Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Fakultní časopis Journal of Competitiveness indexován v SSCI

Fakultní časopis Journal of Competitiveness dosáhl významného milníku. Společností Clarivate Analytics byla potvrzena jeho kvalita a místo mezi vědeckými časopisy mezinárodního formátu.
JOC byl povýšen z dosavadního Emerging Sources Citation Index do citačního indexu společenských věd – Social Sciences Citation Index® a také zařazen do Journal Citation Reports/Social Sciences Edition a Current Contents®/Social and Behavioral Sciences. Časopis byl indexován od prvního čísla roku 2017. Aktuální výše impakt faktoru bude v nejbližší době vypočtena.

Fakulty a součásti

Zavřít