. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2014, s. 57-67. ISBN 978-80-7454-405-7.

[12]PIVODOVÁ, Pavlína, JUŘIČKOVÁ, Eva, BOBÁK, Roman. Design of Process and Organizational Innovation Application Methodology. In Proceedings of the 9th European Conference on Innovation and Entrepreneurship. Belfast, UK : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014, s. 547-555. ISBN 978-1-910309-47-6.

[13]BOBÁK, Roman, PIVODOVÁ, Pavlína, FILLA, Jan. Benchmarking of production performance of plastics and rubber producers in Zlin region. In Production Management and Engineering Sciences: Proceedings of the International Conference on Engineering Science and Production Management (ESPM 2015). london : Taylor and Francis, 2015, s. 27-32. ISBN 978-1-13-802856-2.

[14]BOBÁK, Roman, JUŘIČKOVÁ, Eva. The Innovative Capacity of the Machinery Firms in the Zlín Region in Relation to Concept of Industry 4.0. In Proceedings of the 3rd International Conference on Finance and Economics. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, s. 64-77. ISBN 978-80-7454-598-6.

[15]JUŘIČKOVÁ, Eva, BOBÁK, Roman, PILÍK, Michal, HRUŠECKÁ, Denisa. Efficiency of innovation system in the Czech Republic: Comparison with other European countries. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 2017, roč. 4, č. 10, s. 91-96. ISSN 2547-8818.

 

[16]CHROMJAKOVÁ, Felicita, TUČEK, David, BOBÁK, Roman. Projektování výrobních procesů pro průmysl 4.0. 1 Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. 105s. 1. ISBN 978-80-7454-680-8.

 

[17]CHROMJAKOVÁ, Felicita, BOBÁK, Roman, HRUŠECKÁ, Denisa. Production process stability – core assumption of INDUSTRY 4.0 concept. In The 5 th International Conference on Manufacturing, Optimization, Industrial and Material Engineering 2017. Milwaukee : Curran Associates, Inc., 2017, s. 143-154. ISSN 1755-1307. ISBN 978-1-5108-4561-9.

 

 

 

 

prof. Ing.  Ladislav Buřita, CSc.

[1]BUŘITA, Ladislav. Development of Knowledge Management System MENTAL. Cybernetic Letters, www.cybletter.com (journal published on the web) (Seznam Rady VaV), 2010, č. 2010, s. 1-5. ISSN 1802-3525.

[2]BUŘITA, Ladislav, SOUSEDÍK, David. Social Network as a Part of the Interactive Environment for Starting Entrepreneurs. International Journal on Social Media MMM Monitoring, Measurement, and Mining, 2010, roč. 1, č. 1, s. 111-116. ISSN 1804-5251.

[3]BUŘITA, Ladislav, ROSMAN, Pavel, TEJKL, Radek. Preparation of economists and managers for enterprise computer science. Systémová integrace, 2010, roč. 17, č. 3, s. 46-56. ISSN 1210-9479.

[4]BUŘITA, Ladislav, ROSMAN, Pavel. University informatics teaching methods and security themes. In Internet, bezpečnost a konkurenceschopnost organizací. Zlín : UTB, 2010, s. 50-54. ISBN 978-83-61645-16-0.

[5]BUŘITA, Ladislav. Command and Control Information Systems Interoperability in NATO. In ICMT-IDEB 10. SR,Trenčín : University of Alexander Dubcek in Trencin, 2010, s. 1-10. ISBN 978-80-8075-454-9.

[6]BUŘITA, Ladislav, DO, Petr, ONDRYHAL, Vojtěch. Research of knowledge management and ontology. In The 12th International conference proceedings SCIENTIFIC RESEARCH and EDUCATION in the AIR FORCE 2010. Romania, Brasov : Henri Coanda Air Force Military Academy, 2010, s. 1-6. ISBN 978-973-8415-76-8.

[7]ROSMAN, Pavel, BUŘITA, Ladislav. Improving Effectiveness of ICT Integration Process in Universty Education. In Information and Communicaion Technology in Education. Rožnov p. Radhoštěm : VŠB-TU Ostrava, 2010, s. 149-154. ISBN 978-80-7368-775-5.

[8]BUŘITA, Ladislav, DO, Petr, ONDRYHAL, Vojtěch, KURIC, Miroslav. Knowledge Management in Military Organizations. In Concepts and Implementations for Innovative Military Communications and Information Technologies. PL, Warsaw : Military University of Technology, 2010, s. 71-81. ISBN 978-83-61486-70-1.

[9]BUŘITA, Ladislav, ROSMAN, Pavel. Zefektivnění procesu integrace ICT v oblasti univerzitního vzdělávání. In Alternativní metody výuky 2010. Sborník příspěvků. Hradec Králové : Gaudeamus při Univerzitě Hradec Králové, 2010, s. 1-6. ISBN 978-80-7435-043-6.

[10]ROSMAN, Pavel, BUŘITA, Ladislav. Informatika pro ekonomy a manažery. 2. Zlín : UTB, 2010. 244s. ISBN 978-80-7318-934-1.

[11]ROSMAN, Pavel, BUŘITA, Ladislav. Experience of the Integration of ICT in University Education. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava : Ostravská univerzita, 2011, s. 81-88. ISBN 978-80-7368-979-7.

[12]ROSMAN, Pavel, BUŘITA, Ladislav. Improving effectiveness of ICT integration process in university education. In Information and Communicaion Technology in Education. Rožnov p. Radhoštěm : VŠB-TU Ostrava, 2010, s. 149 -153. ISBN 978-80-7368-775-5.

[13]BUŘITA, Ladislav, ONDRYHAL, Vojtěch. Knowledge Management System MENTAL. Cybernetic Letters, 2011, roč. IX., č. SI, s. 1-4. ISSN 1802-3525.

[14]BUŘITA, Ladislav. Knowledge Systems and Distance Learning. In Distance Learning, Simulation and Communication 2011. Brno : Vydavatelské oddělení UO Brno, 2011, s. 41-46. ISBN 978-80-7231-695-3.

[15]BUŘITA, Ladislav, DO, Petr, ONDRYHAL, Vojtěch. Knowledge Base Modeling and Design Procedure. In Proceedings of the 21th European-Japanese Conference on Information Modelling and Knowledge Bases. Tallinn : Tallinn University of Technology, 2011, s. 132-143. ISBN 978-9949-23-119-5.

[16]BUŘITA, Ladislav. Ontology Development as a Software Engineering Procedure. In Digital Information and Communication Technology and its Application. Heidelberg : Springer-Verlag Berlin, 2011, s. 1-8. ISBN 978-3-642-22026-5.

[17]BUŘITA, Ladislav. Knowledge Management – Research and Education. In Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on Engineeering Education. Corgu : WSEAS Press, 2011, s. 62-67. ISBN 978-1-61804-021-3.

[18]BUŘITA, Ladislav, DO, Petr, ONDRYHAL, Vojtěch. Knowledge base modeling and design procedure. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 2012, roč. Neuveden, č. 251, s. 331-343. ISSN 0922-6389.

[19]BUŘITA, Ladislav. Approach to teaching of information systems. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava : Ostravská univerzita, 2012, s. 23-29. ISBN 978-80-7464-135-0.

[20]ROSMAN, Pavel, BUŘITA, Ladislav. Experiences of ICT Integration into University Education. In Conference Proceedings XIV. Annual Internetional Conference, Internet, Competitiveness and Organizational Security. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012, s. 22 – 30. ISBN 978-80-7454-142-1.

[21]BUŘITA, Ladislav, ROSMAN, Pavel. ICT education for higher competitiveness of the university students. In Proceedings of the 4th International Conference on Computer Supported Education. Porto : SciTePress, 2012, s. 283 – 286. ISBN 978-989-8565-07-5.

[22]BUŘITA, Ladislav. Teaching methodology of information systems. In Proceedings of the 4th International Conference on Computer Supported Education. Porto : SciTePress, 2012, s. 179 – 182. ISBN 978-989-8565-07-5.

[23]BUŘITA, Ladislav, ROSMAN, Pavel. The role of information management and ICT in university education. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava : Ostravská univerzita, 2012, s. 31-39. ISBN 978-80-7464-135-0.

[24]BUŘITA, Ladislav, BROCHETON, Nicolas, BRUGET, Kévin, FERNANDES LOPES, Mathieu. Knowledge Management System based on NATO Military Universities’ cooperation for educational and research support. Cybernetic Letters, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-6. ISSN 1802-3525.

[25]BUŘITA, Ladislav. Transfer of the project MENTAL research results into practice and their further extension. Cybernetic Letters, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-5. ISSN 1802-3525.

[26]BUŘITA, Ladislav, ROSMAN, Pavel. Informatika pro ekonomy a manažery. 4 Zlín : Academia Centrum UTB ve Zlíně, 2012. 188s. ISBN 978-80-7454-228-2.

[27]BUŘITA, Ladislav, DO, Petr, ONDRYHAL, Vojtěch. A knowledge system on an ontology in the topic maps format. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 2013, roč. 251, č. 1, s. 9-14. ISSN 0922-6389.

[28]BUŘITA, Ladislav. Intelligent software ATOM for knowledge systems development. In Proceedings of the IADIS International Conference Intelligent Systems and Agents 2013, ISA 2013, Proceedings of the IADIS European Conference on Data Mining 2013, ECDM 2013. Praha : IADIS – International Association for Development of the Information Society, 2013, s. 102-106. ISBN 9789728939939.

