Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Mezinárodní vztahy

Partnerské instituce

Jedním ze znaků aktivní mezinárodní spolupráce je rostoucí počet uzavřených smluv mezi UTB (resp. FaME) a zahraničními partnery.

V současné době má fakulta podepsáno téměř 120 Erasmus+ bilaterálních smluv.

Ostatní smlouvy (mimo program Erasmus) jsou uzavřeny většinou na univerzitní úrovni. Seznam těchto partnerských institucí z celého světa včetně odkazu na jejich webové stránky naleznete zde: Partnerské instituce.

Fakulty a součásti

Zavřít