Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav tělesné výchovy

Vysokoškolský sportovní klub

Sportovní činnost a reprezentace UTB ve Zlíně na ČAH a dlouhodobých soutěží. Jednotlivé oddíly zahrnují dobrovolnou aktivitu členů, která se stává nejen doplňkem povinné TV, ale působí velmi úspěšně i v oblasti výkonnostního sportu.

Posilovna je k dispozici pro studenty a zaměstnance UTB.

Všichni studenti, zaměstnanci i absolventi UTB mají k dispozici posilovnu na budově U5. Pro využívání špičkově vybavené posilovny postačí jen stát se členem Vysokoškolského sportovního klubu a uhradit členský poplatek na Ústavu tělesné výchovy (ÚTV) v konzultačních hodinách.

Studenti a zaměstnanci (členové VŠSK) se přihlašují na tréninky v posilovně přes elektronickou přihlášku (viz. odkaz níže), zatím jak bylo uvedeno v omezeném provozu (max. počet cvičících 6).

https://outlook.office365.com/owa/calendar/Posilovna@utb.cz/bookings/

Členský příspěvek 1500 Kč pro studenty a zaměstnance UTB ve Zlíně 

 

Členství zahrnuje využití těchto sportovišť:

  1. posilovna
  2. bazén – pondělí a čtvrtek 19 – 20h při vstupu doplatek 20 Kč po dobu semestrů

Průkazky VŠSK – fotografii a členský poplatek s sebou.
Konzultační hodiny viz. ÚTV FaME UTB ve Zlíně

Platební údaje:

Vysokoškolský sportovní klub UNIVERZITA Zlín, z.s.
Ul,Mostní 5139, 760 01 Zlín
Zastoupenou: Mgr.Zdeňkem Melichárkem,PhD.
IČO:13690311
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č.ú. 1400255349/0800

Fakulty a součásti

Zavřít