[29]BUŘITA, Ladislav, ONDRYHAL, Vojtěch. Human Resources Preparation for Digital Information Processing. International Journal of Digital Information and Wireless Communication, 2013, roč. 3., č. 3, s. 35-41. ISSN 2225-658X.

[30]BUŘITA, Ladislav, GARDAVSKÝ, Pavel. Knowledge Systems Applications Based on SW AToM. International Journal of Digital Information and Wireless Communication, 2013, roč. 3, č. 3, s. 48-55. ISSN 2225-658X.

[31]BUŘITA, Ladislav. Information Portal MilUNI for Military Universities Cooperation. Cybernetic Letters, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 1-4. ISSN 1802-3525.

[32]BUŘITA, Ladislav. Applications Based on Ontology or Database. Cybernetic Letters, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 1-4. ISSN 1802-3525.

[33]BUŘITA, Ladislav. (Distance) Learning for Developing Students’ Creative Abilities. In Proceedings Distance Learning, Simulation and Communication. Brno : Univerzita obrany, 2013, s. 1-6. ISBN 978-80-7231-920-6.

[34]BUŘITA, Ladislav, ONDRYHAL, Vojtěch. Information Retrieval in Education. In Proceedings The Third International Conference on Digital Information and Communication Technology and its Applications. Ostrava : VSB-Technical University of Ostrava, 2013, s. 140-143. ISBN 978-0-9891305-0-9.

[35]BUŘITA, Ladislav. APPROACH TO TEACHING INFORMATION SYSTEMS – ONE YEAR AFTER. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava : Ostravská univerzita, 2013, s. 66-75. ISBN 978-80-7464-324-8.

[36]BUŘITA, Ladislav, ROSMAN, Pavel. INFORMATICS AT THE CZECH PUBLIC UNIVERSITIES FOR BACHELOR STUDENTS IN THE BUSINESS PROGRAMS. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava : Repronis Ostrava, 2014, s. 35-44. ISBN 978-80-7464-561-7.

[37]ROSMAN, Pavel, BUŘITA, Ladislav. CONCEPT OF THE COMPUTER SCIENCE COURSE AND SOME ASPECTS OF ICT INTEGRATION INTO EDUCATION. E+M. Ekonomie a Management, 2014, roč. 17, č. 3, s. 169-180. ISSN 1212-3609.

[38]BUŘITA, Ladislav. The Knowledge Engineers Preparation. In Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2014. Celje : ToKnowPress, 2014, s. 615-623. ISBN 978-961-6914-07-9.

[39]CHVÁTAL, Jakub, BUŘITA, Ladislav. The Legacy of Tomas Bata to the Information Processing for the Development of Enterprise.. Journal of Systems Integration, 2014, roč. 5, č. 2, s. 53-64. ISSN 1804-2724.

[40]BUŘITA, Ladislav. Knowledge Management System for Military Universities Cooperation. In Proceedings of 2014 10th International Conference on Communications. Milwaukee : Curran Associates, Inc., 2014, s. 533-536. ISBN 978-1-4799-2385-4.

[41]BUŘITA, Ladislav, ONDRYHAL, Vojtěch. Formation of a Collaborative Society. In Proceedings of the International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases. Kiel : Faculty of Engineering at Kiel University, 2014, s. 71-78. ISSN 2193-6781.

[42]BUŘITA, Ladislav, ONDRYHAL, Vojtěch. Formation of a Collaborative Society. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 2014, roč. 272, č. 1, s. 53-60. ISSN 0922-6389.

[43]BUŘITA, Ladislav. Integrace informačního systému a miniaplikace. Systémová integrace, 2014, roč. 21, č. 4, s. 7-17. ISSN 1210-9479.

[44]BUŘITA, Ladislav, LUŇÁČEK, Oldřich, MALÝ, Vlastimil, ONDRYHAL, Vojtěch, HRŮZA, Petr. Knowledge Management System Based on Lessons Learned Documents. In 2013 Military Communications and Information Systems Conference (MCC). IEEE, 2013, s. -.

[45]BUŘITA, Ladislav, ROSMAN, Pavel. Informatics Education Preparation and Results of Students. In Proceedings Information and Communication Technology in Education. Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2015, s. 7-15. ISBN 978-80-7464-763-5.

[46]BUŘITA, Ladislav, HALOUZKA, Kamil, MALÝ, Vlastimil. Portal CEFME for military universities cooperation. In ICMT 2015. Brno : University of Defence, Faculty of Military Technology, 2015, s. Neuvedeno. ISBN 978-80-7231-976-3.

[47]BUŘITA, Ladislav, LUŇÁČEK, Oldřich, MALÝ, Vlastimil, ONDRYHAL, Vojtěch, HRŮZA, Petr. Knowledge Management System Based on Lessons Learned Documents. In 2013 Military Communications and Information Systems Conference (MCC). New Jersey : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013, s. -. ISBN 978-83-934848-8-1.

[48]BUŘITA, Ladislav. Knowledge approach in information processing. 1 Saarbrücken, Germany : Scholar´s Press, 2015. 62s. ISBN 978-3-369-76718-6.

[49]BUŘITA, Ladislav. THE CEFME PORTAL ‒ DISTANCE PREPARATION AND SUPPORT OF THE NATIONAL ADMINISTRATORS. In DISTANCE LEARNING, SIMULATION AND COMMUNICATION 2015 CD Proceedings. Brno : University of Defence, Brno, 2015, s. 1-6.

[50]BUŘITA, Ladislav, HRŮZA, Petr, HALOUZKA, Kamil, LUŇÁČEK, Oldřich, MALÝ, Vlastimil, ONDRYHAL, Vojtěch, ŠANDA, Jaroslav. Experiences in Development and Implementation of Knowledge Management Systems. In Communication and Information Technologies. Armed Forces Academy of Gen. M.R.Štefánik, 2015, s. 1-15. ISBN 978-80-8040-508-3.

[51]BUŘITA, Ladislav. Information Systems in Education. In Proceedings of the 2015 International Conferecne on Education and Modern Educational Technologies. Zakynthos Islands : WSEAS Press, 2015, s. 33-38. ISSN 2227-4618. ISBN 978-1-61804-322-1.

[52]CHVÁTAL, Jakub, BUŘITA, Ladislav. Working with information at the period of Tomas Bata and now. International Journal of Economics and Statistics, 2015, ISSN 2309-0685.

[53]BUŘITA, Ladislav. Support of Processes Outside of Information System. In Proceeding of Selected Papers 21st International Scientific Conference Smart and Efficient Economy: Preparation for the Future Innovative Economy. Brno : Fakulta podnikatelská, VÚT Brno, 2016, s. 697-703. ISBN 978-80-214-5413-2.

 

[54]BUŘITA, Ladislav. Software Engineering and Ontology Development. Hauppauge. In Advances in Engineering Research. USA, New York : Nova Science Publishers, 2016, s. 1-12. ISBN 978-1-63485-930-1.

 

[55]BUŘITA, Ladislav, CHVÁTAL, Jakub. Information Processing at the Period of Tomas Bata and Information System. In The 20th World Multi-Conference on Systematics, Cybernetics and Informatics, Procedings. Florida, USA : International Institute of Informatics and Systematics, 2016, s. 183-188. ISBN 978-1-941763-42-1.

 

[56]CHVÁTAL, Jakub, BUŘITA, Ladislav. Historical reference of Tomas Bata for information management. Köln : Lambert Academic Publishing, 2016. 112s. 3659863564. ISBN 978-3-659-86356-1.

 

[57]BUŘITA, Ladislav, HALOUZKA, Kamil. The knowledge sharing in CEFME portal. In Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference. Bangkok, Celje, Lublin : ToKnowPress, 2016, s. 89-99. ISBN 978-961-6914-16-1.

 

[58]BUŘITA, Ladislav. A Support of Independent Processes Outside of Information System, Using an Ontology Driven Application. International Journal of Management Science and Business Administration, 2016, roč. 2, č. 12, s. 45-52. ISSN 1849-5419.

 

[59]BUŘITA, Ladislav, ROSMAN, Pavel, TÓTH, Zsolt. INFORMATICS FOR BACHELOR STUDENTS IN THE BUSINESS PROGRAMS OF HUNGARIAN PUBLIC UNIVERSITIES. In Information and Communication Technology in Education Proceedings, ICTE 2016, Information and Communication Technology in Education Proceedings. Ostrava : University of Ostrava Pedagogical Faculty, 2016, s. 24-31. ISBN 978-80-7464-850-2.

 

 

60]BUŘITA, Ladislav, HALOUZKA, Kamil, MALÝ, Vlastimil, ONDRYHAL, Vojtěch. Knowledge management systems based on topic maps theory. Advances in Military Technology, 2017, roč. 12, č. 1, s. 75-89. ISSN 1802-2308.

 

[61]NOVÁK, Aleš, BUŘITA, Ladislav. The role of STANAG 4559 in ISR cycle and state of its implementation in army of the Czech Republic. In ICMT 2017 – 6th International Conference on Military Technologies. Brno : University of Defence, 2017, s. 344-348. ISBN 978-1-5386-1988-9.

 

[62]ŠTENCEK, Jakub, VESELÝ, Jiří, BUŘITA, Ladislav. Geolocation of static emitters on data provided by ESM sensors in the ACR and CESMO environment. In ICMT 2017 – 6th International Conference on Military Technologies. Brno : University of Defence, 2017, s. 354-360. ISBN 978-1-5386-1988-9.

 

[63]VILÍMEK, Jakub, BUŘITA, Ladislav. Ways for copter drone acustic detection. In ICMT 2017 – 6th International Conference on Military Technologies. Brno : University of Defence, 2017, s. 349-353. ISBN 978-1-5386-1988-9.

