Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kontakty

Kontakty

Ředitel ústavu

doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.

ředitel ústavu TEL:+420 576 032 512 Mobil:+420 737 276 570 E-mail: pnovak@utb.cz Kancelář:U2/540

Tajemník ústavu

Ing. Bc. Šárka Papadaki, Ph.D.

odborný asistent TEL:+420 576 032 505 Mobil:+420 734 640 343 E-mail: papadaki@utb.cz Kancelář:U2/532

Sekretariát

Sekretariát Ústavu podnikové ekonomiky TEL:+420 576 032 584 E-mail: upe@fame.utb.cz Kancelář:U2/539

Profesoři

prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.

ředitel caev TEL:+420 576 032 418 E-mail: belas@utb.cz Kancelář:U2/428B

prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.

proděkan pro tvůrčí činnosti a spolupráci s praxí TEL:+420 576 032 504 Mobil:+420 734 281 598 E-mail: popesko@utb.cz Kancelář:U2/233

Docenti

doc. Ing. Roman Zámečník, PhD.

Docent TEL:+420 576 032 528 E-mail: zamecnik@utb.cz Kancelář:U2/530

doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.

TEL:+420 576 032 081 Mobil:+420 604 291 866 E-mail: tuckova@utb.cz Kancelář:H1/1.15

Odborní asistenti

Ing. Ján Dvorský, PhD.

Odborný asistent TEL:+420 576 032 503 E-mail: j1dvorsky@utb.cz Kancelář:U2/531

Ing. Zuzana Vaculčíková, Ph.D.

odborný asistent TEL:+420 576 033 044 E-mail: vaculcikova@utb.cz Kancelář:U2/533

Ing. Michal Kolář, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 033 044 E-mail: kolar@utb.cz Kancelář:U2/533

Ing. Ludmila Kozubíková, Ph.D.

odborný asistent TEL:+420 576 032 528 E-mail: kozubikova@utb.cz Kancelář:U2/530

Ing. Karel Slinták, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 032 503 E-mail: slintak@utb.cz Kancelář:U2/531

Mohsin Javed, Ph.D.

TEL:+420 576 032 810 E-mail: javed@utb.cz Kancelář:U2/528

Externí vědecko-výzkumní pracovníci

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Zavřít
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně