Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Spolupráce

Firemní spolupráce

Fakulta managementu a ekonomiky intenzivně spolupracuje s podniky i s organizacemi veřejné správy.

Spolupráce se odehrává v několika rovinách:

A/ Podnikové vzdělávání – poskytujeme kurzy „šité na míru“ jednotlivým podnikům v oblasti managementu, marketingu, podnikové ekonomiky, financí a účetnictví, průmyslového inženýrství, veřejné správy a regionálního rozvoje, využití statistických metod.

Nabídka programů/kurzů v rámci celoživotního vzdělávání na Fakultě managementu a ekonomiky v akademickém roce 2019/2020

B/ Poradenská a výzkumná činnost – spolupracujeme s řadou podniků v oblasti poradenské a výzkumné. Jsme schopni poskytnout řadu služeb šitých na míru konkrétnímu klientovi a realizovat řadu projektů aplikace pokročilých metod a nástrojů.

Nabídku poskytovaných služeb naleznete v sekci Nabídka projektů pro podnikovou a veřejnou sféru v rámci doplňkové činnosti fakulty.

(příklady úspěšné spolupráce lze najít v sekci Příklady realizované spolupráce).

C/ Organizace konferencí a kulatých stolů pro zástupce praxe (např. konference Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi)

D/Organizace Baťovy manažerské školy

E/ Realizace bakalářských, diplomových a disertačních prací, jejichž výsledky mohou být aplikovány do praxe. Pro účely zadání tématu BP/DP či nabídku stáží či pracovních příležitostí pro studenty lze využít portálu kariera.utb.cz

 

Fakulty a součásti

Zavřít