Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Mezinárodní vztahy

Mezinárodní projekty

Jednou z cest rozvoje internationalizace na UTB, resp. Fakultě managementu a ekonomiky, je zapojení do mezinárodních projektů (vzdělávacích / vědeckovýzkumných).
Mezinárodní vzdělávací projekty zvyšují prestiž univerzity v zahraničí a rozvíjí vzájemné vztahy mezi institucemi v různých oblastech – např. mobility studentů/akademických pracovníků, příprava a realizace společných studijních programů, výměna znalostí a zkušeností mezi partnery, společné konference, podpora kvality, vliv na umístění instituce v celosvětových žebříčcích apod.

ZAPOJENÍ FaME V MEZINÁRODNÍCH VĚDECKÝCH PROJEKTECH (probíhající projekty)

Horizon2020: projekt SHAPE ENERGY

Horizon2020

Jedná se o dvouletý mezinárodní výzkumný projekt Horizon 2020, který se zabývá vlivem společenských a humanitních věd na oblast energetiky, konkrétně na přechod energetického systému na spolehlivý, udržitelný a konkurenceschopný systém snižující závislost na fosilních palivech. Partnery projektu jsou renomované zahraniční akademické a výzkumné instituce. Jedním z členů konsorcia je také Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Více o projektu a jeho aktivitách naleznete na: www.shapeenergy.eu

ZAPOJENÍ FaME V MEZINÁRODNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROJEKTECH (probíhající projekty)

2016 – 2018 Entrepreneurship Education for University Students

Řešitel za FaME: Ing. Šárka Papadaki, Ph.D.

Tempus

Jak se zapojit?

Potřebujete další informace, hledáte partnery nebo připravujete novou spolupráci se zahraničím?
Kontakujte nás.

Fakulty a součásti

Zavřít