Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kontakty

Kontakty

Ředitel ústavu

doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.

ředitel ústavu TEL:+420 576 032 512 Mobil:+420 737 276 570 E-mail: pnovak@utb.cz Kancelář:U2/540

Tajemník ústavu

Ing. Bc. Šárka Papadaki, Ph.D.

odborný asistent TEL:+420 576 032 505 Mobil:+420 734 640 343 E-mail: papadaki@utb.cz Kancelář:U2/532

Sekretariát

Sekretariát Ústavu podnikové ekonomiky TEL:+420 576 032 584 E-mail: upe@fame.utb.cz Kancelář:U2/539

Profesoři

prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.

proděkan pro vědu a výzkum TEL:ERR:2504 Mobil:+420 734 281 598 E-mail: popesko@utb.cz Kancelář:U2/208

Docenti

doc. Ing. Roman Zámečník, PhD.

Docent TEL:+420 576 032 528 E-mail: zamecnik@utb.cz Kancelář:U2/530

doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.

TEL:+420 576 032 081 Mobil:+420 604 291 866 E-mail: tuckova@utb.cz Kancelář:H1/1.15

Odborní asistenti

Ing. Zuzana Vaculčíková, Ph.D.

odborný asistent TEL:+420 576 033 044 E-mail: vaculcikova@utb.cz Kancelář:U2/533

Ing. Ludmila Kozubíková, Ph.D.

odborný asistent TEL:+420 576 032 528 E-mail: kozubikova@utb.cz Kancelář:U2/530

Ing. Karel Slinták, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 032 503 E-mail: slintak@utb.cz Kancelář:U2/531

Mohsin Javed, Ph.D.

Scientific Researcher E-mail: javed@utb.cz Kancelář:U2/528

Ing. Lukáš Zlámal

student doktorského studijního programu E-mail: zlamal@utb.cz Kancelář:U2/533

doc. Ing. Veronika Večeřová, Ph.D.

TEL:+420 576 032 503 E-mail: vvecerova@utb.cz Kancelář:U2/531

Externí vědecko-výzkumní pracovníciIng. Zdeněk Urbanovský

E-mail: urbanovsky@utb.czIng. Zuzana Virglerová, Ph.D.

manažer projektů TEL:+420 576 032 418 E-mail: virglerova@utb.cz Kancelář:U2/428B


Ing. Viera Pechancová, Ph.D.

TEL:+420 576 038 044 Mobil:+420 603 860 819 E-mail: pechancova@utb.cz Kancelář:U17/A507, U11/204 - tel:
Prof. Shahzad N. Uddin


Alex Ntsiful, Ph.D.

E-mail: ntsiful@utb.cz Kancelář:U2/510A

Mohsin Javed, Ph.D.

Scientific Researcher E-mail: javed@utb.cz Kancelář:U2/528

Sandeep Kumar Dey, Ph.D.

E-mail: dey@utb.cz Kancelář:U2/537

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Zavřít
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně