UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Vědecko-výzkumná činnost

Studentská vědecká a odborná činnost

Studentská vědecká a odborná činnost 2019

Organizátoři SVOČ opět vyhlašují další tentokrát již 15. ročník soutěže, který se uskuteční v dubnu roku 2019. Cílem soutěže je prezentace vědeckých výsledků našich studentů. V rámci soutěže studenti pod vedením školitele zpracují příspěvek, který poté prezentují před odbornou komisí a svými kolegy. Cílem soutěže je mimo jiné také prohloubit spolupráci mezi studenty a pedagogy a také případně připravit studenty na doktorské studium. V minulých letech jsme pro soutěžící měli připraveno množství hodnotných cen, jak již hmotných, tak také finančních.  Ti nejlepší dostali např. 3 denní stáž ve firmě NWT v Londýně,  power banku, poukaz na ubytování v hotelu, roční předplatné časopisu Ekonom či knihy. Vítězové soutěže mají také každoročně možnost se zúčastnit podobné soutěže konané ve Zvolenu.  Termíny pro přihlášení, pravidla soutěže i další informace můžete najít na této stránce.

Kontakt na organizátory:

svocfame@gmail.com

Důležité termíny:

Přihlášení do soutěže ……………………do 8. 2. 2019

Odevzdání příspěvků ……………………do 15. 3. 2019

Konání fakultního kola SVOČ…………….16. 4. 2019

Přílohy:

Zavřít

Fakulty a součásti