Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Magisterské studium

FaME přijímá pro akademický rok 2024/2025 do 1. ročníků MSP Management a marketing, Ekonomika podniku a podnikání a Finance do prezenční a kombinované formy studia nejvýše 310 studentů.

FaME přijímá pro akademický rok 2024/2025 do 1. ročníků MSP Průmyslové inženýrství a Management ve zdravotnictví do prezenční a kombinované formy studia nejvýše 130 studentů.

FaME přijímá pro akademický rok 2024/2025 do 1. ročníků MSP Management udržitelného rozvoje do prezenční a kombinované formy studia nejvýše 30 studentů.

1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MAGISTERSKÉHO STUDIA 2024/2025

Přihláška spuštěna od 3. 1. do 30. 4. 2024 na odkaze: eprihlaska.utb.cz

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MAGISTERSKÉHO STUDIA 2024/2025

Přihláška spuštěna od 3. 6. do 12. 7. 2024 na odkaze: eprihlaska.utb.cz.

JAK SE PŘIHLÁSÍM?

1. POŘIĎTE SI E-PŘIHLÁŠKU V DANÉM TERMÍNU: od 3. 1. do 30. 4. 2024
Stačí následovat postup na odkaze: eprihlaska.utb.cz.

Přihlásíte se. Vyberete si, co chcete studovat a zadáte všechny osobní údaje. Na odkaze „Můj profil a Podané přihlášky“ si nejdřív zkontrolujte, že jste všechno zadali tak, jak si přejete a informace k platbě administrativního poplatku. Zaregistrováním e-přihlášky se vygeneruje jedinečné oborové číslo, které se při platbě administrativního poplatku udává jako specifický symbol. Po registraci přihlášky je ještě možné dělat případné opravy, takže žádný stres, kruh se uzavře až zaplacením a přijetím poplatku.

Nahoru

KOLIK TO STOJÍ?

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 460,- Kč je třeba poukázat na bankovní účet:

  • Komerční banka Zlín, číslo účtu 000027-1925270277/0100
  • variabilní symbol: 5903602990
  • specifický symbol: vygenerované oborové číslo z e-přihlášky
  • IBAN (pro platbu ze zahraničí): CZ75 0100 0000 2719 2527 0277, SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
  • tento poplatek se v žádném případě nevrací.

Uchazeč si musí v režimu pořizování e-přihlášky sledovat potvrzení platby administrativního poplatku. Do 10 dnů po jeho uhrazení by měla být přihláška v systému vedena jako „PŘIHLÁŠKA ZPRACOVANÁ“. Takto označenou přihlášku již nelze měnit ani rušit; toto označení znamená, že přihláška splňuje všechny požadované náležitosti. Pokud se potvrzení o přijetí platby v e-přihlášce do 10 dnů od provedení platby neobjeví, kontaktujte nás na emailu studium@fame.utb.cz.

Nahoru

KDY A JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK?


O přijetí uchazečů rozhoduje děkan fakulty. Uchazeči, kteří vyhověli podmínkám přijímacího řízení, obdrží e-mailem, který uvedli v přihlášce, informaci o tom, že jsou navrženi k přijetí a zároveň budou pozváni k zápisu. Tam také přinesou úředně ověřenou kopii diplomu.
Uchazeči, kteří nevyhoví podmínkám přijímacího řízení, obdrží dopis na adresu trvalého bydliště do vlastních rukou s informací o nepřijetí ke studiu. Mají pak 30denní lhůtu na odvolání.

Nahoru

KDY SE MOHU ZAPSAT KE STUDIU?

Termíny zápisů obdrží uchazeči společně s návrhem na přijetí na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Na základě ověřené plné moci může být proveden zápis do studia i třetí osobou.

UCHAZEČI SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Uchazečům se specifickými potřebami nabízíme možnost konzultovat vhodnost zvoleného studijního programu v Centru pro studenty se specifickými potřebami ještě před podáním přihlášky. Přístupnost konkrétního programu (s ohledem na typ postižení uchazeče) lze nalézt v dokumentu níže:

Magisterské programy FAME – Přístupnost studijních programů pro studenty se specifickými potřebami

NĚCO NENÍ JASNÉ?

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adrese studium@fame.utb.cz nebo telefonicky na 576 032 352.

SMĚRNICE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

  • SD 06/2023
    Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných magisterských studijních programů pro akademický rok 2024/25

Nahoru

Fakulty a součásti

Zavřít