Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kontakty

Kontakty

Sekretariát

Sekretariát Ústavu financí a účetnictví

TEL:+420 576 032 402 E-mail: ufu@fame.utb.cz Kancelář:U2/402

Vědecko-výzkumní pracovníci


Ing. Zuzana Virglerová, Ph.D.

manažer projektů TEL:+420 576 032 418 E-mail: virglerova@utb.cz Kancelář:U2/428B

prof. Ing. Beáta Gavurová, Ph.D. MBA

TEL:+420 576 032 418 E-mail: gavurova@utb.cz Kancelář:U2/428B

Projektový manažer

Projektový manažer

TEL:+420 576 032 680 Mobil:+420 734 683 311 E-mail: projekty-caev@fame.utb.cz Kancelář:U2/202A

Referent pro spolupráci s praxí

Referentka pro spolupráci s praxí

TEL:+420 576 032 807 E-mail: caev@fame.utb.cz Kancelář:U2/534A

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Zavřít
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně