Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav statistiky a kvantitativních metod

O ústavu

Ústav statistiky a kvantitativních metod je tady pro všechny, pro které slovo matematika není šířením poplašných zpráv. Pro všechny, kteří se chtějí zdokonalit v logickém a analytickém myšlení. Pro všechny, kteří si svá rozhodnutí chtějí podložit sofistikovanými metodami. Znalosti získané studiem předmětů, které zajišťuje náš ústav, využijete nejen v podnikové praxi, ale i ve vědecké práci při zpracovávání bakalářských, diplomových, disertačních a habilitačních pracích. Po celou vaši profesní kariéru budou dovednosti, které u nás získáte vaší know-how. Odborník, který umí analyzovat a zpracovávat data, zná mechanismy, které ovlivní rozhodování správným směrem, je nedílnou součástí každé úspěšné organizace.
Náš ústav negarantuje žádný studijní program, ale podílí se na zpracovávání ekonomických dat všech ústavů Fakulty managementu a ekonomiky.

Fakulty a součásti

Zavřít