 

[64]BUŘITA, Ladislav. Information management in articles on WoS. In ICMT 2017 – 6th International Conference on Military Technologies. Brno : University of Defence, 2017, s. 335-339. ISBN 978-1-5386-1988-9.

 

[65]BUŘITA, Ladislav, HALOUZKA, Kamil. THE EFFECTIVE WORKING WITH TOVEK TOOLS. In Proceedings of the MakeLearn and TIIM International Conference. Lublin : ToKnowPress, 2017, s. 185-194. ISBN 978-961-6914-21-5.

 

[66]BUŘITA, Ladislav. Education for Science in Engineering and Business.. In Conference Proceedings NEW PERSPECTIVES IN SCIENCE EDUCATION. Florencie : Libreria Universitaria, 2017, s. 124-128. ISBN 978-88-6292-847-2.

 

[67]BUŘITA, Ladislav. DLSC CONFERENCE TOPICS IN ARTICLES ON WOS. In Proceedings Distance Learning, Simulation, and Communication. Brno : Univerzita obrany, 2017, s. 32-40. ISBN 978-80-7231-415-7.

 

[68]HALOUZKA, Kamil, BUŘITA, Ladislav. TOVEK TOOLS USED IN DISTANCE LEARNING. In Proceedings Distance Learning, Simulation, and Communication. Brno : Univerzita obrany, 2017, s. 67-73. ISBN 978-80-7231-415-7.

 

[69]BUŘITA, Ladislav. Communication and Information Technologies in Articles on Web of Science. In IEEE Conference Proceedings Communication and Information Technologies. Liptovský Mikuláš : Armed Forces Academy of Gen. M.R.Štefánik, 2017, s. 24-28. ISBN 978-80-8040-545-8.

 

[70]BUŘITA, Ladislav, HRUŠECKÁ, Denisa, PIVNIČKA, Michal, ROSMAN, Pavel. The Use of Knowledge Management Systems and Event-B Modelling in a Lean Enterprise. Journal of Competitiveness, 2018, roč. 10, č. 1, s. 40-53. ISSN 1804-171X.

 

[71]BUŘITA, Ladislav. Knowledge Management Systems on Military Universities. Journal of Systems Integration, 2018, roč. 9, č. 4, s. 64-75. ISSN 1804-2724.

[72]BUŘITA, Ladislav. Analysis of information technologies penetration in companies or organizations. In Conference Proceedings – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times. Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2018, s. 634-639. ISBN 978-86-80194-11-0.

 

doc. Ing. Petr Briš, CSc.

[1]BRIŠ, Petr. Nauka o zboží – speciální část. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 200s. ISBN 978-80-7318-902 – 0.

[2]BRIŠ, Petr. Management kvality. 2. přepracované Zlín, ČR : UTB ve Zlíně, FaME, 2010. 208s. ISBN 978-80-7318-912-9.

[3]BRIŠ, Petr, KECLÍKOVÁ, Kristýna. Management kvality v prostředí nemocnic a jeho vliv na vnímání kvality péče o pacienty. In Manažerská etika:–inspirace pro 21. století–/Občanské sdružení Etika podnikání a veřejné správy. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2010, s. 14-22. ISBN 978-80-7318-941-9.

[4]BRIŠOVÁ, Hana, BRIŠ, Petr. Spolupráce vysokých škol s praxí. In Ekonomické znalosti pro tržní praxi. Olomouc : Societas Scientiarum Olomoucensis II, 2010, s. 49-56. ISBN 978-80-904477-5-2.

[5]DVOŘÁK, Zdeněk, LUKOVICS, Imrich, JAVOŘÍK, Jakub, BRIŠ, Petr. Uložení strojů pracujících v dynamických podmínkách. Strojírenská technologie, 2010, roč. 14, č. 4, s. 20-26. ISSN 1211-4162.

[6]KECLÍKOVÁ, Kristýna, BRIŠ, Petr. Risk management and internal audit in integrated process management of hospitals. E + M (Ekonomie a Management), 2011, roč. 14, č. 4, s. 55-66. ISSN 1212-3609.

[7]BRIŠ, Petr, KECLÍKOVÁ, Kristýna. Quality Process Management in Healthcare Facilities. In Proceedings of the 8th European Conference on Management, Leadership and Governance. UK : Academic Publishing International Limited, 2012, s. 66-73. ISBN 978-1-908272-76-8.

[8]BRIŠ, Petr, BRIŠOVÁ, Hana. Corporate social responsibility in the Czech Republic. In Beyond Consumption Phartways to Responsible Living 2nd PERL International Conference. Berlin : Technische Universität Berlin, 2012, s. 189-202. ISBN 978-82-7671-867-6.

[9]KECLÍKOVÁ, Kristýna, BRIŠ, Petr. Systém řízení rizik jako součást IMS ve zdravotnictví. In Sborník přednášek na CD, Konference s mezinárodní účastí Řízená kvalita ve zdravotní a sociální sféře. Ostrava : DTO CZ, s.r.o., 2012, s. 1-3. ISBN 978-80-02-02410-1.

[10]BRIŠ, Petr, HRUŠECKÁ, Denisa. Customer Audits as a Quality Control Tool for Both Suppliers and Customers. World academy of science, engineering and technology, 2013, roč. 2013, č. 80, s. 558-561. ISSN 2010-376X.

[11]BRIŠ, Petr. The Issue Of Innovations Management In Czech Companies. In Proceedings of the 6th International Scientific Conference Finance and the performance of firms in science, education, and practice. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2013, s. 136-147. ISBN 978-80-7454-246-6.

[12]BRIŠ, Petr, PAVLOVÁ, Karla. Zákaznický audit jako potenciální nástroj řízení kvality. In Sborník přednášek KVALITA 2013. Ostrava – Mariánské Hory : DTO CZ, s.r.o., 2013, s. 1-8. ISBN 978-80-02-02463-7.

[13]BRIŠ, Petr, SVOBODA, Jiří, BRIŠOVÁ, Hana. The Growing Importance of the Practical Application of Corporate Social Responsibility in the Management of Companies in the Czech Republic. Journal of Competitiveness, 2013, roč. 5, č. 2, s. 124-138. ISSN 1804-171X.

[14]SAHA, Anusua, BRIŠ, Petr. SYNCHRONIZATION OF GREEN MARKETING COMMUNICATION: A STRATEGIC APPROACH. In Conference proceedings: Multidisciplinary Academic Research 2013. Praha : MAC Prague consulting s.r.o., 2013, s. 1-10. ISBN 978-80-905442-2-2.

[15]BRIŠ, Petr, ONDRÁČKOVÁ, Jindřiška. Proposed Model of Management System of Innovation Processes at Technology Parks in the Czech Republic. In Sborník recenzovaných príspěvků z 2. ročníku mezinárodní vědecká konference Ekonomika a řízení podniku ve 21. století. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2014, s. 9-20. ISBN 978-80-248-3520-4.

[16]KOLUMBER, Štefan, BRIŠ, Petr. Improving the Competitiveness of Organizations by Using a Link between Established Quality Management System and Balanced Scorecard. In Proceedings of The 4th International Conference on Industrial Engineering and Operations Management. Novi : IEOM Society, 2014, s. 1982-1989. ISSN 2169-8767. ISBN 978-0-9855497-1-8.

[17]BRIŠ, Petr, KLÍMEK, Petr. CUSTOMER AUDIT AS AN IMPORTANT TOOL STIMULATING COMPANY GROWTH. In Proceedings of the 7th International Scientific Conference Finance and the Performance of Firms in Science, Education and Practice. Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky, UTB ve Zlíně, 2015, s. 137-145. ISBN 978-80-7454-482-8.

[18]BRIŠ, Petr, FRANTIŠ, Michal, KOLKOVÁ, Monika. SOFTWARE QUALITY CONTROL WITH THE USAGE OF IDEAL AND TMMI MODELS. MM Science Journal, 2015, roč. 2015, č. 9, s. 799-807. ISSN 1803-1269.

[19]BRIŠ, Petr, KECLÍKOVÁ, Kristýna, MACUDA, Malgorzata, ČERMÁKOVÁ, Marie. Healthcare Quality Management in Great Britain and Czech Republic. Economics and Sociology, 2016, roč. 2016, 9, č. 3, s. 169-179. ISSN 2071-789X.

 

[20]BRIŠ, Petr, PATERMAN, Jiří, ČERMÁKOVÁ, Marie. Improvement of Quality Management and Performance of the Nonprofit Organization Providing Social and Health Care. In 4th & 5th International Conferences on New Challenges in Management and Business. Izmir : Dokuz Eylul University, 2016, s. 111. ISBN 978-600-7826-00-3.

 

 

[21]ČERMÁKOVÁ, Marie, BRIŠ, Petr. Managing the costs of quality in a Czech manufacturing company. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration, 2017, roč. 24, č. 41, s. 6-18. ISSN 1211-555X.

 

[22]BRIŠ, Petr, KOLÁŘOVÁ, Eva, KOLUMBER, Štefan. ENFORCING BSC AND QMS TOOLS DURING THEQUALITATIVE CORPORATION MANAGEMENT. In Proceedings of the 8th International Scientific Conference Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice. Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky, UTB ve Zlíně, 2017, s. 110-124. ISBN 978-80-7454-653-2.

 

[23]BRIŠ, Petr, ČERMÁKOVÁ, Marie, PATERMANN, Jiří. Improvement of Quality Management and Performance of the Non-profit Organization Providing Social and Health Care. In PROCEEDINGS OF THE 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON FINANCE AND ECONOMICS. Slaný : Melandrium, 2017, s. 399-416. ISBN 978-80-87990-11-7.

