Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav managementu a marketingu

Studium

Předměty bakalářského studijního programu na FaME
Advanced Marketing and Management
Culture of Managerial Communication
Elektronický obchod
Human Resource Management I
Kultura manažerské komunikace
Management I
Manažerská psychologie
Manažerské metody a techniky
Marketing
Online marketingová komunikace
Řízení lidských zdrojů I
Řízení projektů I
Řízení projektů II
Řízení vztahů se zákazníky
Seminář k bakalářské práci
Systém řízení Baťa
Základy projektového řízení

Předměty magisterských studijních programů na FaME
Aplikovaný marketingový výzkum
Applied Marketing Research
Brand Management
Business Ethics
Business-to-Business Marketing
Consumer Behaviour
Digital Marketing
Digitální marketing
Elektronický obchod
Etika ve zdravotnictví
Historie podnikání firmy Baťa
Human Resource Management II
International Marketing
Kultura mluvené a psané komunikace
Management a provoz zdravotnických zařízení
Management II
Managerial Communication and Business Negotiation

Fakulty a součásti

Zavřít