Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Praktické informace

Studium v zahraničí

Vyjeďte za hranice, posunout si své vlastní hranice. A je jedno, jestli na měsíc, semestr, nebo na celý rok. Programy Erasmus a Freemover jsou pro každého, kdo má toulavé boty, chce se osamostatnit a vyzkoušet si cizí jazyk naživo. Není třeba ani zmiňovat, jak cenná zkušenost to bude pro vaši budoucnost. Nejrozšířenějším programem pro evropské cesty je Erasmus, mezi jehož hlavní aktivity patří studijní pobyty a pracovní stáže v délce 3 -12 měsíců. Od nás dostanete stipendium na pokrytí životních nákladů a s vyřizováním nezbytné dokumentace k výjezdu vám pomůže fakultní koordinátor.

Rozhodně se nemusíte obávat případného rozvolňování a prodlužování studia po návratu domů. Budeme se snažit vybrat destinaci, v níž budete moci studovat předměty ze svého oboru tak, abyste o žádné důležité učivo nepřišli. Vybírat můžete z celé škály destinací. U současných studentů FaME v oblíbenosti v Evropě vede Portugalsko, Irsko, Slovinsko, Německo, Řecko, Francie, Dánsko, Litva, Lotyšsko.

Pokud je vám Evropa malá, s Freemoverem se můžete vydat ještě dál, naši studenti vyjeli např. do Číny, Thajska, Jižní Korei či Vietnamu.

FaME realizuje také společné studijní programy se zahraničními univerzitami. Jednou z nich je University of Huddersfield Business School ve Velké Británii, kam můžete jet studovat tzv. „Double Degree“ program. Přesněji se jedná o Joint Bachelor´s and Master´s Study Programmes. Vzájemná spolupráce umožňuje našim studentům získat bakalářský titul BA (Hons) nebo magisterský titul MSc (Master of Science) v Huddersfieldu. Část studia tedy můžete strávit tam! Navíc budete mít rovnou dva vysokoškolské tituly ve standardní době studia.

Výběrové řízení Erasmus+/Freemover – 2020/2021

Vyhlašujeme výběrové řízení na studijní pobyty a pracovní stáže v zahraničí v rámci programů Erasmus+ a Freemover pro akademický rok 2020/2021.

Současně je vyhlášeno výběrové řízení pro studenty 2. a 3. ročníků BSP na roční freemover studium na University of Huddersfield ve Velké Británii s možností získání double degree titulu.

Prezentace studia v Huddersfieldu

Podání přihlášek: do 31. 3. 2020

Přihláška

Informace

Erasmus+ partnerské školy,

Seznam Erasmus+ partnerů FaME 2020/2021

Freemover partnerské školy

Zároveň vyhlašujeme doplňkové výběrové řízení na ERASMUS+ pracovní stáž s výjezdem ještě v letním semestru 2019/2020 (včetně letních měsíců).
Minimální délka pracovní stáže 2 měsíce, návrat nejpozději do 30.9.2020.
Podání přihlášek: průběžně

K finanční podpoře z MO UTB, jejíž výši najdete pod odkazem Informace, Vám bude poskytnut další příspěvek ve výši 10% z prostředků FaME.

V případě, že je celková finanční podpora pro Váš studijní pobyt nebo praktickou stáž nedostačující (letenka, ubytování, životní náklady, administrativní poplatky, …), můžete požádat o mimořádné stipendium na dofinancování pobytu. O výši poskytnutého mimořádného stipendia rozhoduje Stipendijní komise.

S jakýmikoli dotazy ohledně studia či stáží v zahraničí se obracejte na:

Referentka mezinárodních vztahů TEL:+420 576 032 527 Mobil:+420 606 777 265 E-mail: international-exchange@fame.utb.cz Kancelář:U2/201

Fakulty a součásti

Zavřít