 

[24]BRIŠ, Petr, KUBĚNA, Jiří, ŠTKAŇ, Jan. Lepení v praxi. Praha : GRADA Publishing, a.s., 2017. 144s. ISBN 978-80-271-0247-1.

 

[25]SLINTÁK, Karel, BRIŠ, Petr, VACULČÍKOVÁ, Zuzana. Innovative company: A story of Linet. Journal of Security and Sustainability Issues, 2018, roč. 2018, č. 7, s. 533-548. ISSN 2029-7017.

 

[26]BRIŠ, Petr, KUNDERA, David, YOUSAF, Muhammad. QUALITY MANAGEMENT OF PRODUCTION ORGANIZATIONS UNDER THE NEW STANDARD OF IATF. In Proceedings of the 5th International Conference on Finance and Economics. Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky, UTB ve Zlíně, 2018, s. 421-435. ISBN 978-80-7454-767-6.

 

[27]BRIŠ, Petr, KOLÁŘOVÁ, Eva, YOUSAF, Muhammad. HEALTHCARE QUALITY MANAGEMENT IN CZECH REPUBLIC. In Proceedings of Researchfora 27th International Conference. Odisha : IRAJ Research Forum, 2018, s. 51-56. ISBN 978-93-88192-41-5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.

1]CHROMJAKOVÁ, Felicita, RAJNOHA, Rastislav. Řízení a organizace výrobních procesů. 1 Žilina : GEORG, 2011. 138s. ISBN 978-80-89401-26-0.

[2]CHROMJAKOVÁ, Felicita, RAJNOHA, Rastislav. Potentials of Information and Organisational Process Improvement Through Trained Office Staff. Journal of Competitiveness, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 69-82. ISSN 1804-1728.

[3]CHROMJAKOVÁ, Felicita. Průmyslové inženýrství – Trendy zvyšování výkonnosti štíhlým řízením procesů. 1 Žilina : GEORG, 2013. 116s. neuveden. ISBN 978-80-8154-058-5.

[4]CHROMJAKOVÁ, Felicita. Zvyšování výkonnosti výrobních a administrativních procesů. 1 Žilina : GEORG, 2015. 106s. ISBN 978-80-8154-122-3.

[5]KOVAL, Oksana Petrivna, CHROMJAKOVÁ, Felicita. CONTINUOUS IMPROVEMENT TRENDS IN BUSINESS SERVICE CENTERS IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA. In Drive your knowledge be a scientist. Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky, UTB ve Zlíně, 2015, s. 543-553. ISBN 978-80-7454-475-0.

[6]CHROMJAKOVÁ, Felicita. The Key Principles of Process Manager Motivation in Production. Journal of Competitiveness, 2016, roč. 8, č. 1, s. 95-110. ISSN 1804-1728.

 

[7]KOVAL, Oksana Petrivna, NABARESEH, Stephan, CHROMJAKOVÁ, Felicita. IGA – Analýza výsledků Lean Six Sigma aplikace pro optimalizaci procesů v byznys centrech (BSC). 2016,

 

[8]NABARESEH, Stephan, KOVAL, Oksana Petrivna, KLÍMEK, Petr, CHROMJAKOVÁ, Felicita. Does Brand Value Influence Attitudes towards Careers in Shared Service Companies? A Study of Students in the Czech Republic. In Proceedings of the 3rd International Conference on Finance and Economics. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, s. 366-380. ISBN 978-80-7454-598-6.

 

[9]NABARESEH, Stephan, VLASOV, Vladyslav, KLÍMEK, Petr, CHROMJAKOVÁ, Felicita. Mining interestingness patterns on lean six sigma for process and product optimisation. In Proceedings of the 3rd International Conference on Finance and Economics. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, s. 380-393. ISBN 978-80-7454-598-6.

 

[10]KOVAL, Oksana Petrivna, NABARESEH, Stephan, KLÍMEK, Petr, CHROMJAKOVÁ, Felicita. Demographic preferences towards careers in shared service centers: A factory analyse. Journal of Business Research, 2016, roč. 2016, č. 6, s. 1-6. ISSN 0148-2963.

 

[11]CHROMJAKOVÁ, Felicita. Flexible man-man motivation performance management system for Industry 4.0. International Journal of Management Excellence, 2016, roč. 7, č. 2, s. 829-840. ISSN 2292-1648.

 

 

[12]ČERMÁKOVÁ, Marie, BRIŠ, Petr. Managing the costs of quality in a Czech manufacturing company. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration, 2017, roč. 24, č. 41, s. 6-18. ISSN 1211-555X.

 

[13]BRIŠ, Petr, KOLÁŘOVÁ, Eva, KOLUMBER, Štefan. ENFORCING BSC AND QMS TOOLS DURING THEQUALITATIVE CORPORATION MANAGEMENT. In Proceedings of the 8th International Scientific Conference Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice. Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky, UTB ve Zlíně, 2017, s. 110-124. ISBN 978-80-7454-653-2.

 

[14]BRIŠ, Petr, ČERMÁKOVÁ, Marie, PATERMANN, Jiří. Improvement of Quality Management and Performance of the Non-profit Organization Providing Social and Health Care. In PROCEEDINGS OF THE 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON FINANCE AND ECONOMICS. Slaný : Melandrium, 2017, s. 399-416. ISBN 978-80-87990-11-7.

 

[15]BRIŠ, Petr, KUBĚNA, Jiří, ŠTKAŇ, Jan. Lepení v praxi. Praha : GRADA Publishing, a.s., 2017. 144s. ISBN 978-80-271-0247-1.

[5]SLINTÁK, Karel, BRIŠ, Petr, VACULČÍKOVÁ, Zuzana. Innovative company: A story of Linet. Journal of Security and Sustainability Issues, 2018, roč. 2018, č. 7, s. 533-548. ISSN 2029-7017.

 

[16]BRIŠ, Petr, KUNDERA, David, YOUSAF, Muhammad. QUALITY MANAGEMENT OF PRODUCTION ORGANIZATIONS UNDER THE NEW STANDARD OF IATF. In Proceedings of the 5th International Conference on Finance and Economics. Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky, UTB ve Zlíně, 2018, s. 421-435. ISBN 978-80-7454-767-6.

 

[17]BRIŠ, Petr, KOLÁŘOVÁ, Eva, YOUSAF, Muhammad. HEALTHCARE QUALITY MANAGEMENT IN CZECH REPUBLIC. In Proceedings of Researchfora 27th International Conference. Odisha : IRAJ Research Forum, 2018, s. 51-56. ISBN 978-93-88192-41-5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Denisa Hrušecká, Ph.D.

[1]FERENČÍKOVÁ, Denisa, NOVÁK, Ivo. Position of computer modeling and simulation in supply chain management. In Invent 2010 Pokrokové Priemyselné Inžinierstvo. Žilina : Georg vydavatelstvo, 2010, s. 76-79. ISBN 978-80-89401-12-3.

[2]FERENČÍKOVÁ, Denisa. Byznys Win a Byznys VR: více funkcí a vysoký uživatelský komfort. IT Systems, 2010, roč. 12, č. 3, s. 12-15. ISSN 1802-002X.

[3]FERENČÍKOVÁ, Denisa. PSIpenta.com: specialista na složité výrobní procesy. IT Systems, 2010, roč. 12, č. 6, s. 14-17. ISSN 1802-002X.

[4]FERENČÍKOVÁ, Denisa. Představujeme IT systémy na českém trhu: KS mzdy. IT Systems, 2010, roč. 12, č. 7-8, s. 38-41. ISSN 1802-002X.

[5]FERENČÍKOVÁ, Denisa. Helios Orange: Nejrozšířenější ERP systém na českém trhu. Centrum pro výzkum informačních systémů, 2010, roč. 8, č. 1, s. 1-21. ISSN 1214-4991.

[6]FERENČÍKOVÁ, Denisa. Information Systems for Production Planning and Scheduling and Their Impact on Business Performance. In Proceedings ot the 5th European Conferences on Information Management & Evaluation. Reading : Academic Publishing Limited, 2011, s. 503-509. ISBN 978-1-908272-13-3.

[7]FERENČÍKOVÁ, Denisa. Informační systémy ve výrobní logistice a jejich vliv na zvýšení konkurenceschopnosti podniku. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Logistika v teorii a praxi IV.. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012, s. 155-162. ISBN 978-80-7454-145-2.

[8]FERENČÍKOVÁ, Denisa. Bottleneck Management in Discrete Batch Production. Journal of Competitiveness, 2012, roč. 4, č. 2, s. 161 – 171. ISSN 1804-171X.

[9]FERENČÍKOVÁ, Denisa, NOVÁK, Ivo. Data interchange between different simulation software applications. In Proceedings of the 18th International Business Information Management Association. USA : International Business Information Management Association, 2012, s. 754-764. ISBN 978-0-9821489-7-6.

[10]FERENČÍKOVÁ, Denisa. Theory of Constraints Based Information Systems in Production Management. In Proceedings of the 8th European Conference on Management, Leadership and Governance. Cartagena : Academic Publishing International Limited, 2012, s. 474 – 480. ISSN 2048-9021. ISBN 978-1-908272-75-1.

[11]FERENČÍKOVÁ, Denisa, PIVNIČKA, Michal. Computer Applications in Production Management and Their Impact on Company Performance. In Proceedings of the 11th WSEAS International Conference on Data Networks, Communications, Computers (DNCOCO´12), Proceedings of the 5th SWEAS International Conference on Materials (MATERIALS´12). Sliema : WSEAS Press (MT), 2012, s. 68 – 73. ISBN 978-1-61804-118-0.

