UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Témata disertačních prací

Studijní program: P 6202 Hospodářská politika a správa

Studijní obor: 6202V010 Finance 

Standardní doba studia: 4 roky
Forma studia: prezenční i kombinovaná

Hospodářská politika a správa  – Vypsaná témata na AR 2019/2020

Studijní program: P 6208 Ekonomika a management 

Studijní obor:6208V038 Management a ekonomika

Standardní doba studia: 4 roky
Forma studia: prezenční i kombinovaná
Ekonomika a management – Vypsaná témata na AR 2019/2020

Zavřít

Fakulty a součásti