Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Oborové rady

Členové Oborové rady FaME, Studijní program Ekonomika a management, obor Management a ekonomika

 • prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • doc.Ing. Roman Bobák, Ph.D.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.
  Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
 • prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.
  Technická univerzita v Liberci, Fakulta ekonomická
 • doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • doc. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
  Slezská univerzita v Opavě, Fakulta obchodně podnikatelská
 • doc. Ing. Pavla Staňková, Ph.D.
  Alzheimer centrum Zlín
 • prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.
  Technická univerzita v Liberci
 • doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
  Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická

Členové Oborové rady FaME, Studijní program Hospodářská politika a správa, obor Finance

 • prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • Ing. Mojmír Hampl, M.Sc. Ph.D.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • doc. Ing. Václav Janeček, CSc.
  Univerzita Hradec Králové
 • doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.
  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
 • prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.
  Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví
 • doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.
  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
 • doc. Ing. RNDr. Hana Scholleová, Ph.D.
  České vysoké učení technické v Praze, MÚVŠ
 • prof. Ing. Juraj Sipko, PhD. MBA
  Slovenská akademie věd, Ekonomický ústav
 • prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
  Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné

Členové Oborové rady FaME, Studijní program Průmyslové inženýrství

 • prof. Ing. Josef Basl, CSc.
  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní
 • doc.Ing. Roman Bobák, Ph.D.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
  Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Materiálovotechnologická fakulta v Trnavě
 • doc. Ing. Milan Edl, Ph.D.
  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní
 • prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
  Vysoká škola logistiky
 • doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
 • doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • prof. Ing. David Tuček, Ph.D.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta

Členové Oborové rady FaME, Doktorský studijní program Ekonomika a management

 • prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • doc.Ing. Roman Bobák, Ph.D.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.
  Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
 • prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.
  Technická univerzita v Liberci, Fakulta ekonomická
 • doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • doc. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
  Slezská univerzita v Opavě, Fakulta obchodně podnikatelská
 • doc. Ing. Pavla Staňková, Ph.D.
  Alzheimer centrum Zlín
 • prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.
  Technická univerzita v Liberci
 • doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
  Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická

Členové Oborové rady FaME, Doktorský studijní program Finance

 • prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • Ing. Mojmír Hampl, M.Sc. Ph.D.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • doc. Ing. Václav Janeček, CSc.
  Univerzita Hradec Králové
 • doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.
  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
 • prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.
  Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví
 • doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.
  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
 • doc. Ing. RNDr. Hana Scholleová, Ph.D.
  České vysoké učení technické v Praze, MÚVŠ
 • prof. Ing. Juraj Sipko, PhD. MBA
  Slovenská akademie věd, Ekonomický ústav
 • prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
  Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné

Fakulty a součásti

Zavřít