[12]BRIŠ, Petr, HRUŠECKÁ, Denisa. Customer Audits as a Quality Control Tool for Both Suppliers and Customers. World academy of science, engineering and technology, 2013, roč. 2013, č. 80, s. 558-561. ISSN 2010-376X.

[13]HRUŠECKÁ, Denisa. Ergonomic Aspects of Product Development and Innovation. In Proceedings of the 2nd International Conference on Innovation and Entrepreneurship (ICIE-2014). Reading, BERKS : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014, s. 283-288. ISSN 2048-8882. ISBN 978-1-909507-93-7.

[14]HRUŠECKÁ, Denisa. Process Innovation as a Necessary Condition for Successful Implementation of a new Production Planning System. In Proceedings of the 9th European Conference on Innovation and Entrepreneurship. Belfast, UK : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014, s. 514-521. ISBN 978-1-910309-47-6.

[15]HRUŠECKÁ, Denisa. Inventory Management in Small and Medium-Sized Manufacturing Companies and Its Main Dilemmas. In Proceedings of The 4th International Conference on Industrial Engineering and Operations Management. Novi : IEOM Society, 2014, s. 756 – 762. ISSN 2169-8767. ISBN 978-0-9855497-1-8.

[16]PIVNIČKA, Michal, HRUŠECKÁ, Denisa. Possibilities of Using Computer Simulation in Production Process. In Proceedings of The 4th International Conference on Industrial Engineering and Operations Management. Novi : IEOM Society, 2014, s. 1273-1280. ISSN 2169-8767. ISBN 978-0-9855497-1-8.

[17]JUŘIČKOVÁ, Eva, HRUŠECKÁ, Denisa. Economic Growth and Innovation: Measurable Indicators of Economic Performance. In Proceedings of the 7th International Scientific Conference Finance and the Performance of Firms in Science, Education and Practice. Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky, UTB ve Zlíně, 2015, s. 552-532. ISBN 978-80-7454-482-8.

[18]HRUŠECKÁ, Denisa, MACUROVÁ, Lucie, JUŘIČKOVÁ, Eva, KOZÁKOVÁ, Leona. The Analysis of the Use of Outsourcing Services in Logistics by Czech Manufacturing Companies. Journal of Competitiveness, 2015, roč. 7, č. 3, s. 50-61. ISSN 1804-1728.

[19]HRUŠECKÁ, Denisa. PROOF OBLIGATIONS AS A SUPPORT TOOL FOR EFFICIENT PROCESS MANAGEMENT IN THE FIELD OF PRODUCTION PLANNING AND SCHEDULING. Serbian Journal of Management, 2016, roč. 11, č. 2, s. 235-243. ISSN 1452-4864.

[20]KRAYEM, Said, LAZAR, Ivo, HRUŠECKÁ, Denisa. Distribution Signals between the Transmitter and Antenna – Event B Model: Distribution TV Signal. In Pattern Recognition and Classification in Time Series Data. Hershey : IGI Global, 2017, s. 179-217. ISBN 978-1-5225-0565-5.

 

[21]JUŘIČKOVÁ, Eva, PILÍK, Michal, HRUŠECKÁ, Denisa. Measuring Efficiency With Dea: Application to Visegrad Group Countries. Actual problems of economics, 2017, roč. 2017, 189, č. No. 3, s. 50-60. ISSN 1993-6788.

 

[22]CHROMJAKOVÁ, Felicita, BOBÁK, Roman, HRUŠECKÁ, Denisa. Production process stability – core assumption of INDUSTRY 4.0 concept. In The 5 th International Conference on Manufacturing, Optimization, Industrial and Material Engineering 2017. Milwaukee : Curran Associates, Inc., 2017, s. 143-154. ISSN 1755-1307. ISBN 978-1-5108-4561-9.

 

[23]HRUŠECKÁ, Denisa, PIVNIČKA, Michal, BORGES LOPES, Rui. Logistics management as a system constraint Logistics management as a system constraint Logistics management as a system constraint. Polish Journal of Management Studies, 2017, roč. 15, č. 1, s. 76- 87. ISSN 2081-7452.

 

[24]SKAČKAUSKIENĖ, Ilona, HRUŠECKÁ, Denisa, KATINIENĖ, Aušra, ČEPEL, Martin. Evaluation of Knowledge Synergy Components. E+M. Ekonomie a Management, 2018, roč. 21, č. 1, s. 144-158. ISSN 1212-3609.

 

[25]NOVÁK, Petr, HRUŠECKÁ, Denisa, MACUROVÁ, Lucie. Perception of Cost Behaviour in Industrial Firms with Emphasis on Logistics and its Costs. FME Transaction, 2018, roč. 2018, č. 46, s. 658-667. ISSN 1451-2092.

 

[26]BUŘITA, Ladislav, HRUŠECKÁ, Denisa, PIVNIČKA, Michal, ROSMAN, Pavel. The Use of Knowledge Management Systems and Event-B Modelling in a Lean Enterprise. Journal of Competitiveness, 2018, roč. 10, č. 1, s. 40-53. ISSN 1804-171X.

 

[27]HRUŠECKÁ, Denisa, PIVNIČKA, Michal, KRAYEM, Said, RAWA, Adla. EVENT-B MODEL FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF WAREHOUSE MANAGEMENT. Polish Journal of Management Studies, 2018, roč. 17, č. 2, s. 63-74. ISSN 2081-7452.

 

 

 Ing. Eva Juřičková, Ph.D.

[1]JUŘIČKOVÁ, Eva, JUŘIČKA, Martin. Measuring Innovations in the Czech Republic nad their Comparison with the European Union sountries. In Proceedings of the 19th IBIMA Conference on Inovation Vision 2020: stainable Growth, Entrepreneurship, and Economic Development. Barcelona : IBIMA Publishing, 2012, s. 780-785. ISBN 978-0-9821489-8-3.

[2]JUŘIČKOVÁ, Eva, PIVODOVÁ, Pavlína. Venture Capital: Opportunity for the financing of Innovation in the Czech Republic or Unreal Fiction only?. In Proceedings of the 6th International Scientific Conference Finance and the performance of firms in science, education, and practice. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2013, s. 302-313. ISBN 978-80-7454-246-6.

[3]JUŘIČKOVÁ, Eva. Innovation’s Dependence on Human Capital in the World’s Most Innovative Countries. In Proceedings of the 2nd International Conference on Innovation and Entrepreneurship (ICIE-2014). Reading, BERKS : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014, s. 120-127. ISSN 2048-8882. ISBN 978-1-909507-93-7.

[4]JUŘIČKOVÁ, Eva. The Role of R&D Expenditures in People’s Innovative Potential. In Proceedings of the 9th European Conference on Innovation and Entrepreneurship. Sonning Common : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014, s. 260-267. ISBN 978-1-910309-47-6.

[5]PIVODOVÁ, Pavlína, JUŘIČKOVÁ, Eva, BOBÁK, Roman. Design of Process and Organizational Innovation Application Methodology. In Proceedings of the 9th European Conference on Innovation and Entrepreneurship. Belfast, UK : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014, s. 547-555. ISBN 978-1-910309-47-6.

[6]JUŘIČKOVÁ, Eva, NOVÁK, Petr. Trends in Innovation Performance of Leading Economies in the European Union. Economics Management Innovation, 2015, roč. 7, č. 2, s. 3-18. ISSN 1805-353X.

[7]JUŘIČKOVÁ, Eva, HRUŠECKÁ, Denisa. Economic Growth and Innovation: Measurable Indicators of Economic Performance. In Proceedings of the 7th International Scientific Conference Finance and the Performance of Firms in Science, Education and Practice. Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky, UTB ve Zlíně, 2015, s. 552-532. ISBN 978-80-7454-482-8.

[8]HRUŠECKÁ, Denisa, MACUROVÁ, Lucie, JUŘIČKOVÁ, Eva, KOZÁKOVÁ, Leona. The Analysis of the Use of Outsourcing Services in Logistics by Czech Manufacturing Companies. Journal of Competitiveness, 2015, roč. 7, č. 3, s. 50-61. ISSN 1804-1728. 

[9]PILÍK, Michal, JUŘIČKOVÁ, Eva. TRUST AND SECURITY AS SIGNIFICANT FACTORS INFLUENCING ON-LINE BUYING BEHAVIOR IN THE CZECH REPUBLIC. Economics Management Innovation, 2016, roč. 8, č. 2, s. 31-44. ISSN 1804-1299.

 

[10]PILÍK, Michal, KLÍMEK, Petr, JUŘIČKOVÁ, Eva, PÁLKA, Přemysl. COMPARISON SHOPPING AGENTS AND CZECH ONLINE CUSTOMERS’ SHOPPING BEHAVIOUR. International Journal of Entrepreneurial Knowledge, 2016, roč. 4, č. 2/2016, s. 62-69. ISSN 2336-2952.

 

[11]BOBÁK, Roman, JUŘIČKOVÁ, Eva. The Innovative Capacity of the Machinery Firms in the Zlín Region in Relation to Concept of Industry 4.0. In Proceedings of the 3rd International Conference on Finance and Economics. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, s. 64-77. ISBN 978-80-7454-598-6.

 

[12]JUŘIČKOVÁ, Eva, PILÍK, Michal, HRUŠECKÁ, Denisa. Measuring Efficiency With Dea: Application to Visegrad Group Countries. Actual problems of economics, 2017, roč. 2017, 189, č. No. 3, s. 50-60. ISSN 1993-6788.

