Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů

Mezinárodní vztahy

Ústav průmyslového inženýrství spolupracuje s řadou vysokoškolských, vědecko-výzkumných pracovišť a průmyslových firem v zahraničí. Cílem spolupráce je rozvíjení metod a nástrojů orientovaných na zvyšování výkonnosti, produktivity a efektivnosti podnikových procesů, implementace nových konceptů v oblasti štíhlé výroby, administrativy, zdravotnictví.

Velice dobrou úroveň má zejména výměna pedagogických a výzkumných pracovníků, každoročně vzrůstajíci tendenci vykazuje výměna studentů a doktorandů v rámci programu ERASMUS, GRUNDTVIG, LEONARDO a jiné.

Fakulty a součásti

Zavřít