UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Mezinárodní vztahy

Mezinárodní projekty

Jednou z cest rozvoje internationalizace na UTB, resp. Fakultě managementu a ekonomiky, je zapojení do mezinárodních projektů (vzdělávacích / vědeckovýzkumných).
Mezinárodní vzdělávací projekty zvyšují prestiž univerzity v zahraničí a rozvíjí vzájemné vztahy mezi institucemi v různých oblastech – např. mobility studentů/akademických pracovníků, příprava a realizace společných studijních programů, výměna znalostí a zkušeností mezi partnery, společné konference, podpora kvality, vliv na umístění instituce v celosvětových žebříčcích apod.

ZAPOJENÍ FaME V MEZINÁRODNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROJEKTECH (probíhající projekty)

2016 – 2018 Entrepreneurship Education for University Students
Řešitel za FaME: Ing. Šárka Papadaki, Ph.D.

Tempus

Jak se zapojit?

AKTION
CEEPUS
eTWINNING
ERASMUS MUNDUS
ERASMUS MULTILATERAL PROJECTS
ERASMUS INTENSIVE PROGRAMMES
GRUNDTVIG
JEAN MONNET
LEONARDO DA VINCI
MŠMT, projekty dvoustranné spolupráce
Norské fondy a fondy EHP
SCIEX-NMSch Švýcarsko
TEMPUS

VISEGRAD FUND
Další možnosti spolupráce

Potřebujete další informace, hledáte partnery nebo připravujete novou spolupráci se zahraničím?
Kontakujte nás.

Zavřít

Fakulty a součásti