 

[13]PILÍK, Michal, JUŘIČKOVÁ, Eva, KWARTENG, Michael Adu. On-line shopping behaviour in the Czech Republic under the digital transformation of economy. Economic Annals-XXI, 2017, roč. 2017, č. XXI, s. 119-123. ISSN 1728-6220.

 

[14]KWARTENG, Michael Adu, PILÍK, Michal, JUŘIČKOVÁ, Eva. Mining Interest In Online Shoppers’ Data: An Association Rule Mining Approach. Acta Polytechnica Hungarica, 2017, roč. 2017, č. 14, s. 143-160. ISSN 1785-8860.

 

[15]KWARTENG, Michael Adu, PILÍK, Michal, JUŘIČKOVÁ, Eva. Beyond cost saving. Other factor consideration in online purchases of used electronic goods: a conjoint analysis approach. Management and Marketing, 2018, roč. 13, č. 3, s. 1051-1063. ISSN 1842-0206.

 

 

 

 

Ing. Lucie Macurová, Ph.D.

[1]MACUROVÁ, Lucie, SEDLÁČEK, Marek. IMPACTS OF THE GLOBAL CRISIS 2007 – 2010 ON COMPANY PERFORMANCE IN AUTOMOTIVE INDUSTRY. Auspicia, 2014, roč. 6, č. 2, s. 53-62. ISSN 1214-4967.

[2]HRUŠECKÁ, Denisa, MACUROVÁ, Lucie, JUŘIČKOVÁ, Eva, KOZÁKOVÁ, Leona. The Analysis of the Use of Outsourcing Services in Logistics by Czech Manufacturing Companies. Journal of Competitiveness, 2015, roč. 7, č. 3, s. 50-61. ISSN 1804-1728.

[3]NOVÁK, Petr, HRUŠECKÁ, Denisa, MACUROVÁ, Lucie. Perception of Cost Behaviour in Industrial Firms with Emphasis on Logistics and its Costs. FME Transaction, 2018, roč. 2018, č. 46, s. 658-667. ISSN 1451-2092.

 

[4]MATOŠKOVÁ, Jana, MACUROVÁ, Lucie, TOMANCOVÁ, Lucie. A link between knowledge sharing and managers’ characteristics. Leadership and Organization Development Journal, 2018, roč. 39, č. 8, s. 1024-1036. ISSN 0143-7739.

 

Doc. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.

[1]RAJNOHA, Rastislav, DOBROVIČ, Ján. Procesne orientovaný model manažmentu daňovej správy SR.. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2010, s. 1-6. ISBN 978-80-7318-922-8.

[2]DOBROVIČ, Ján, RAJNOHA, Rastislav. Harmonizácia daňových systémov v rámci EÚ – analýza a východiská.. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2010, s. 1-6. ISBN 978-80-7318-922-8.

[3]DOBROVIČ, Ján, RAJNOHA, Rastislav. Analýza východísk v oblasti harmonizácie daňových systémov v rámci EÚ. In Verejná správa – služba občanovi. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2010, s. 30-37. ISBN 978-80-970272-3-0.

[4]RAJNOHA, Rastislav, TOMAŠTÍK, Marek. Logistika nákladových tokov v procesoch tvorby hodnoty. In Přínos regionálního vzdělávacího centra pro firmy a školy Prostějovska. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010, s. 14-19. ISBN 978-80-7318-900-6.

[5]CHROMJAKOVÁ, Felicita, RAJNOHA, Rastislav. Řízení a organizace výrobních procesů. 1 Žilina : GEORG, 2011. 138s. ISBN 978-80-89401-26-0.

[6]MERKOVÁ, Martina, RAJNOHA, Rastislav, NOVÁK, Petr. Quantitative and qualitative diagnostic methods for measuring the effects of foreign direct investment in terms of the wood-processing industry in the Slovak Republic. Drewno: prace naukowe, doniesienia, komunikaty, 2012, roč. 187, č. 2012, s. 65-88. ISSN 1644-3985.

[7]CHROMJAKOVÁ, Felicita, RAJNOHA, Rastislav. Potentials of Information and Organisational Process Improvement Through Trained Office Staff. Journal of Competitiveness, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 69-82. ISSN 1804-1728.

[8]SUJOVÁ, Andrea, RAJNOHA, Rastislav. Evaluation of Competitive Factors in Slovak Wood Processing Enterprises as the Base for Business Performance Management. In Proceedings of the International Conference WoodEMA 2012. Trnava : University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Mass Media Communication, Slovakia, 2012, s. 1-7. ISBN 978-80-8105-374-0.

[9]ALÁČ, Patrik, BARCÍK, Štefan, KVIETKOVÁ, Monika, DEMOČ, Vojtech, RAJNOHA, Rastislav. Production Planning and its importance within the Whole Managerial Process. In Proceedings of the International Conference WoodEMA 2012. Trnava : University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Mass Media Communication, Slovakia, 2012, s. 1-7. ISBN 978-80-8105-374-0.

[10]RAJNOHA, Rastislav, SLIVKOVÁ, Dana, DOBROVIČ, Ján. Globalizácia a transferové oceňovanie výkonov v nadnárodných spoločnostiach na Slovensku a v krajinách OECD – analytická štúdia a rozhodovací model pre voľbu optimálnej metódy. Ekonomický časopis, 2014, roč. 6., č. 62, s. 609-630. ISSN 0013-3035.

[11]RAJNOHA, Rastislav, LORINCOVÁ, Silvia. STRATEGIC MANAGEMENT OF BUSINESS PERFORMANCE BASED ON INNOVATIONS AND INFORMATION SUPPORT IN SPECIFIC CONDITIONS OF SLOVAKIA. Journal of Competitiveness, 2015, roč. 7, č. 1, s. 3-21. ISSN 1804-171X.

[12]RAJNOHA, Rastislav, LORINCOVÁ, Silvia, BEGO, Margarita. Strategic Business Performance Management System in Wood Processing Industry in Slovakia. Drvna industria, 2015, roč. 66, č. 2, s. 137-146. ISSN 0012-6772.

[13]ZÁMEČNÍK, Roman, RAJNOHA, Rastislav. Business process performance measurement under conditions of business practice. In Procedia Economics and Finance. Published by Elsevier B.V., 2015, s. 1-8. ISSN 2212-5671.

[14]ZÁMEČNÍK, Roman, RAJNOHA, Rastislav. Strategic business performance management on the base of controlling and managerial information support. In Procedia Economics and Finance. Published by Elsevier B.V., 2015, s. 1-8.

[15]MERKOVÁ, Martina, RAJNOHA, Rastislav, DOBROVIČ, Ján. THE INFLUENCE OF FOREIGN CAPITAL IN SCOPE OF BUSINESS PERFORMANCE AND INVESTMENT MANAGEMENT. In Proceedings of the 7th International Scientific Conference Finance and the Performance of Firms in Science, Education and Practice. Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky, UTB ve Zlíně, 2015, s. 952-967. ISBN 978-80-7454-482-8.

[16]RAJNOHA, Rastislav, ŠTEFKO, Róbert, MERKOVÁ, Martina, DOBROVIČ, Ján. Business Intelligence as a Key Information and Knowledge Tool for Strategic Business Performance Management. E+M. Ekonomie a Management, 2016, roč. 19, č. 1, s. 183-203. ISSN 1212-3609.

 

[17]RAJNOHA, Rastislav, LESNÍKOVÁ, Petra. Strategic Performance Management System and Corporate Sustainability Concept – Specific Parametres in Slovak Enterprises. Journal of Competitiveness, 2016, roč. 8, č. 3/2016, s. 107-124. ISSN 1804-1728.

 

[18]RAJNOHA, Rastislav, NOVÁK, Petr, MERKOVÁ, Martina. Relationships Between Investment Effectiveness Controlling and Business Performance. Montenegrin Journal of Economics, 2016, roč. 12, č. 2, s. 29-44. ISSN 1800-5845.

 

[19]MERKOVA, Martina, RAJNOHA, Rastislav, DOBROVIC, Jan. Business performance and participation of foreign capital. Actual problems of economics, 2016, roč. 180, č. 6/2016, s. 144-157. ISSN 1993-6788.

 

[20]RAJNOHA, Rastislav, LESNÍKOVÁ, Petra, KORAUŠ, Antonín. FROM FINANCIAL MEASURES TO STRATEGIC PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEM AND CORPORATE SUSTAINABILITY: EMPIRICAL EVIDENCE FROM SLOVAKIA. Economics and Sociology, 2016, roč. 9, č. 4, s. 134-152. ISSN 2071-789X.

 

[21]ZÁMEČNÍK, Roman, RAJNOHA, Rastislav. Business Process Performance Measurement under the conditions extant in Czech and Slovak enterprises. Manažment podnikov, 2016, roč. 6, č. 3, s. 152-161. ISSN 1338-4104.

[22]KORAUŠ, Anton, DOBROVIČ, Ján, RAJNOHA, Rastislav, BREZINA, Ivan. The safety risks related to bank cards and cyber attacks. Journal of Security and Sustainability Issues, 2017, roč. 6, č. 4, s. 563-574. ISSN 2029-7017.

 

[23]RAJNOHA, Rastislav, LESNÍKOVÁ, Petra, KRAJČÍK, Vladimír. Influence of business performance measurement systems and corporate sustainability concept to overal business performance: “Save the planet and keep your performance”. E+M. Ekonomie a Management, 2017, roč. 20, č. 1, s. 111-128. ISSN 1212-3609.

