Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav tělesné výchovy

Vysokoškolský sportovní klub

Sportovní činnost a reprezentace UTB ve Zlíně na ČAH a dlouhodobých soutěží. Jednotlivé oddíly zahrnují dobrovolnou aktivitu členů, která se stává nejen doplňkem povinné TV, ale působí velmi úspěšně i v oblasti výkonnostního sportu.

Od 1.1.2018 nabídka sportů v rámci VŠSK Univerzita Zlín, z.s.

Členský poplatek činí:

Studenti UTB ve Zlíně 700 Kč
Zaměstnanci UTB ve Zlíně 700 Kč
Absolventi a partneři ve vztahu k UTB ve Zlíně 1000 Kč

Průkazky VŠSK – fotografii a členský poplatek s sebou.
Konzultační hodiny viz. ÚTV FaME UTB ve Zlíně

Fakulty a součásti

Zavřít