UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Oborové rady

Členové Oborové rady FaME, Studijní program Ekonomika a management, obor Management a ekonomika

 • prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
  Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta
 • doc.Ing. Roman Bobák, Ph.D.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.
  Univerzita Hradec Králové
 • prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.
  Technická univerzita v Liberci
 • prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc.
  Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informačních systémů
 • prof. Ing. Petr Němeček, DrSc.
  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
 • prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • prof. Ing. Ján Porvazník, CSc.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • doc.Ing. David Tuček, Ph.D.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.
  Technická univerzita v Liberci

Členové Oborové rady FaME, Studijní program Hospodářská politika a správa, obor Finance

 • prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • Ing. Mojmír Hampl, M.Sc. Ph.D.
  Česká národní banka
 • doc. Ing. Václav Janeček, CSc.
  Univerzita Hradec Králové
 • doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • doc. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.
  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
 • prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.
  Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví
 • doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • doc. Ing. RNDr. Hana Scholleová, Ph.D.
  České vysoké učení technické v Praze, MÚVŠ
 • prof. Ing. Juraj Sipko, PhD. MBA
  Slovenská akademie věd, Ekonomický ústav
 • doc. Ing. Roman Zámečník, Ph.D.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Zavřít

Fakulty a součásti