 

[24]ZÁMEČNÍK, Roman, RAJNOHA, Rastislav, DOBROVIČ, Ján. RESEARCH ON PERFORMANCE MEASUREMENT UNDER THE CONDITIONS EXTANT IN BUSINESS PRACTICE. In Proceedings of the 8th International Scientific Conference Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice. Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky, UTB ve Zlíně, 2017, s. 1179-1192. ISBN 978-80-7454-653-2.

 

[25]PELLA, Daniel, FEDAČKO, Ján, RAJNOHA, Rastislav, GAVUROVÁ, Beáta, KORÓNY, Samuel. AGE-ADJUSTED MORTALITY RATES OF NEOPLASTIC AND CIRCULATORY DISEASES AND THEIR DEMOGRAPHIC FACTORS IN SLOVAK REGIONS DURING 1996–2013. Central European Journal of Public Health, 2017, roč. 25 (61), č. 2, s. 86-93. ISSN 1210-7778.

 

[26]RAJNOHA, Rastislav, ZÁMEČNÍK, Roman. Innovation and information business processes and their impact on the business performance of industrial companies in Slovakia. 2017,

 

 

 

[27]ONDRA, Pavel, TUČEK, David, RAJNOHA, Rastislav. The Empirical Quality Management Practices Study of Industrial Companies in the Czech Republic. Polish Journal of Management Studies, 2018, roč. 17, č. 2, s. 180-196. ISSN 2081-7452.

 

[28]GÁLOVÁ, Kateřina, RAJNOHA, Rastislav, ONDRA, Pavel. The Use of Industrial Lean Management Methods in the Economics Practice: An Empirical Study of the Production Companies in the Czech Republic. Polish Journal of Management Studies, 2018, roč. 17, č. 1, s. 93-104. ISSN 2081-7452.

 

[29]RAJNOHA, Rastislav, MERKOVÁ, Martina, DOBROVIČ, Ján, RÓZSA, Zoltán. Business performance management and FDI: Key differences between foreign and domestic-owned firms – A case of Slovakia. Journal of Business Economics and Management, 2018, roč. 19, č. 1, s. 42-62. ISSN 1611-1699.

 

[30]RAJNOHA, Rastislav, GÁLOVÁ, Kateřina, RÓZSA, Zoltán. Measurement of Impact of Selected Industrial Engineering Practices on Companies’ Economic Performance. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 2018, roč. 29, č. 2, s. 176-187. ISSN 1392-2785.

 

[31]RAJNOHA, Rastislav, DOBROVIČ, Ján, GÁLOVÁ, Kateřina. THE USE OF LEAN METHODS IN CENTRAL EASTERN EUROPEAN COUNTRIES: THE CASE OF CZECH AND SLOVAK REPUBLIC. Economics and Sociology, 2018, roč. 11, č. 2, s. 320-333. ISSN 2071-789X.

 

[32]ZÁMEČNÍK, Roman, RAJNOHA, Rastislav. PERFORMANCE MEASUREMENT: THE EVIDENCE FROM CZECH AND SLOVAK ENTERPRISES. Acta Sting, 2018, roč. 2018, č. 2/2018, s. 90-109. ISSN 1805-6873.

 

Ing. Pavel Rosman, Ph.D.

[1]BUŘITA, Ladislav, ROSMAN, Pavel, TEJKL, Radek. Preparation of economists and managers for enterprise computer science. Systémová integrace, 2010, roč. 17, č. 3, s. 46-56. ISSN 1210-9479.

[2]BUŘITA, Ladislav, ROSMAN, Pavel. University informatics teaching methods and security themes. In Internet, bezpečnost a konkurenceschopnost organizací. Zlín : UTB, 2010, s. 50-54. ISBN 978-83-61645-16-0.

[3]ROSMAN, Pavel, BUŘITA, Ladislav. Improving Effectiveness of ICT Integration Process in Universty Education. In Information and Communicaion Technology in Education. Rožnov p. Radhoštěm : VŠB-TU Ostrava, 2010, s. 149-154. ISBN 978-80-7368-775-5.

[4]BUŘITA, Ladislav, ROSMAN, Pavel. Zefektivnění procesu integrace ICT v oblasti univerzitního vzdělávání. In Alternativní metody výuky 2010. Sborník příspěvků. Hradec Králové : Gaudeamus při Univerzitě Hradec Králové, 2010, s. 1-6. ISBN 978-80-7435-043-6.

[5]CHERNEL, Andras, ROSMAN, Pavel. Security as Intergated Approach to Cloud Computing. In Internet, konkurenceschopnost a bezpečnost organizací. Zlín : UTB, 2010, s. 184-187. ISBN 978-83-61645-16-0.

[6]ROSMAN, Pavel. Bezpečnostní rizika cloud computingu. In Internet, bezpečnost a konkurenceschopnost organizací. Zlín : UTB, 2010, s. 325-328. ISBN 978-83-61645-16-0.

[7]ROSMAN, Pavel, BUŘITA, Ladislav. Informatika pro ekonomy a manažery. 2. Zlín : UTB, 2010. 244s. ISBN 978-80-7318-934-1.

[8]ROSMAN, Pavel, BUŘITA, Ladislav. Experience of the Integration of ICT in University Education. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava : Ostravská univerzita, 2011, s. 81-88. ISBN 978-80-7368-979-7.

[9]ROSMAN, Pavel, BUŘITA, Ladislav. Improving effectiveness of ICT integration process in university education. In Information and Communicaion Technology in Education. Rožnov p. Radhoštěm : VŠB-TU Ostrava, 2010, s. 149 -153. ISBN 978-80-7368-775-5.

[10]ROSMAN, Pavel, BUŘITA, Ladislav. Experiences of ICT Integration into University Education. In Conference Proceedings XIV. Annual Internetional Conference, Internet, Competitiveness and Organizational Security. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012, s. 22 – 30. ISBN 978-80-7454-142-1.

[11]BUŘITA, Ladislav, ROSMAN, Pavel. ICT education for higher competitiveness of the university students. In Proceedings of the 4th International Conference on Computer Supported Education. Porto : SciTePress, 2012, s. 283 – 286. ISBN 978-989-8565-07-5.

[12]BUŘITA, Ladislav, ROSMAN, Pavel. The role of information management and ICT in university education. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava : Ostravská univerzita, 2012, s. 31-39. ISBN 978-80-7464-135-0.

[13]BUŘITA, Ladislav, ROSMAN, Pavel. Informatika pro ekonomy a manažery. 4 Zlín : Academia Centrum UTB ve Zlíně, 2012. 188s. ISBN 978-80-7454-228-2.

[14]ROSMAN, Pavel. Some Aspects of ICT Integration in Education. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava : Ostravská univerzita, 2013, s. 252-260. ISBN 978-80-7464-324-8.

[15]ROSMAN, Pavel. Aspects of ICT Integration into University Education. In ICTIC – Proceedings in Conference of Informatics and Management Sciences. Žilina : Edis – vydavaťelstvo Žilinskej univerzity, 2013, s. 502-506. ISSN 1339-231X. ISBN 978-80-554-0648-0.

[16]BUŘITA, Ladislav, ROSMAN, Pavel. INFORMATICS AT THE CZECH PUBLIC UNIVERSITIES FOR BACHELOR STUDENTS IN THE BUSINESS PROGRAMS. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava : Repronis Ostrava, 2014, s. 35-44. ISBN 978-80-7464-561-7.

[17]ROSMAN, Pavel, BUŘITA, Ladislav. CONCEPT OF THE COMPUTER SCIENCE COURSE AND SOME ASPECTS OF ICT INTEGRATION INTO EDUCATION. E+M. Ekonomie a Management, 2014, roč. 17, č. 3, s. 169-180. ISSN 1212-3609.

[18]BUŘITA, Ladislav, ROSMAN, Pavel. Informatics Education Preparation and Results of Students. In Proceedings Information and Communication Technology in Education. Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2015, s. 7-15. ISBN 978-80-7464-763-5.

[19]BUŘITA, Ladislav, ROSMAN, Pavel, TÓTH, Zsolt. INFORMATICS FOR BACHELOR STUDENTS IN THE BUSINESS PROGRAMS OF HUNGARIAN PUBLIC UNIVERSITIES. In Information and Communication Technology in Education Proceedings, ICTE 2016, Information and Communication Technology in Education Proceedings. Ostrava : University of Ostrava Pedagogical Faculty, 2016, s. 24-31. ISBN 978-80-7464-850-2.

[1]BUŘITA, Ladislav, HRUŠECKÁ, Denisa, PIVNIČKA, Michal, ROSMAN, Pavel. The Use of Knowledge Management Systems and Event-B Modelling in a Lean Enterprise. Journal of Competitiveness, 2018, roč. 10, č. 1, s. 40-53. ISSN 1804-171X.

[2]ROSMAN, Pavel. INFORMATICS EDUCATION FOR UNIVERSITY STUDENTS OF THE ECONOMY AND MANAGEMENT IN DISRUPTIVE TIMES. In Conference Proceedings – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times. Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2018, s. 843-851. ISBN 978-86-80194-11-0.

 

prof. Ing. David Tuček, Ph.D.

[1]TUČKOVÁ, Zuzana, TUČEK, David. Increasing knowledge by teaching of modern BPM systems. In Latest Trends on Engineering Education. Corfu Island, Greece : WSEAS, 2010, s. 487-493. ISBN 978-960-474-202-8.

[2]TUČKOVÁ, Zuzana, TUČEK, David. Knowledge services in Business Process Management – new way for increasing of productivity?. WSEAS Transaction on Communications, 2010, roč. 10, č. 9, s. 658-668. ISSN 1109-2742.

