Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Věda a výzkum

Ph.D. studium

Cílem studia v doktorském studijním programu je především vědecká příprava studenta, podpořena jeho odbornou průpravou v relativně široce zaměřené oblasti managementu a ekonomiky. Studenti si rozšíří teoretické a metodické znalosti obecné ekonomie a získají další odborné znalosti pro řešení tvůrčích problémů v oblastech specializovaných disciplín managementu, řízení lidských zdrojů, ekonomiky výrobních, obchodních, finančních i neziskových organizací a veřejného sektoru, racionalizace výrobních a technologických procesů, podle svého odborného zaměření. Charakteru doktorského studijního programu odpovídají specifické disciplíny zaměřené na získání dovedností v metodách vědecko-výzkumné práce, včetně matematicko-statistických metod a v práci s informačními zdroji pro vědu a výzkum. V průběhu studia je kladen důraz i na zkvalitnění úrovně anglického jazyka a schopnost psát vědecké články a prezentovat výsledky výzkumu v anglickém jazyce.

Studium podporuje tvůrčí a badatelsky orientované kompetence absolventů směřující k uplatnění zejména v oblasti vysokého školství a vědecko-výzkumných ústavů i v oblasti poradenství. Další možností uplatnění absolventů jsou vedoucí řídící a vysoce specializované funkce v institucích výrobních, obchodních, finančních, neziskových i v oblasti veřejného sektoru. Absolvent je schopen aplikovat zásady vědecko-výzkumné práce,  včetně matematických a statistických metod a využít cizí jazyk i další odborné znalosti pro řešení tvůrčích problémů v oblastech ekonomiky a řízení organizací.

 

Fakulty a součásti

Zavřít