UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Vědecko-výzkumná činnost

Studentská vědecká a odborná činnost

Na půdě Fakulty managementu a ekonomiky probíhá pravidelně soutěž o nejlepší studentskou vědeckou a odbornou práci, a to tradičně na konci letního semestru. Tato soutěž se za svých již 14 let existence stala oblíbeným setkáním studentů a pedagogů.

Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ) na FaME je rozvíjena s cílem umožnit studentům rozvíjet jejich tvůrčí činnost (vědeckou, výzkumnou a vývojovou) a připravovat je pro výzkumnou práci a náročné odborné činnosti. Cílem soutěže je prezentace a srovnání vědeckých výsledků práce našich studentů, ale také studentů spřátelených  fakult. V rámci soutěže zpracují studenti příspěvek pod vedením zkušeného školitele, který poté prezentují před odbornou komisí a svými kolegy. Cílem soutěže je také prohloubit spolupráci mezi studenty a pedagogy a také připravit studenty na doktorské studium. V minulých letech jsme pro soutěžící měli připraveno množství hodnotných cen, jak již hmotných, tak také finančních. Ti nejlepší dostali např. 3 denní stáž ve firmě NWT v Londýně či na Slovensku, kde měli možnost seznámit se s praktickým chodem reálné firmy a stínovat práci manažera. Partnerem akce je např. také vydavatelství Economia, která studentům poskytuje předplatné časopisu Ekonom. Vítězné a nejlépe hodnocené příspěvky se každoročně mají možnost zúčastnit mezinárodní soutěže ŠVOČ na Technické univerzitě ve Zvoleně, která má dlouholetou tradici. Nutno poznamenat, že na této akci téměř každoročně získávají naši studenti se svými příspěvky ty nejlepší umístění.

Možnost zúčastnit se máš i TY! Sleduj tento web a vyhlášení dalšího, tentokráte již 15. ročníku soutěže SVOČ pro rok 2019!

Výsledky soutěže SVOČ 2018 – 10.4.2018

1. místo 

Název příspěvku: Vztah studentů k podnikání na českých univerzitách

2. místo 

Název příspěvku: Analýza implementace konceptu Smart city v Moravskoslezském a Zlínském kraji

3. místo 

Název příspěvku:  Metodika přechodu z daňové evidence na účetnictví pro OSVČ

Dne 10. dubna 2018 se v rámci Studentské vědecké činnosti na FaME uskutečnilo fakultní kolo 11 soutěžních příspěvků. Soutěžící prezentovali své příspěvky, které byly opět na dobré úrovni, a proto  výběr těch nejlepších nebyl  pro členy odborné komise snadným úkolem, nicméně po dlouhé debatě komise mohla vyhlásit tři nejlepší příspěvky.

Doufáme, že v následujících letech se bude kvalita soutěže neustále zvyšovat, a že studenti se budou nejen o tuto soutěž, ale obecně o výzkumnou a odbornou činnost nad rámec běžné výuky, více zajímat. Byli bychom velmi rádi, kdybychom se opět v příštích letech přiblížili k 20 soutěžním příspěvkům.

Pro nejlepší příspěvky jsou vždy připraveny zajímavé finanční ceny v podobě mimořádných stipendií, či také věcných odměn. Ovšem je nutné zmínit, že finanční odměna formou mimořádného stipendia byla připravena pro všechny zúčastněné studenty. Pro všechny studenty byla také připravena odměna v podobě digitálního předplatného časopisu Ekonom, čímž děkujeme také vydavatelství eConomia.

Vítězové soutěže mají navíc možnost zúčastnit se v květnu Student Scientific International Conference (ŠVOČ) konané ve Zvolenu.

Dovolíme si citovat také jednu spontánní reakci účastníka letošního ročníku: „…Je to naprosto nedocenitelná zkušenost setkat se s tak významnými osobami v rámci FaME i s tolik zkušenějšími studenty. Určitě to nebyl ztracený čas, ale spíš čas, kdy jsme se dozvěděli o mnoha zajímavých tématech a rozšířili jsme si opět své ekonomické znalosti.“

Všem zúčastněným děkujeme a věříme, že v dobré práci vytrváte a potkáme se třeba v doktorském studijním programu!

Organizační tým SVOČ

 

Vyhlášení 14. ročníku soutěže SVOČ

Důležité termíny:

Přihlášení do soutěže ……………………do 2. 2. 2018

Odevzdání příspěvků ……………………do 12. 3. 2018

Konání fakultního kola SVOČ…………10. 4. 2018

 
Zavřít

Fakulty a součásti