Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav statistiky a kvantitativních metod

Mezinárodní vztahy

  • Grand agency of Ministry of Education, science research and sport of the Slovak Republic VEGA 1/0560/16 (Spoluriešiteľ): Risk management of SMEs in Slovakia for the prevention of corporate crises (Manažment rizík malých a stredných podnikov na Slovensku ako prevencia podnikových kríz).
  • Spolupráce se společností Hewlett Packard – Planning Analytical Department
  • Spolupráce se společností McKinsey & Company – Product Insights Department
  • Spolupráce se společností Barclays – Research IT, Equity Derivatives Department
  • Baoviet Securities, Oddělení analýzy akciových trhů

Fakulty a součásti

Zavřít