Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů

O ústavu

Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů je moderní ústav, který se drží svého motta: „Budujme chytré lidi schopné budovat chytré systémy.“ Již Tomáš Baťa totiž ve své době hlásal, že nebuduje závod, ale buduje člověka schopného vybudovat závod. Po vzoru Tomáše Bati jsou i pro nás lidé na prvním místě. Chytrý člověk mění, zdokonaluje a posouvá věci vpřed. V rámci našich studijních programů kombinujeme technologickou a manažerskou stránku procesních a průmyslových řešení pro nastavování, zlepšování a inovace výrobních a administrativních procesů.

Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů je garantem všech tří stupňů vysokoškolského vzdělání v oboru Průmyslové inženýrství. V rámci bakalářského studijního programu Průmyslové inženýrství připravujeme odborníky znalé klíčových metod pro plánování a řízení výroby, zlepšování procesů, projektové řízení, řízení kvality, práci s lidmi a souvisejících ekonomických aspektů.

Navazující magisterský studijní program Průmyslové inženýrství otevírá studentům nové obzory v oblasti modelování a simulace výrobních procesů, pokročilých digitálních výrobních technologií, řízení kvality, týmové práce, inovací a zejména v posledních letech i v konceptu INDUSTRY 4.0. Oba studijní obory přinášejí každým rokem průmyslovým firmám kreativní a inovativně zdatné studenty, kteří již v průběhu studia poskytují své znalosti a sbírají praktické zkušenosti přímo na projektech v průmyslových firmách po celé České republice.

Od roku 2019 se mohou studenti nově hlásit také do doktorského studijního programu Průmyslové inženýrství, kde rozvinou své znalosti v oboru dále směrem k vědecko-výzkumné činnosti. Budou mít tak možnost intenzivnější spolupráce s členy ústavu zejména na řešení vědecko-výzkumných projektů národního i mezinárodního významu, účastnit se odborných a vědeckých konferencí, potkávat významné odborníky v oboru a tím rozšířit svou znalostní základnu.

Fakulty a součásti

Zavřít