Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecká rada

Vědecká rada je jedním z orgánů fakulty, jejím úkolem je projednávání dlouhodobého záměru fakulty, schvalování studijních programů a v neposlední řadě i habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. Skládá  se z akademických pracovníků fakulty a externích členů mimo fakultu, jejím předsedou je děkan fakulty.

 

Fakulty a součásti

Zavřít