Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav tělesné výchovy

Centrum pro sportovní reprezentanty UTB ve Zlíně

 

O co jde?

Nadějní, úspěšní a výkonní sportovci z řad našich studentek/studentů si podle nás zaslouží adekvátní podporu a rozvoj svých dovedností. Skloubení náročného studia a vrcholového sportu je však často pro mnohé z nich nedosažitelným snem. Chceme, aby se situace změnila – aby ti, kteří jsou ve svých aktivitách mimořádně úspěšní, dosahují excelentních výkonů a zvyšují tak prestiž nejen sobě, ale i své alma mater, dokázali adekvátně kombinovat svou přípravu a sportovní výkony i se studiem a jeho povinnostmi. I proto jsme se od roku 2019 realizátory projektu „Centrum pro sportovní reprezentanty UTB ve Zlíně“, jehož cílem je právě nastavení takových podmínek na naší univerzitě, aby všichni nadějní a úspěšní sportovci/sportovkyně a zároveň studentky/studenti našich fakult mohli nejenom studovat, ale zároveň i univerzitu reprezentovat na významných sportovních soutěžích – mezi ty přitom každoročně patří univerziády, České akademické hry, olympiády, mistrovství světa, Evropy či ČR aj.

Jaký je cíl?

Nejen položení základů Centra pro sportovní reprezentanty z řad studentek/studentů UTB ve Zlíně coby místa poskytujícího kvalitní a systematickou péči o studentky/studenty–sportovkyně/sportovce, ale také navýšení počtu samotných sportujících studentek/studentů vynikajících ve svých oblastech sportu svým výkony a talentem a dlouhodobé vychovávání specializovaných sportovních trenérů, metodiků a dalších expertů v příslušných sportovních oblastech. Ti se přitom mohou rekrutovat ze samotných studentek/studentů–sportovkyní/sportovců po zdárném ukončení vysokoškolského studia a pokračovat ve spolupráci s Vysokoškolským sportovním centrem.

Klíčové aktivity

Pro dosáhnutí cílů projektu jsou klíčové aktivity a jejich naplňování zcela zásadní. V rámci realizace půjde zejména o tyto dílčí aktivity:

Studijní a sportovní péče o studentky/studenty–sportovkyně/sportovce: Koordinátor bude plnit povinnosti v oblasti řídící a hodnotící činnosti, a také v oblasti spolupráce s Vysokoškolským sportovním centrem. Asistenti budou následně zajišťovat adekvátní podporu studentkám/studentům–sportovkyním/sportovcům. Koordinátor bude mj. zprostředkovávat uzavření spolupráce s trenéry studentek/studentů–sportovkyní/sportovců, čímž bude díky většímu prostoru i motivaci trenérů věnovat se vybraným studentkám/studentům–sportovkyním/sportovcům zajištěn rozvoj po sportovní stránce.

Finanční podpora: Vzhledem k častým problémům s financováním četných sportovních aktivit studentek/studentů bude jedním z důležitých benefitů dostatečná podpora studentek/studentů pro to, aby byli schopni hradit finanční náklady spojené s vysoce kvalitní a specializovanou sportovní přípravou či účastí na soutěžích.

Reprezentace: Studentky/studenti pravidelně dostávají univerzitní či fakultní propagační materiály, díky kterým jsou v rámci vrcholových sportovních akcí nejen vzhledově unifikováni, a tedy jasně rozpoznatelní, ale také tato forma podpory zvyšuje jejich hrdost na alma mater – Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, potažmo domovskou fakultu. Zároveň jde o prvek podpory šíření dobrého jména a budování značky (např. prostřednictvím fotografií studentek/studentů na sociálních sítích fotografie s propagačními předměty UTB zvyšují zájem o komunikaci univerzity či fakulty i na jiných úrovních).

Materiální podpora: Našim studentkám/studentům–sportovkyním/sportovcům zajišťujeme pravidelně regenerační služby, specializovaná lékařská vyšetření, vzdělávací kurzy pro zefektivnění studia, trenérské licence. Důležitou součástí této podpory je také zaměření na sportovní výživu

Nechceme, aby byli talentovaní studenti/studentky–sportovci/sportovkyně nuceni ve svém volném čase vyhledávat brigády pro zisk dostatečných finančních prostředků pro pokrytí nákladů na své sportovní aktivity.

 

Důležité dokumenty

Prezentační leták projektu (PDF)

 

Fakulty a součásti

Zavřít