[3]TUČKOVÁ, Zuzana, TUČEK, David. IT and SW Support of BPM and Business Process Change Management. In Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Economy and Management Transformation (volume II). Timisoara : West University of Timisoara, 2010, s. 698-703. ISBN 978-960-474-241-7.

[4]TUČKOVÁ, Zuzana, TUČEK, David. Necessity of it and SW support for business process management. International Journal of Mathematics and Computers in Simulations, 2010, roč. 5, č. 1, s. 45-52. ISSN 1998-0159.

[5]HÁJKOVÁ, Michaela, TUČKOVÁ, Zuzana, TUČEK, David, NOVÁK, Zdeněk. ANALYSIS OF THE SELECTED MAINTENANCE PROCESSES IN ENERGETICS USING THE PRINCIPLES OF PROCESS MANAGEMENT AND SOFTWARE SUPPORT ARIS. In Development of collaboration in management and transfer of technology. Ostrava : VŠB TU Ostrava-Katedra mechanické technologie, Ústav projektování, organizace a ekonomiky strojírenské výroby, 2010, s. 56-64. ISBN 978-80-248-2195-5.

[6]TUČEK, David, MIKESKA, Martin. The portal solution for support of TBU graduates´ employability in the labour market. In Recent Researches in Circuits, Systems, Control and Signals. Praha : WSEAS Press, 2011, s. 164-169. ISBN 978-1-61804-035-0.

[7]TUČEK, David, BASL, Josef. Using BPM Principles to Increase the Efficiency of Processes in Higher Education in the CR. In WSEAS/NAUN International Conferences. Atény : WSEAS World Science and Engineering Academy and Science, 2011, s. 47-50. ISBN 978-1-61804-024-4.

[8]TUČEK, David, MIKESKA, Martin. The Support of University Graduates´Employability in the Labor Market. In Proceedings of the 6th IASME/WSEAS International Conference on Economy and Management Transformation. Montreux : WSEAS Press, 2011, s. 79-83. ISBN 978-1-61804-053-4.

[9]TUČEK, David, DLABAČ, Jaroslav. Lean Production Systems in Practice. In Proceedings of the 6th International Conference on Applied Mathematics, Simulation, Modelling. Rhodes : WSEAS Press (GR), 2012, s. 161-167. ISBN 978-1-61804-076-3.

[10]TUČEK, David, DLABAČ, Jaroslav. Industrial Engineering in Organizational Structure of Company. In Advances in Economics, Risk Management, Political and Law Science. Praha : WSEAS Press, 2012, s. 158-163. ISSN 2227-460X. ISBN 978-1-61804-123-4.

[11]TUČEK, David, HÁJKOVÁ, Michaela. Business Process Management in practice of Czech companies. In Advances in Finance and Accounting. Praha : WSEAS Press, 2012, s. 164-169. ISSN 2227-460X. ISBN 978-1-61804-124-1.

[12]TUČEK, David, DLABAČ, Jaroslav. How to build up a Lean Production Systems. International Journal of Systems applications, Engineering &Development, 2012, roč. 2012, č. 6, s. 242-250. ISSN 2074-1308.

[13]TUČEK, David, NOVÁK, Zdeněk. Process Management and Performance Measurement in energy area of Czech production plants. In Proceedings of the the 6th European Conference on Intellectual Capital 2014. Sonning Common : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014, s. 273-282. ISSN 2049-0933. ISBN 978-1-909507-20-3.

[14]TUČEK, David, HÁJKOVÁ, Michaela, TUČKOVÁ, Zuzana. Utilization Level Of Business Process Management In Czech Enterprises – Objectives And Factors. E+M. Ekonomie a Management, 2013, roč. 16, č. 2, s. 81-98. ISSN 1212-3609.

[15]TUČKOVÁ, Zuzana, TUČEK, David. Economic Evaluation of the Level of Knowledge Services in Selected OECD Countries. In Proceedings of the 14th European Conference on Knowledge Management. Kaunas : Academic Conference and Publishing International Limited, 2013, s. 732-740. ISSN 2048-8963. ISBN 978-1-909507-38-8.

[16]TUČEK, David, DLABAČ, Jaroslav. Competence Management in Industrial Engineering Departments in the Czech Republic. In Proceedings of the 14th European Conference on Knowledge Management. Kaunas : Academic Conference and Publishing International Limited, 2013, s. 722-731. ISBN 978-1-909507-38-8.

[17]HRABAL, Martin, TRČKA, Lukáš, TUČEK, David. Process Owner and his Competencies. In Znalosti pro tržní praxi 2014: Média a komunikace v 21. století. Olomouc : Societas Scientiarum Olomoucensis II, 2014, s. 415-428. ISBN 978-80-87533-07-9.

[18]TUČEK, David, HRABAL, Martin. The Role of Human Factor in Business Process Management Projects. In Proceedings of the the 6th European Conference on Intellectual Capital 2014. Sonning Common : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014, s. 264-272. ISSN 2049-0933. ISBN 978-1-909507-20-3.

[19]TUČEK, David, HRABAL, Martin, TRČKA, Lukáš. Procesní řízení v praxi podniků a vysokých škol. 1 Praha : Wolters Kluwer ČR, 2014. 272s. neuveden. ISBN 978-80-7478-674-7.

[20]TUČEK, David. The Main Reasons for Implementing BPM in Czech Companies. Journal of Competitiveness, 2015, roč. 7, č. 3, s. 126-142. ISSN 1804-171X.

[21]TUČEK, David, NOVÁK, Ivo. Process optimalisation with effective interconnection of production system models in Plant Simulation. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration, 2016, roč. XXIII, č. 36, s. 196-206. ISSN 1211-555X.

 

[22]TUČEK, David. New Strategy for Business Process Management – Quantitative Research in Czech Republic. International Advances in Economic Research, 2016, roč. 23, č. 1, s. 131-132. ISSN 1083-0898.

 

[23]TUČKOVÁ, Zuzana, TUČEK, David. Necessity of it and sw support for business process management. (2011) International Journal of Mathematics and Computers in Simulation, 5 (1), pp. 45-52., 2016,

 

[24] STASIAK-BETLEJEWSKA, Renata, TUČEK, David. CSR AS A FACTOR SHAPING THE QUALITY AND SAFETY IN THE CONSTRUCTION COMPANIES. In Proceedings of the 17th International Symposium on Quality “QUALITY MAKES A DIFFERENCE”. Zagreb : Hrvatsko društvo menadžera kvalitete, 2016, s. 371-380. ISBN 978-953-8067-03-7.

[1]TUČEK, David, TUČKOVÁ, Zuzana, JELÍNKOVÁ, Darina. Performance Measurement of Energy Processes in Czech Production Plants. FME Transaction, 2017, roč. 2017, č. 45, s. 670-677. ISSN 1451-2092.

 

[2]GAVUROVÁ, Beáta, TKÁČOVÁ, Andrea, TUČEK, David. Determinants of public fund´s savings formation via public procurement process. Administratie si Management Public, 2017, roč. 2017, č. 28, s. 25-44. ISSN 1583-9583.

 

[3]HRABAL, Martin, OPLETALOVÁ, Michaela, TUČEK, David. Business process management in czech higher education. Journal of Applied Engineering Science, 2017, roč. 15, č. 1, s. 35-44. ISSN 1451-4117.

 

[4]HRABAL, Martin, OPLETALOVÁ, Michaela, TUČEK, David. Teaching business process management: Improving the process of process modelling course. Journal of Applied Engineering Science, 2017, roč. 15, č. 2, s. 113-121. ISSN 1451-4117.

[5]CHROMJAKOVÁ, Felicita, TUČEK, David, BOBÁK, Roman. Projektování výrobních procesů pro průmysl 4.0. 1 Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. 105s. 1. ISBN 978-80-7454-680-8.

 

[6]HRABAL, Martin, TUČEK, David. What Does it Mean to Own a Process: Defining Process Owner’s Competencies. FME Transaction, 2018, roč. 46, č. 1, s. 138-150. ISSN 1451-2092.

 

[7]TUČEK, David, DOMBEKOVÁ, Barbora. Local Muscular Load Measurement with the Help of a Datalogger. Acta Polytechnica Hungarica, 2017, roč. 14, č. 8, s. 215-234. ISSN 1785-8860.

 

[8]ONDRA, Pavel, TUČEK, David, RAJNOHA, Rastislav. The Empirical Quality Management Practices Study of Industrial Companies in the Czech Republic. Polish Journal of Management Studies, 2018, roč. 17, č. 2, s. 180-196. ISSN 2081-7452.

 

[9]GAVUROVÁ, Beáta, TUČEK, David, TKÁČOVÁ, Andrea, DANKO, Jakub. Public procurement efficiency in agriculture and forestry in Slovakia. Administratie si Management Public, 2018, roč. 2018, č. 30, s. 24-36. ISSN 1583-9583.

 

[10]ROSI, Maja, TUČEK, David, POTOČAN, Vojtko, JURŠE, Milan. Market orientation of business schools: Development opportunity for the business model of university business schools in transition countries. E+M. Ekonomie a Management, 2018, roč. 21, č. 4, s. 175-195. ISSN 1212-3609.

 

[11]MOLNÁR, Vieroslav, FEDORKO, Gabriel, TUČEK, David, TUČKOVÁ, Zuzana. Proposal and verification of a methodology for the measurement of local muscular load via datalogger. Measurement, 2018, roč. 121, č. Neuveden, s. 73-82. ISSN 0263-2241.

 

[12]HAMPLOVÁ, Barbora, TUČEK, David. A new evaluation method of local muscular load at workplaces in Czech companies. Serbian Journal of Management, 2018, roč. 13, č. 1, s. 157-171. ISSN 1452-4864.

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít