Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav statistiky a kvantitativních metod

Studium

Ústav statistiky a kvantitativních metod garantuje výuku následujících předmětů:

Bakalářské studijní programy

 • Počítačové zpracování dat
 • Metody statistické analýzy
 • Statistika
 • Aplikovaná statistika
 • Základy kvantitativních metod

Navazující magisterské studijní programy

 • Kvantitativní metody v rozhodování
 • Manažerské rozhodování a řízení rizik
 • Ekonometrie
 • Seminář k diplomové práci: metodická pomoc ve smyslu doporučení vhodných statistických metod při zpracování diplomových prací studentů Fakulty managementu a ekonomiky

Doktorské studijní programy

 • Metodologie vědecké a výzkumné práce: metodická pomoc ve smyslu doporučení vhodných statistických metod při zpracování disertačních prací studentů FaME

Výuka předmětů v anglickém jazyce v bakalářských studijních programech

 • Basics of Computerized Data Processing: pouze pro Erasmus studenty
 • Basics of Quantitative Methods: pro Erasmus studenty i studenty FaME
 • Computerized Data Processing: pouze pro Erasmus studenty

Výuka předmětů v anglickém jazyce v navazujících magisterských studijních programech

 • Quantitative Methods for Managerial Decision-Making: Erasmus studenti + studenti FaME
 • Managerial Decision and Risk Management: Erasmus studenti + studenti FaME
 • Econometrics: Erasmus studenti + studenti FaME

Výuka předmětů v anglickém jazyce v doktorských studijních programech

 • Scientific and Research Work Methodology

Fakulty a součásti

Zavřít