Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav podnikové ekonomiky

Věda a výzkum

Hlavní oblasti výzkumu

1. Entrepreneurship – Podnikání a podnikatelství

 • Podnikání malých a středních firem
 • Sociální podnikání
 • Řízení cestovního ruchu (Tourism Management)

2. Performance Management – řízení výkonnosti firem

 • Řízení a měření výkonnosti podniků a klastrů
 • Nástroje manažerského účetnictví v řízení výkonnosti
 • Digitální transformace a chování trhů
 • Řízení efektivnosti zdravotnických organizací

Aktuální projekty

TA ČR

 • TAČR doc. Tučková (01.03.2018 – 28.02.2022) – hl. řešitel doc. Ulrych (ZČU)

Inovace systémů řízení subjektů cestovního ruchu pomocí nástrojů procesního řízení 

Projekty FSR (UTB)

 • Podpora vědy a výzkumu v oblasti FORDu 5 a 6 (doc. Tučková) Koncept trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v podmínkách jednotlivých ekonomik
 • Rozvoj podnikatelského vzdělávání na UTB (doc. Novák) Zlínský BarCamp – Podnikání (nejen) pro mladé a kreativní

Ostatní projekty

 • RO/2020/005 – Dopady specifických faktorů systémů měření a výkonnosti na chování organizací se zaměřením na specifika hybridních organizací (2020-2021), Hlavní řešitel: prof. Popesko
 • RO/2019/02 – Udržitelnost podnikání (2019), Hlavní řešitel: Ing. Slinták
 • RO/2020/09 – Udržitelnost podnikatelských systémů (2020), Hlavní řešitel: Ing. Slinták
 • SVK/FaME/2020/002 – Studentská vědecká a odborná činnost SVOČ, Hlavní řešitel: doc. Novák
 • IGA/FaME/2019/001- Klíčové faktory determinující výkonnost MSP (2019) – Hlavní řešitel: Ing. Dvorský
 • RO/2020/04 – Podnikatelská rizika malých a středních podniků v kontextu úpadku podniku (2020-2021), Hlavní řešitel: prof. Belás

Ukončené projekty

1. Nástroje a metody manažerského účetnictví a controllingu

Výzkumné téma je zaměřeno na výzkumné aktivity týkající se využití, konstrukce a aplikace nových nástrojů a metod manažerského účetnictví a controllingu ve vztahu k zvyšování výkonnosti firem.

Složení výzkumného týmu:

 • doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
 • doc. Ing. Roman Zámečník, Ph.D.
 • Ing. Petr Novák, Ph.D.
 • Ing. Karel Slinták, Ph.D.

Řešené VaV projekty

 • GA ČR – Metodika tvorby procesních systémů řízení nákladů a jejich vliv na výkonnost průmyslových firem (2007-2009). Řešitel: doc. Popesko
 • GA ČR – Variabilita skupin nákladů a její promítnutí v kalkulačním systému ve výrobních firmách (2014 – dosud). Řešitel: dr. Novák
 • IGA – Metodické aspekty aplikace moderních kalkulačních metod (2014). Řešitel: doc. Popesko
 • IGA – Využití moderních metod rozpočetnictví založených na výkonnostních ukazatelích KPI (2014 – dosud). Řešitel: Ing. Šocová, Ing. Dokulil

2. Znalostní aktivity a služby

Hlavním cílem výzkumného tématu bude např. prokázání připravenosti české ekonomiky na větší podíl znalostně intensivních aktivit v rámci všech ekonomických aktivit, či porovnání metodiky pro rozdělení znalostních aktivit např. ve státech V4.

Složení výzkumného týmu:

 • doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.
 • Ing. Šárka Papadaki, Ph.D.
 • doc. Ing. David Tuček, Ph.D.
 • Ing. Martin Mikeska, Ph.D.
 • doc. Ing. Petr Klímek, Ph.D.

Řešené VaV projekty

 • GA ČR – Znalostní služby – jejich význam a charakteristika (2009-2012). Řešitel: doc. Tučková

3. Ekonomické řízení zdravotnických organizací

V rámci oblasti je řešena zejména problematika využití manažersko-ekonomických metod ve zdravotnických organizacích.

Složení výzkumného týmu:

 • doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
 • doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.
 • Ing. Šárka Papadaki, Ph.D.

