Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Navazující magisterské studium

Aktuální nabídka magisterských studijních programů

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MAGISTERSKÉHO STUDIA 2020/2021

Přihláška spuštěna od 1. 6. do 15. 7. 2020 na odkaze: eprihlaska.utb.cz.

V případě, že bude naplněna kapacita některého oboru, může děkan FaME zrušit pro tento obor druhé kolo přijímacího řízení. Případné informace o tom budou zveřejněny ve veřejné části internetových stránek FaME.

Na základě vývoje zdravotní a bezpečnostní situace COVID-19 v ČR byla zrušena přijímací zkouška do všech navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/2021 a byla nahrazena prokázáním dosaženého bakalářského vysokoškolského vzdělání (viz SD 09/2019 – dodatek 2).

JAK SE PŘIHLÁSÍM?

1. POŘIĎTE SI E-PŘIHLÁŠKU V DANÉM TERMÍNU: do 15. 7. 2020
Stačí následovat postup na odkaze: eprihlaska.utb.cz.

Přihlásíte se. Vyberete si, co chcete studovat a zadáte všechny osobní údaje. Na odkaze „Přehled“ si nejdřív zkontrolujte, že jste všechno zadali tak, jak si přejete a informace k platbě administrativního poplatku. Zaregistrováním e-přihlášky se vygeneruje jedinečné oborové číslo, které se při platbě administrativního poplatku udává jako specifický symbol. Po registraci přihlášky je ještě možné dělat případné opravy, takže žádný stres, kruh se uzavře až zaplacením a přijetím poplatku.

Nahoru

KOLIK TO STOJÍ?

Poplatek za přijímací řízení ve výši 610,- Kč je třeba poukázat na bankovní účet:

 • Komerční banka Zlín, číslo účtu 000027-1925270277/0100
 • variabilní symbol: 5903602990
 • specifický symbol: vygenerované oborové číslo z e-přihlášky
 • IBAN (pro platbu ze zahraničí): CZ75 0100 0000 2719 2527 0277, SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
 • tento poplatek se v žádném případě nevrací.

Uchazeč si musí v režimu pořizování e-přihlášky sledovat potvrzení platby administrativního poplatku. Do 10 dnů po jeho uhrazení by měla být přihláška v systému vedena jako „přijatá“. Takto označenou přihlášku již nelze měnit ani rušit; toto označení znamená, že přihláška splňuje všechny požadované náležitosti. Pokud se potvrzení o přijetí platby v e-přihlášce do 10 dnů od provedení platby neobjeví, kontaktujte nás na emailu studium@fame.utb.cz.

Nahoru

KDY A JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK?


O přijetí uchazečů rozhoduje děkan fakulty. Uchazeči, kteří vyhověli podmínkám přijímacího řízení, obdrží e-mailem, který uvedli v přihlášce, informaci o tom, že jsou navrženi k přijetí a zároveň budou pozváni k zápisu. Tam také přinesou úředně ověřenou kopii diplomu.
Uchazeči, kteří nevyhoví podmínkám přijímacího řízení, obdrží dopis do vlastních rukou s informací o nepřijetí ke studiu. Mají pak 30denní lhůtu na odvolání.

Nahoru

KDY SE MOHU ZAPSAT KE STUDIU?

Termíny zápisů obdrží uchazeči společně s návrhem na přijetí na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Na základě ověřené plné moci může být proveden zápis do studia i třetí osobou.

NĚCO NENÍ JASNÉ?

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adrese studium@fame.utb.cz nebo telefonicky na 576 032 352.

SMĚRNICE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

 • SD 09/2019
  Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/21
  • SD 09/2019 – dodatek 1
   Dodatek k podmínkám pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/21

   • SD 09/2019 – úplné znění dodatek 1
    Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/21
   • SD 09/2019 – dodatek 2
    Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/21
   • SD 09/2019 – úplné znění dodatek 2
    Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/21
 • SD 04/2020
  Dodatek k podmínkám pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/21

Nahoru

Fakulty a součásti

Zavřít