Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Mezinárodní vztahy

Vše, co se týká studijních a pracovních možností v zahraničí nejen pro studenty, ale i pro zaměstnance  zajišťuje Mezinárodní oddělení. A nejen to.

Je naší prioritou zvyšování počtu studentů a pedagogů vyjíždějících na studijní pobyty a stáže do zahraničí v rámci různých mezinárodních programů (např. Erasmus+, Freemovers atd.) a konferencí. Uvědomujeme si důležitost zkušeností studentů získaných v zahraničí pro jejich budoucí uplatnitelnost jak na českém, tak mezinárodním trhu práce. Taktéž podporujeme meziuniverzitní spolupráci našich pedagogů s vysokými školami v zahraničí, čímž naplňujeme naší strategii a roli konkurenceschopné, dynamické a inovativní ekonomické fakulty v mezinárodním prostředí.

Ukázkou efektivní a moderní spolupráce FaME se zahraničními univerzitami jsou realizované programy typu double degree, např. s University of Huddersfield ve Velké Británii, kdy v rámci standardní délky studia získají naši studenti dva diplomy. Mezinárodní prestiž Fakulty managementu a ekonomiky zvyšuje i zapojení do významných zahraničních projektů (Tempus, Erasmus Mundus, Erasmus+, CEEPUS, apod.) na podporu spolupráce evropských a mimoevropských vysokých škol a vědeckých institucí. Výjimečnost postavení FaME v rámci českého prostředí potvrzuje i fakt, že patříme mezi trojici ekonomických fakult, které mohou přijímat do svých studijních programů v anglickém jazyce vládní stipendisty.

 

Fakulty a součásti

Zavřít