Řešené VaV projekty

 • Ministerstvo zdravotnictví ČR – Aplikace moderních kalkulačních metod pro účely optimalizace nákladů ve zdravotnictví (2011-2013). Řešitel: doc. Popesko
 • IGA – Projekt analýzy ekonomicko-manažerských metod a nástrojů využívaných v nemocnicích ČR (2012). Řešitel: dr. Papadaki

 

Seznam významných článků publikových členy ústavu

Rok 2015

 • BELÁS, Jaroslav, BILAN, Yuriy V., DEMJAN, Valér, SIPKO, Juraj. Entrepreneurship in sme segment: Case study from the Czech Republic and Slovakia. Amfiteatru Economic, 2015, roč. 17, č. 38, s. 308-326. ISSN 1582-9146.
 • HUDÁKOVÁ, Maria, BUGANOVÁ, Katarína, DVORSKÝ, Ján, BELÁS, Jaroslav, DANA, Leo-Paul. Analysis of the risks of small and medium-sized enterprises in the Zilina region. Komunikacie, 2015, roč. 17, č. 1, s. 34-39. ISSN 1335-4205.
 • BELÁS, Jaroslav, DEMJAN, Valér, HABÁNIK, Jozef, HUDÁKOVÁ, Mária, SIPKO, Juraj. THE BUSINESS ENVIRONMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN SELECTED REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA. E+M. Ekonomie a Management, 2015, roč. 18, č. 1, s. 95-110. ISSN 1212-3609.
 • BELÁS, Jaroslav, CHOCHOĽÁKOVÁ, Anna, GABČOVÁ, Lenka. SATISFACTION AND LOYALTY OF BANKING CUSTOMERS: A GENDER APPROACH. Economics and Sociology, 2015, roč. 8, č. 1, s. 176-188. ISSN 2071-789X.
 • KOZUBÍKOVÁ, Ludmila, BELÁS, Jaroslav, BILAN, Yuriy, BARTOŠ, Přemysl. PERSONAL CHARACTERISTICS OF ENTREPRENEURS IN THE CONTEXT OF PERCEPTION AND MANAGEMENT OF BUSINESS RISK IN THE SME SEGMENT. Economics and Sociology, 2015, roč. 8, č. 1, s. 41-54. ISSN 2071-789X.
 • BELÁS, Jaroslav, SIPKO, Juraj, BILAN, Yuriy. Regional Aspects of Business Environment Creation in the SME Segment in Slovakia. Mediterranean Journal of Social Sciences, 2015, roč. 6, č. 3, s. 637-645. ISSN 2039-9340.
 • BELÁS, Jaroslav, BILAN, Yuriy, KLJUČNIKOV, Aleksandr, VINCÚROVÁ, Zuzana, MACHÁČEK, Jiří. Actual problems of business risk in SME segment. Case study from Slovakia. International Journal of Entrepreneurial Knowledge, 2015, roč. III, č. 3, s. 46-56. ISSN 2336-2960.
 • POPESKO, Boris, NOVÁK, Petr, PAPADAKI, Šárka. MEASURING DIAGNOSIS AND PATIENT PROFITABILITY IN HEALTHCARE: ECONOMICS VS ETHICS. Economics and Sociology, 2015, roč. 8, č. 1, s. 234-245. ISSN 2071-789X.
 • POPESKO, Boris, ŠOCOVÁ, Vendula. Changes in Budgeting and Planning practices: comparative study of Czech and North American Companies. In Recent Advances in Environmental and Earth Sciences and Economics. Proceedings in the 2015 International Conference on Energy, Environment, Developmnet and Economics (EEDE 2015). Zakynthos Island, Greece : Inase, 2015, s. 32-34. ISBN 978-1-61804-324-5.
 • BELÁS, Jaroslav, DOLEŽAL, Jiří, HLAWICZKA, Roman. Innovations in the loan process for SME segment. The findings and experience from the Czech and Slovak banking sectors. In Proceedings of the 2015 International Conference on Energy, Environment, Development and Economics Recent Advances in Environmental and Earth Sciences and Economics (EEDE 2015). Zakynthos Island, Greece : Inase, 2015, s. 60-67. ISBN 978-1-61804-324-5.

Publikační činnost 2014

Fakulty a součásti

Zavřít