Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Projekt podaný v rámci Technologické agentury ČR v programu ZÉTA

Pracovníci CAEV podali projekt s názvem „Model hodnocení efektivity podpory inovační infrastruktury a MSP v ČR z veřejných zdrojů“. Projekt podala hlavní řešitelka Ing. Zuzana Virglerová, Ph.D. a byl zpracován ve spolupráci s Vysokou školou finanční a správní, a.s. a Vysokou školou podnikání a práva, a.s. Hlavní výstupy projektu deklarovalo využívat Ministerstvo průmyslu a obchodu, které vystupuje v roli aplikačního garanta a zároveň certifikační autority pro národní metodiku, která je hlavním výstupem projektu.

Fakulty a součásti

Zavřít