Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecko-výzkumná činnost

Interní grantová agentura

Studentská grantová soutěž je organizačně zajišťována Interní grantovou agenturou, které všichni zainteresovaní lidé neřeknou jinak než IGA.

IGA podporuje projekty specifického vysokoškolského výzkumu prováděné studenty doktorských studijních programů nebo magisterských studijních programů.

Navrhovatelem je většinou student doktorského programu v prezenční nebo kombinované formě studia. Členy řešitelského týmu jsou pak studenti doktorských i magisterských programů, nebo i akademičtí a výzkumní pracovníci. Každý projekt má tzv. garanta projektu akademického nebo výzkumného pracovníka, který zodpovídá za odbornou i finanční stránku.

Hlavní směrnicí ošetřující interní grantovou agenturu je Směrnice rektora č. 13/2015.

Fakulty a součásti

Zavřít