UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Přihlášky do Ph.D. programů

Nejbližší termín podání přihlášky se všemi přílohami do doktorských studijních programů pro akademický rok 2020/2021 je do 12. května 2020 na Referát výzkumu a kvalifikačních řízení.

Přijímací řízení (přijímací pohovor, test z angličtiny): Zkušební a přijímací komise bude zasedat na konci každého měsíce dle počtu přijatých přihlášek.

PŘIHLÁŠKA K DOKTORSKÉMU STUDIU

Detaily k platbě poplatku za přihlášku do přijímacího řízení (jako SS uveďte Vaše rodné číslo), upřednostňujte prosím bankovní převod

Souhlas školitele

SD 03/2018
Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční a kombinované formy studia doktorského studijního programu P6208 Ekonomika a management oboru 6208V038 MANAGEMENT A EKONOMIKA a doktorského studijního programu P6202 Hospodářská politika a správa oboru 6202V010 FINANCE

SD 06/2019
Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy studia v doktorském studijním programu P0488D050004 Průmyslové inženýrství, vyučovaném v českém jazyce na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně


Studijní program: P 6202 Hospodářská politika a správa

Studijní obor: 6202V010 Finance 

Standardní doba studia: 4 roky
Forma studia: prezenční i kombinovaná

Hospodářská politika a správa  – Vypsaná témata na AR 2020/2021

Studijní program: P 6208 Ekonomika a management 

Studijní obor: 6208V038 Management a ekonomika

Standardní doba studia: 4 roky
Forma studia: prezenční i kombinovaná
Ekonomika a management – Vypsaná témata na AR 2020/2021

Studijní program: Průmyslové inženýrství 

Standardní doba studia: 4 roky
Forma studia: prezenční i kombinovaná
Průmyslové inženýrství – Vypsaná témata na AR 2020/2021


Jak na esej k přijímacímu řízení

Zavřít

Fakulty a součásti