Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Přihlášky do Ph.D. programů

Nejbližší termín podání přihlášky se všemi přílohami do doktorských studijních programů pro akademický rok 2024/2025 je do 17. května 2024 na Referát výzkumu a kvalifikačních řízení.

Přijímací řízení (přijímací pohovor, test z angličtiny): Zkušební a přijímací komise bude zasedat na konci každého měsíce dle počtu přijatých přihlášek.

PŘIHLÁŠKA K DOKTORSKÉMU STUDIU

Detaily k platbě poplatku za přihlášku do přijímacího řízení (jako SS uveďte Vaše rodné číslo), upřednostňujte prosím bankovní převod

Souhlas školitele

SD 01/2020
Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy studia v akreditovaných doktorských studijních programech uskutečňovaných v českém jazyce na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Informace k platbě za jednorázové posouzení předchozího zahraničního vzdělání
Informace k platbě


Studijní program: Finance

Standardní doba studia: 4 roky
Forma studia: prezenční i kombinovaná

Finance  – Vypsaná témata na AR 2024/2025

Studijní program: Ekonomika a management 

Standardní doba studia: 4 roky
Forma studia: prezenční i kombinovaná

Ekonomika a management – Vypsaná témata na AR 2024/2025

Studijní program: Průmyslové inženýrství 

Standardní doba studia: 4 roky
Forma studia: prezenční i kombinovaná
Průmyslové inženýrství – Vypsaná témata na AR 2024/2025


Jak na esej k přijímacímu řízení

Fakulty a součásti

Zavřít