Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva

O ústavu

Zdravíme vás a představujeme náš ústav, který vám předá zkušenosti a dovednosti z takových oborů, jako jsou regionální vědy, veřejná správa, správní právo a regionální ekonomika. Tedy rádi vás pozveme k poznání našich témat, mezi něž patří reformy veřejných politik, především kulturní, sociální a regionální ve spojení s legislativními otázkami a trendy ve veřejné správě. V rámci práce našeho ústavu se rovněž zaměřujeme na prostorové analýzy s využitím geografických informačních systémů, které nám značně ulehčují prezentaci našich výsledků pro pracovníky veřejné správy i politiky samotné. V neposlední řadě nesmíme opomenout i analýzu a hodnocení dopadů evropské integrace na rozvoj našich regionů.

Spolupráce s praxí je pro nás samozřejmostí, kdy především sdílíme zkušenosti a podílíme se na zakázkách pro Statutární město Zlín, Zlínský kraj a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Postupně rozšiřujeme náš tým o profesionály z praxe, kteří jsou připraveni předat vám své osobní zkušenosti s řízením projektů a činností orgánů obcí, krajů, mikroregionů a v oblasti přeshraniční spolupráce i euroregionů.

Fakulty a součásti

Zavřít